Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Regjeringen får liten støtte til innføringen av KRLE-faget.
 Foto: Illustrasjonsfoto: Human-Etisk Forbund

Regjeringen får liten støtte til innføringen av KRLE-faget. Foto: Illustrasjonsfoto: Human-Etisk Forbund

Selv kristne mot KRLE

Kun et fåtall kommuner støtter regjeringens forslag om endringer i RLE-faget. Alle andre høringsinstanser negative.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.01.2015 kl 12:14

Mandag gikk fristen for å sende svar på høring om en endring i RLE-faget – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven ut. De første høringssvarene pekte mot et overveiende nei til KRLE.

foreligger samtlige 64 innsendte svar med merknader. Motstanden mot endringer i RLE-faget er massiv. Alle større organisasjoner er negative, med unntak av Norsk lektorlag. Det er kun et fåtall kommuner som uttalt støtter Kunnskapsdepartementets forslag. (Se liste nedenfor)

33 mot og 11 for regjeringens forslag om endringer i RLE-faget. Forskjellen blir ennå større når alle faglige instanser befinner seg i kolonnen mot.

33 mot og 11 for regjeringens forslag om endringer i RLE-faget. Forskjellen blir ennå større når alle faglige instanser befinner seg i kolonnen mot.

Alle er imot

Utdanningsforbundet er imot. Unio (hovedorganisasjonen for universitets- og høgskoleutdannede) er imot. Det er også Skolenes landsforbund, Foreldreutvalget for grunnskolen, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, LO, flere høgskoler og universitet, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn og Human-Etisk Forbund.

I tillegg gir ingen av de kristne aktørene som har uttalt seg støtte til de foreslåtte endringene.

– NLA Høgskolen ser heller ikke at K-en må inn igjen for å poengtere at kristendommen skal utgjøre den største delen av faget. Det ligger allerede inne i formuleringene i fagets formålskapittel, skriver den kristne lærerutdanningsintsitusjonen.

Kirkelig pedagogisk senter (IKO) mener at kristendommen som religion favnes av det eksisterende fagnavnet, og slår fast at læreplanen er utformet slik at det går tydelig fram at kristendommen har en stor plass i faget. Når dette endringsforslaget i tillegg problematiseres av tros- og livssynsminoriteter, og ble lansert uten et faglig forarbeid, skaper endringen mer støy enn nytte, mener IKO.

Ber om faglig ro

Støy er forøvrig en gjenganger i de fleste høringsuttalelsene, der mange maner til ro rundt RLE-faget.

– Regjeringsforslaget har åpnet opp tilbakelagte konfliktlinjer i debatten om religionsundervisning og bidratt til et negativt fokus på forholdet mellom kristendommens og andre religioners og livssyns plass i undervisningen. Forslaget har ikke bidratt til å løse verken prinsipielle eller praktiske utfordringer i skolen, skriver Norsk religionspedagogisk forskerforum

Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) mener at innføringen av K-en vil kunne føre til at flere ønsker fritak fra faget, samt ramme rekrutteringen av lærerstudenter med ikke-kristen livssynsbakgrunn.

– RLE er resultat av en lang prosess med grundige faglige, livssynspolitiske og juridiske avveininger. Norge har i dag et internasjonalt unikt religions-, livssyns- og etikkfag. Det kjennetegnes av en balanse og fleksibilitet som har minsket behovet for fritak og gjort det til et reelt fellesfag med bred tillit. Denne sårbare balansen står nå i fare for å gå tapt, skriver HiOA.

Flere forslag underkommuniseres

I regjeringens høringsbrev var det i tillegg til forslag om endringer i RLE-faget også forslag om å endre reglene for krav om relevant kompetanse for å undervise, slik at det kan innføres krav for alle lærere. Unntaksregler for ungdomskolen ble foreslått opphevet.

Det var også lagt inn et forslag om å klargjøre hvilke avgjørelser i skolesammenheng barneverntjenesten kan ta på vegne at et barn etter omsorgsovertakelse, og hvilke avgjørelser barnets foreldre fremdeles skal kunne ta.

Dette har blant annet fått Steinerskoleforbundet til å hevde at «publiseringstittelen gir inntrykk av et snevrere høringsområde enn det faktisk er. […] krav om relevant kompetanse i undervisningsfag underkommuniseres i tittelen»

De mange punktene i høringsforslaget har videre ført til at det er mange av innsendte avstår fra å kommentere punkt av ulike årsaker. Nevnte Steinerskoleforbundet henviser for eksempel kun til at har egen fagplan. Det er dermed et åpent spørsmål hvordan en skal tolke fravær av kommentar til punkter i høringsforslaget.

Syv kommuner, en fylkeskommune og Byremo ungdomskole i Audnedal kommune støtter forslaget om innføringen KRLE. Disse er spredt over hele landet. De færreste av disse begrunner sin støtte, men Roan kommune i Sør-Trøndelag støtter «begrunnelsen om at faget skal reflektere kristendommens historie i Norge, mens rektor ved Byremo ungdomskole skriver at det er i tråd med kristen kulturarv.

I Tønsberg er begrunnelsen fravær av økonomiske belastninger.

Her er hele listen over innsendere av høringssvar:

Disse er mot KRLE:

Vågsøy kommune

Veivangen ungdomskole

Utdanningsforbundet

Unio

Ullensvang herad

UiO - Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Skolenes landsforbund

Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn

Randaberg kommune

Pedagogstudentene i utdanningsforbundet

Oppegård kommune

NTNU- Program for lærerutdanning

Norsk religionspedagogisk forskningsforum

NLA Høgskolen

Nittedal kommune

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

LO

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Kristent pedagogisk forum

Kirkelig pedagogisk senter

Høgskolen i Østfold

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Humanistsskolen

Hedningesamfunnet

Fylkesmannen i Rogaland

Fredrikstad kommune

Foreldreutvalget for grunnopplæringen

Flora kommune

Bestum skole

Askøy kommune

Disse støtter regjeringens forslag:

Tønsberg kommune

Tromsø kommune

Aurskog-Hørland kommune

Byremo Ungdomsskole

Asker kommune

Melhus kommune

Roan kommune

Røyken kommune

Troms Fylkeskommune

Rogaland Fylkeskommune

Norsk Lektorlag

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus