Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Det er svært problematisk og diskriminerende å plukke ut muslimer på denne måten, mener fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig.
 Foto: Even Gran

– Det er svært problematisk og diskriminerende å plukke ut muslimer på denne måten, mener fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig. Foto: Even Gran

Sandvig: – Kunnskapsløst av justisministeren

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) vil kutte all støtte til muslimske trossamfunn.

Publisert:

Sist oppdatert: 17.08.2018 kl 09:47

Etter en debatt på Arendalsuka i går, uttalte justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) til ABC Nyheter at han vil kutte all støtte til alle muslimske trossamfunn. ABC Nyheter skriver også at Wara vil «beholde støtte til Den norske kirke».

I Frps partiprogram står imidlertid ikke dette i klartekst. Her står det at partiet ønsker å fjerne tilskuddsordningen for trossamfunn, samt at de ønsker å «opprette en egen tilskuddsordning for å ivareta og vedlikeholde kirkebygg med kulturhistorisk verdi, samt lovpålagte oppgaver» (s. 115).

Da HEF-rådgiver Lars-Petter Helgestad uttalte seg om dette før valget i fjor høst var han bekymret for at dette formuleringen i praksis åpner for at Den norske kirke blir finansiert, mens andre tros- og livssynssamfunn ikke blir det. Frp har imidlertid ikke programfestet dette klartekst.

Kan ikke skille ut muslimer

Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, har lite til over for at justisministeren identifiserer muslimer spesielt som kandidater til å miste offentlig støtte.

– Hvis Wara og Frp tror at det går an å kutte bare til muslimer, mens Den norske kirke fortsatt skal få penger, er det kunnskapsløst og dumt. En slik politikk er i strid med menneskerettighetene og vil bli dømt i Strasbourg. Det er bekymringsfullt at Frps program kan tolkes i den retningen. Skal man fjerne støtten til noen, må man fjerne støtten til alle. Man kan ikke skille mellom kristne og muslimer, sier hun.

Fagsjefen stusser videre over at justisministeren uttaler seg så bastant om en sak som strengt tatt er kulturministerens bord.

Kompensasjon for kirkeskatt

Sandvig understreker at det også er misvisende når Wara uttaler til ABC-nyheter at «støtte er noe som gis av hvert enkelt kommunestyre».

– Offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn er en kompensasjon for skatten som vi alle må betale til Den norske kirke. Omtrent halvparten av kompensasjonen betales ut av staten, og den andre halvparten av kommunene. Grunnlaget er de politisk vedtatte bevilgningene til kirken. Det er problematisk hvis politikerne begynner å nekte visse grupper å motta denne kompensasjonen ut fra hvem de liker og ikke liker, sier hun.

Les mer om støtteordningen her.

Sandvig reagerer på tanken å om kutte støtten til «de som hindrer integrering».

– Det er ikke sikkert det vil styrke integreringen hvis de muslimske trossamfunnene må skaffe penger fra andre kilder, for eksempel fra Saudi-Arabia. Jeg tror tilhørigheten til Norge og dermed integreringen kan styrkes når man blir anerkjent gjennom offentlig støtte. Det gjør det også mulig for det offentlige å ha en viss innsikt og kontroll med trossamfunnene, sier hun.

Vi har tatt kontakt med Justisdepartementet for å få en kommentar til uttalelsene fra Sandvig.