Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Muslimer og kristne har økt mest i absolutte tall fra 2016 til 2017.
 Foto: Flicr - Omar Chatriwala

Muslimer og kristne har økt mest i absolutte tall fra 2016 til 2017. Foto: Flicr - Omar Chatriwala

Tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke økte med 5,8 prosent

SSB har lagt fram tall for 2017. Muslimene har sterkest prosentvis økning.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.12.2018 kl 11:00

I 2016 gikk tallet på medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke ned med ca. ti tusen medlemmer. Det skyldes hovedsakelig innstrammingen overfor «de nordiske folkekirkene». De andre tros- og livssynssamfunnene fikk ikke så mange nye medlemmer at de kompenserte for dette.

I dag publiserte Statistisk sentralbyrå tallene for 2017 (pr. 1.1.2018) og nå har trenden snudd.

Det er stort sett vekst over hele linja. Totaltallet på støtteberettigede medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke styrket seg med rundt 36.000 medlemmer i 2017. Det er en økning på ca. 5,8 prosent. Samlet sett er det nå 655.236 medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke.

Kristne øker mest i absolutte tall

Det er de kristne trossamfunnene som øker mest. De fikk 15.578 flere medlemmer i 2017 – en vekst på 4,6 prosent. Hovedårsaken til veksten ser ut til å være at «de nordiske folkekirkene» har greid å få tilbake en del av medlemmene de mistet i 2016. Men også katolske og ortodokse menigheter bidrar til den kristne veksten.

På andreplass i absolutt medlemsvekst kommer islam. Muslimene fikk samlet sett 13.794 flere medlemmer i 2018. Men siden muslimene har godt under halvparten så mange medlemmer som de kristne menighetene, er de klare vinnere i relativ økning. Muslimene økte med rundt ni prosent i 2017.

Trolig nytt hopp i tilskudd

Samtidig som tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke får flere medlemmer, synker medlemstallet i Den norske kirke. Mellom 2016 og 2017 mistet kirken 17.150 medlemmer. De siste fire årene har Den norske kirke mistet over 100.000 medlemmer.

Det betyr at vi kan vente at de offentlige tilskuddene til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke vil skyte i været når tilskuddstallene for 2018 offentliggjøres i januar (se fjorårets tall).

Den norske kirke fikk en solid påplusning i statsbudsjettet for 2019, noe som i kombinasjon med synkende kirkemedlemstall vil føre til at tilskuddssummen pr. hode vil øke (se forklaring i faktaboksen).

Medlemsveksten i tros- og livssynssamfunnene utenfor Den norske kirke er langt sterkere enn nedgangen i Den norske kirke. Det tyder på at tros- og livssynssamfunnene har blitt flinkere til å rekruttere medlemmer fra den store gruppa på ca. 15 prosent av befolkningen som ikke er medlem noe sted.

Se pressemeldingen fra Statistisk sentralbyrå

Slik har medlemstallene utviklet seg siden 2010.

Slik har medlemstallene utviklet seg siden 2010.