Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Dagens forside på VG (til høyre) fokuserer på de 35 som trolig har fått narkolepsi som et resultat av svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til venstre: Faksimile fra annonsen til antivaksineaksjonen fra 2009.

Dagens forside på VG (til høyre) fokuserer på de 35 som trolig har fått narkolepsi som et resultat av svineinfluensavaksinen Pandemrix. Til venstre: Faksimile fra annonsen til antivaksineaksjonen fra 2009.

Svekket tillit til vaksiner skader folkehelsen

KOMMENTAR: Det sitter mange tapere igjen etter "svineinfluensaskandalen". De eneste som sitter med et fett glis, er den farlige antivaksinebevegelsen.

Publisert:

Sist oppdatert: 17.02.2012 kl 07:50

Det finnes en gruppe mennesker som mener at all vaksinering er skadelig, og gjør hva de kan for å få folk til å slutte å vaksinere seg selv, og barna sine, på generell basis. De baserer seg på dogmatisk irrasjonalitet, ubegrunnet frykt og en tilsynelatende patologisk mistro til helseråd fra myndighetene. De kaller seg "vaksineskeptikere", men baserer dessverre ikke sin skepsis på rasjonalitet og vitenskap.

Farlig protest mot alle vaksiner

Disse menneskene lanserte en stor protestaksjon i forkant av svineinfluensavaksineringen høsten 2009. Det ble demonstrert, rykket inn annonser i riksdekkende aviser og hengt opp plakater. Aksjonsgruppa ble til og med invitert til debatt på NRK. Argumentene deres var imidlertid ikke basert på nøkterne og begrunnede betraktninger om at akkurat denne vaksinen var problematisk. Det hadde i så fall vært helt legitimt.

Nei, under hele kampanjen lå denne gruppas paranoide og konspiratoriske syn om at alle vaksiner er skadelige og unødvendige, og at vi mennesker trolig hadde hatt det bedre om vaksiner aldri hadde blitt oppfunnet. Det biter ikke på denne gjengen at milliarder av mennesker har blitt vaksinert uten å ta skade, at livsfarlige sykdommer har blitt utryddet, og at det er dokumentert hinsides enhver rimelig tvil at nærmest ingenting har vært mer positivt for folkehelsa enn massevaksinasjonsprogrammene.

En av aksjonistene, Ingunn Røiseland, torpederte den siste resten av troverdighet denne gruppa hadde da hun mente det var grunn til å tro at CIA plasserer små GPS-chiper i vaksinene, slik at de kan overvåke oss. Ingen fra gruppa sa at vaksinen kunne føre til narkolepsi. Det var det nemlig ingen som visste på den tiden.

Isteden trakk gruppa fram skremselspropaganda om at vaksinen inneholdt kvikksølv, formaldehyd og andre ting som høres veldig skummelt ut, men som ikke er noe skummelt i det hele tatt. I den grad disse stoffene finnes i vaksinene, er det i mikroskopiske doser og former som gjør det ufarlig.

Bivirkning at antivaksinebevegelsen "fikk rett"

Nå, i etterpåklokskapens lys, kan vi sitte her og konkludere med at Folkehelseinstituttet overdrev faren, at vaksineringen var unødvendig og at en liten andel trolig har utviklet narkolepsi som følge av den. Det er selvsagt sterkt beklagelig.

Som en ekstra bivirkning må vi også leve med at antivaksinebevegelsen kan lene seg tilbake og si "hva var det vi sa". Alarmropene om at vaksinen "er farlig fordi den inneholder kvikksølv og formaldehyd" er fortsatt tullball, men de har fått rett i at vaksinen trolig var unødvendig, og faktisk også skadelig (dog for et veldig lite mindre mindretall, og ikke på en måte som de forutså).

Antivaksinebevegelsen kommer til å bruke dette for hva det er verdt for å få folk til å si nei til alle typer vaksiner. Det er dessverre grunn til å være redd for at foreldre, i stigende grad, kommer til å si nei til barnevaksiner mot difteri og stivkrampe, meslinger, røde hunder, kikhoste og polio.

Resultatet kan bli at disse potensielt livstruende og invalidiserende sykdommene, som nå blir effektivt holdt nede av vaksinene, kan komme tilbake. Dette kan fort bli mer skadelig for samfunnet enn de økonomiske og helsemessige skadene som har blitt påført oss av svineinfluensavaksineringen. Vi tåler at en viss andel av befolkningen ikke er vaksinert, så lenge mange nok er immune. Da vil ikke sykdommen spre seg. Men faller vaksinasjonsgraden under et visst nivå, så er vi i gang.

Svekket tillit til helseråd er farlig

Det er lett å forstå, og vanskelig å kritisere, Folkehelseinstituttet i denne saken. Med den informasjonen vi hadde i 2009, virket det rimelig å tilby vaksine til hele befolkningen. Står man overfor en potensiell fare som det er mye usikkerhet knyttet til, er det et godt prinsipp å være føre-var. Svært sjeldne bivirkninger av medisiner, som økt risiko for narkolepsi, er det dessuten svært vanskelig å oppdage før man tester ut medisinen på en stor gruppe. Dette er alltid et problem med nye medisiner. Hadde Pandemrix-vaksinen bare blitt rullet ut til noen få, ville trolig ikke narkolepsi-faren ha blitt oppdaget i det hele tatt.

Vi får håpe at norske myndigheter og Folkehelseinstituttet har lært på dette. Vi vanlige innbyggere som velger å stole på fagkunnskap, rasjonalitet og vitenskap, har reelt sett ikke noe annet valg enn å stole på de helserådene de gir oss. Den tilliten må Folkehelseinstituttet behandle som gull. Hvis tilliten svekkes, og mistroen til rådene deres stiger i befolkningen, kan det fort bli vel så skadelig for folkehelsen på lang sikt, som en ny smittsom sykdom med lav dødelighet kan ha på kort sikt.

Etter "svineinfluensaskandalen" er tilliten til helsemyndighetene og Folkehelseinstituttet svekket. Vi får håpe vi slipper å gå ubeskyttet gjennom en ny dødelig spanskesyke før tilliten til vaksinering styrkes igjen.

For å unngå dette, kan det være en fordel å slå et slag for sunn kritisk tenkning, basert på den beste kunnskapen vi har tilgjengelig. Det er det beste bolverket vi har mot hysteri både i den ene og den andre retningen.

For en dypere analyse av saken:
Les Gunnar Tjomlids artikkel: Svineinfluensa – noen tanker om massevaksinasjonen

Nøkkelord

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.