Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Oppfinnsomheten er stor når det gjelder å søke støtte i nye trossamfunn i Norge.
 Foto: Bakgrunn. www.goodfreephotos.com

Oppfinnsomheten er stor når det gjelder å søke støtte i nye trossamfunn i Norge. Foto: Bakgrunn. www.goodfreephotos.com

Trossamfunnene som fikk avslag, 2010-2015

Her kommer del 2 i serien. Vi kan by på den hellige albatrossens kirke, «The United Church of Bacon», disiplene til bukken Jan den fjerde og mye annet snacks.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.04.2017 kl 15:45

At folk prøver leverer inn fantasifulle søknader for å få godkjent et støtteberettiget trossamfunn er ikke noe nytt. For en måneds tid siden presenterte vi 14 nye trossamfunn som prøvde å bli godkjent i Norge i 2016.

Siden vi fant så mye spennende i 2016, søkte vil like godt fylkemennenes postjournaler etter «nye religioner» forsøkt etablert i tidsrommet 2010 - 2015 også.

I tillegg til de du finner i lista her, er det mange som har søkt og fått godkjent vanlige kristne eller islamske trossamfunn. Vi har ikke tatt med disse. De trossamfunnene som står i lista her, er de som vel må kunne sies å være «litt utenfor allfarvei». Og de har også fått avslag på søknadene sine, alle som en.

Så må det legges til at hvis du klarer å få godkjent et trossamfunn, så er du berettiget til et samlet offentlig tilskudd på ca. 1000 kroner pr. medlem. Man skal ikke se bort fra at det har vært en viktig motivasjon for enkelte av dem.

Her er lista:

Brights of Norway

Dette er et norsk forsøk på etablere et trossamfunn rundt begrepet «Brights» - et ord en del engelskspråklige ateister og naturalister har forsøkt å etablere istedenfor ord som «ateist», «gudeløs» og «ikke-religiøs». Meningen er å erstatte disse negativt ladede termene med noe mer positivt, som «brights». Forsøket har blitt støttet av kjente nyateister som Richard Dawkins og Daniel Dennett.

Det kan kanskje oppfattes som litt arrogant å sette merkelappen «bright» på seg selv. For å jevne ut dette, har bevegelsen forsøkt å tilgodese de som faktisk tror på noe overnaturlig med det tilsvarende positivt ladede begrepet «supers». Dette til tross - bevegelsen har ikke helt tatt av.

I Norge ble det heller ingen suksess. I hvert fall ikke dette forsøket på å etablere «brights» som et trossamfunn. Søknaden ble avslått i november 2010 fordi det ikke ble oppgitt noen religiøs tro.

Aper er mennesker som har oppnådd frelse, skal vi tro Den tagelianske kirke.
 Foto: Pixabay

Aper er mennesker som har oppnådd frelse, skal vi tro Den tagelianske kirke. Foto: Pixabay

Den tagelianske kirke

Når man heter Tage, grunnlegger man selvsagt «Den tagelianske kirke». Her er det apen i sentrum. Troen går ut på gjenfødelse gjennom aper. De hellige skriftene er basert på grunnleggeren Tages personlige opplevelser med en sterk uforklarlig kraft «som best kan beskrives som apelignende».

Tage oppgir i søknaden at han har fått med seg en gjeng på tjue personer som også har fått kontakt med denne apekraften. De har følgelig fått status som profeter. En praktisk konsekvens av å være tagelianer er at man må motsette seg all tukling med nesene til levende vesener eller statuetter. Man må også mene at aper skal behandles med større ydmykhet enn andre vesener på kloden. «Aper er egentlig mennesker som har oppnådd frelse», står det i søknaden.

Søknaden avslås i oktober 2010 fordi «Den tagelianske kirke» ikke tilfredsstiller statens krav til innhold og praksis i et trossamfunn (se faktaboks til høyre).

Det Hellige Flygende Spagettimonsterets Kirke

Det ble søkt om å opprette et trossamfunn for den velkjente satirereligionen i 2013 også (og ikke bare i 2016 som vi skrev i forrige artikkel). Nok engang er det «Hans Hellige Nuddelhet» som skal tilbes. Han er både skaper og frelser (selv om det ikke nødvendigvis var tiltenkt fra Hans side), og etter døden venter evigheten i Nuddelhetens himmelrike der spaghettimonsterets lydige disipler kan kose seg med både «ølvulkan og stripperfabrikk».

Søknadsskriverne prøver ikke engang å late som om dette er seriøst ment. Formålet med trossamfunnet er «å spre humor, satire, og kritisk tenkning, samt å spre ideer og glade budskap om oppskrifter til en karbohydratbasert tilværelse».

Trossamfunnet skal først og fremst leve på nettet, står det, og det eneste fysiske samlingspunktet vil være «nærmeste pub hvor microbrygget øl serveres». Det er videre en fordel om medlemmene er over 18 år, siden møter i trossamfunnet med høy sannsynlighet vil innebære «konsumpsjon av flytende karbohydrater», kan vi lese. Med andre ord: Her skal det drekkas!

Søknaden avslås av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i april 2013 med standardbegrunnelsen (se faktaboks). Følgerne av «Hans Hellige Nuddelhet» prøver seg med en klage, men uten å tilføre saken noe spesielt nytt. Klagen avslås endelig i juni.

Det parallelle univers

Dette ser ut som et forsøk på å lage en religion basert på den vitenskapelige multivershypotesen. Trosbekjennelsen ut på at «våre sjeler er forbundet med parallelle univers som flyter som bobler i en sjø av partikler og hvor våre sjeler vil forflytte seg mellom disse». Når man dør vil man ifølge Det parallelle univers forflytte seg over til et annet univers og oppstå der som et videreutviklet vesen.

Det finnes ikke noen gud i religionen, og budskapet handler jevnt over om å være snill og grei med hverandre. Og så inneholder religionen mye humor da, står det, fordi «dette er viktig for å overleve i verden».

Søkerne har satt seg såpass godt inn i støtteordningen for tros- og livssynssamfunn at de krever at medlemmer må melde seg ut av sitt gamle trossamfunn. Hvis ikke får de nemlig ikke statsstøtte.

Søknaden avslås delvis på grunn av presiseringen om at det «ikke finnes noen gud». Dette fører til en runde med klaging der Det parallelle univers belærer myndighetene om at det er fullt mulig å ha en religion uten å tilbe en gud i kristen forstand. Dette biter ikke på Kulturdepartementet som avslår klagen i mai 2012.

Dødskult

Her er poenget at jakten på livskvalitet aldri må begrenses av ønsket om et spesielt langt liv. Om man i jakten på livskvalitet «er villig til å anstrenge seg og å dø før sin tid» er dette «selve definisjonen på å være kul», heter det i søknaden. Derav navnet, får vi tro.

Hovedkravet for å bli medlem er at man ikke er kjedelig. Det gjelder å komme ut av komfortsonen så mye som mulig og få frihet over egen kropp. Dødskult har også et ønske om å «stabilisere gjennomsnittlig levealder».

Søknaden avslås, og Dødskult klager. Kulturdepartementet avviser på det vanlige grunnlaget (se faktaboksen).

«Dødskult» kommenterer i klagen at de like gjerne kan bli registrert som livssynssamfunn. Dette avvises også fordi et livssynssamfunn må ha minst 500 medlemmer for å bli godkjent (i motsetning til trossamfunn der det ikke er noe minstekrav til antall medlemmer).

Så lenge du ikke har har sex med yngel, er fiskeguden fornøyd. Her: En torsk.
 Foto: Wikimedia commons @ Blue Elf

Så lenge du ikke har har sex med yngel, er fiskeguden fornøyd. Her: En torsk. Foto: Wikimedia commons @ Blue Elf

The Fish of all Fishies (FoF)

En litt usammenhengende søknad om «fiskeguden» som «kan gjøre mennesker til slaver en gang i fremtiden» (uten at de knytter seg noen krav til trusselen).

Det eneste Fiskeguden ber av mennesker er at de «ikke har sex med yngel». Belønningen til de troende er blant annet at de vil kunne svømme fritt i noen av fiskegudens innsjøer og «få noe ferskt vann». Det er også mulig å se «fiskegudens aura fly over store vulkaniserte utbrudd». Sånn fortsetter det.

Søknaden avslås med litt humor for en gangs skyld. Fylkesmannen i Vestfold mener at «det er enkelte skjær i sjøen som må forseres» før søknaden «kan tas for god fisk». Søkeren har også «tatt seg litt vann over hodet», kan vi lese. Søknaden avslås «fordi den ikke holder vann».

Genesis II av Helse og Healing

Presenterer seg som et «ikke-religiøst trossamfunn som fokuserer på å tjene sine medmennesker og ikke en eventuell gudefigur». De har også en unik visjon som går ut på at de «ikke har én enkel helt eller heltinne, ei heller en liten gruppe helter eller heltinner». Medlemmene kan tjene Gud andre steder, men ikke gjennom Genesis II av Helse og Healing, heter det i søknaden.

Trossamfunnet finnes en god del andre steder i verden også, finner vi ut. Bevegelsen oppgis å være stiftet av «biskop» James V. Humble. Dette viser seg å være mannen bak den helseskadelige alternativsvindelen «MMS-Miracle Mineral Supplement». Ja, faktisk ser den internasjonale «Genesis II»-kirken (ja, den finnes) på MMS-dråper som et religiøst sakrament, kan vi lese i denne artikkelen fra ABC news. Les også denne artikkelen fra The Guardian om hvordan Humble har greid å selge et helseskadelig blekemiddel som en mirakelmedisin.

Selv om trossamfunnet Genesis II av Helse og Healing i Norge ønsker å «hjelpe menneskeheten og å ta personlig ansvar for egen helse» er de ikke urimelige. Har man brukket en arm for eksempel, ser de det som et naturlig og personlig ansvar å reise til sykehuset.

Få dager etter, i november 2012, får søkerne beskjed av Fylkesmannen i Hordaland om å komme med en mer fullstendig søknad. Etter det finner vi ikke noe.

Green Circle er en avlegger av religionen Gaianisme, der bevaring av livsgrunnlaget, harmoni med naturen og bærekraft sees på som spirituelt mål. Men det holdt ikke for staten.
 Foto: Pixabay

Green Circle er en avlegger av religionen Gaianisme, der bevaring av livsgrunnlaget, harmoni med naturen og bærekraft sees på som spirituelt mål. Men det holdt ikke for staten. Foto: Pixabay

Green Circle

Her handler det om å «bli ett med jorden og leve i en tilstand av uendelig bærekraft». Denne tilstanden kalles Gaia. Det høyeste åndelige nivået kalles Green Circle, og når sirkelen er sluttet blir man ett med Gaia. På dette stadiet lever mennesket i symbiose med omgivelsene, på en måte som er bærekraftig i et dypøkologisk uendelighetsperspektiv. Da vil man oppnå bedre livskvalitet og evig sjelefred, kan vi lese.

Evig liv kan man få også. Det er imidlertid ikke det menneskelige legemet som gis evig liv, men de «bærekraftige handlingene».

Det finnes også en trosbekjennelse, og den går slik:

«Jeg tror på Gaia, på bærekraft i ord og handling, i åndelig uendelig symbiose.

Jeg anerkjenner at alt liv har rettigheter, og at mennesket ikke står i noen særstilling, at en stein må tas med på råd, at en kvist må få lov til å råtne og bli til jord, og at alle vesener fortjener en god oppvekst og et godt liv.

Jeg tror på mennesket som premissgiver, som maktfaktor for å slutte vår grønne sirkel, gjenopprette bærekraft, og oppnå en tilstand av evig harmoni.

Vi ber deg, bær vår kraft - og gi oss bærekraft».

Ønsket om å ta med steiner på råd biter ikke på Fylkesmannen i Vestfold. Til tross for at det finnes et gudsbegrep, er det ikke nok «substans» i dette når det kun betyr en tilstand av uendelig bærekraft, skriver Fylkesmannen.

– Vi tilber den flaksende ånd, den metafysiske ideen om albatrossen som en høyere sinnstilstand, skriver Church of the holy albatross.
 Foto: Wikimedia commons @ JJ Harrison

– Vi tilber den flaksende ånd, den metafysiske ideen om albatrossen som en høyere sinnstilstand, skriver Church of the holy albatross. Foto: Wikimedia commons @ JJ Harrison

Church of the holy albatross

Navnet sier i grunnen sitt. Kirken bekjenner seg til «den hellige dualitet manifestert i den fysiske albatross». Trossamfunnet tilber videre «den flaksende ånd, den metafysiske ideen om albatrossen som en høyere sinnstilstand».

Under gudstjenestene, tre dager med meditasjon og inntak av bedøvende midler, spiller de av albatrossens hellige sang hver halvtime. Trossamfunnet er åpent for alle som klarer å gjennomføre en av disse gudstjenestene.

Søknaden avslås av Fylkesmannen i Vest-Agder på det vanlige grunnlaget. Albatross-menigheten klager, og presiserer at «inntak av bedøvende midler» egentlig er en omskriving av alkohol. Denne lille ekstraopplysningen hjelper ikke stort, og i oversendelsen til Kulturdepartementet i november 2014 skriver Fylkesmannen at søknaden framstår som useriøs.

Mer fant vi ikke om saken i postjournalen, men vi får tro Kulturdepartementet sa seg enig i at tilbedelse av den fysiske albatross under påvirkning av bedøvende midler (det vil si alkohol) like godt kan skje uten offentlig støtte.

Humanistisk Islamsk trossamfunn

Et forsøk på å lage et humanistisk, liberalt orientert muslimsk trossamfunn, men søknaden går alt for langt i å kritisere konservativ islam. Søknaden avslås i juli 2015 fordi det framstår mer som en interesseorganisasjon enn et trossamfunn.

Jan den Fjerdes Disipler

Trossamfunnet «Jan den Fjerdes Disipler» mener bukken «Jan den fjerde» er den endelige inkarnasjonen av Sidhartha Gautama. Han er en av fire bukker som har oppnådd opplysthet, kan vi lese. I følge profetien skal Jan den femte «snart vende tilbake for å skape paradis på Blindern Studenterhjem». (nettopp ja, hvor ellers ...)

Drekking er ikke overraskende en viktig del av det hele. Jan den fjerde gjorde seg nemlig kjent for menneskene gjennom den gave han har sjenket oss; «drinken drank». Det sentrale med drikken er at den fremkaller «et spesielt godt humør» (urghh, nå begynner det å bli nok...). Oppskriften beskyttes av de hemmelige medlemmene i ordenen «Spiritus Brunneis». Disiplene observerer alle høytidene knyttet til Jan den fjerde; «bukkeball, ballsøndag, vårball, høstball, Shüssrennet, sølecup, togafest, bukkehaugsfestivalen og UKA» (aaaarghhhh, jeg holder ikke ut mer...)

Søknaden avslås to uker etter at den kom inn, i april 2015. Mer finner vi ikke. De lystige studentene hadde det tydeligvis så studentikoselig at de glemte å sette fra seg kruset med «drinken drank» midt oppi sølecupen eller vårballet og sende inn en klage.

Last ned og del. Kopismen har gjort det til en religion.

Last ned og del. Kopismen har gjort det til en religion.

Kopismen

Piratkopiering som religion? Joda, noen har prøvd å få godkjent det også. Kopiering av informasjon en er hellig handling - ja, en tilbedelseshandling, kan vi lese. Deling av kunnskap er helligere enn hellig, ja faktisk «høyhellig». For ikke å snakke om kopimiksing. Når man kopimikser «tilfører man nytenking og variasjon til det eksisterende». Det anses som en respektfull handling og er et sterkt uttrykk for informasjonsaksept i kopismens ånd. Kopimiksing er også høyhellig, forresten.

Søknaden til kopistene avslås av Fylkemannen i Rogaland i november 2013, men kopistene ga seg ikke med det. De klaget saken opp til Kulturdepartementet men fikk avslag der også.

Leve Vest

Et forsøk på å lage et «altomfattende livssyn» ut av det værharde livet på Vestlandet. Det handler om hvordan innmarken kan dyrkes, hvor i skogen det finnes gode sopp finnes og hvordan denne kunnskapen overføres til nye generasjoner. Det handler om sagn, om fjell, daler, øyer og sjø, samt et folk som lever i nærhet av mektig natur.

Det geografiske området er større enn bare Vestlandet. Leve vest vil gjerne ha medlemmer fra hele kysten fra Lindesnes til Nordkapp, Shetland, Færøyene og Island. Områdene øst for Nordkapp (blant annet Varangerhalvøya) og kysten fra Lindesnes og østover mot Oslofjorden er imidlertid utelukket, forstår vi. Det blir vel opp til dem å slå seg sammen i trossamfunnet «Leve Øst» får vi tro.

Avslås av Fylkesmannen i Hordaland. Så ble det klagerunde til departementet og avslag der også. Begrunnelse: Dette er ikke et trossamfunn. Leve Vest nådde med andre ord ikke fram med argumentasjonen om at «vi praktiserer et reelt livssyn som har eksistert i Norge fra prehistorisk tid, og som vi vil skal overleve generasjoner fremover».

Lhym Yhvhs menighet på jorden

Litt usammenhengende søknad for et trossamfunn som ønsker være «Lhym Yhvhs vitner på jorden inntil dommens dag, ledet av Lhym Yhvhs høyhellige ånd av nåde over nåde og uforskyldt».

Navnet «Lhym Yhvh» skal være et navn på Gud hentet fra Bibelens hebraiske grunntekst.

Søknaden avslås i juli 2015 av Fylkesmannen i Vestfold etter fordi den er ufullstendig.

Meg selv

Det ligger jo litt i navnet. Trossamfunnets lære er at mennesket ikke har andre guder enn seg selv. Det finnes altså ingen guder, bare menneskelig kraft og vilje. Mennesket må få mer tro på seg selv. Da kan vi oppnå våre drømmer og mål. Enkelt og greit.

Så blir det selvsagt avslag og klage da. For her er det jo ingen gudstro. I klagen viser «Meg selv» til trossamfunnet «Alt som er», og heller ikke de har noe klart definert trosgrunnlag. Fylkesmannen i Oslo og Akershus avviser klagen i oktober 2011 med at de heller ta en ny kritisk vurdering av «Alt som er», hvis de er registrert på samme grunnlag som «Meg selv». Fylkesmannen konstaterer at en eksisterende godkjenning kan ikke binde opp senere avgjørelser.

Noen år senere, i 2015, mistet «Alt som er» godkjenningen sin.

Pastafari Norge

Nok et forsøk på å etablere et trossamfunn rundt det flyvende spaghettimonsteret, og denne gjengen var faktisk tidligere ute enn «Det Hellige Flygende Spagettimonsterets Kirke» som vi skrev om lenger oppe. Trosbekjennelsen begynner med «Dette er en ekte religion», og de er ikke like åpne som de andre på at dette bare er tull, tøys og satire.

Søknaden avslås av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i januar 2012.

Trossamfunnet Rocky er bygget på læren til den meksikanske new-age guruen Miguel Angel Ruiz.

Trossamfunnet Rocky er bygget på læren til den meksikanske new-age guruen Miguel Angel Ruiz.

Rocky

Navnet er en liten gåte, for dette handler ikke om Sylvester Stallones legendariske filmboksehelt, men er snarere en forgrening av en søramerikansk sjamansk indianerlære der målet er «å fjerne det meste av de falske forestillinger som hindrer oss i å leve ekte, sant og kjærlighetsfullt». Trosbekjennelsen oppgis å være basert på levereglene til den meksikanske new age-guruen Miguel Angel Ruiz.

Søknaden avslås av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag i desember 2010. Fire år senere, i 2014, prøver en annen person å få godkjent samme trossamfunn med samme navn og innhold. Også den blir avslått.

Simula

Her er det noen som har vært på kino og sett The Matrix. Trossamfunnet Simula er nemlig overbevist om at hele universet kun er en simulering. Målet med trossamfunnet er å «bryte ut og finne tilbake til rota». For å greie det, trenger man «mer kunnskap om universet, slik at vi kan finne dets regler, meningen med simulasjonen, og hvordan man kan bryte ut av det».

Avslås av Fylkesmannen i Oslo og Akershus i mai 2013 blant annet fordi Simula ikke tilfredsstiller trossamfunnslovens krav til innhold og aktivitet.

«The United Church of Bacon» er ren satire for å fremme ateisme og vitenskapelig skeptisisme.

«The United Church of Bacon» er ren satire for å fremme ateisme og vitenskapelig skeptisisme.

United Church of Bacon

Nok et USA-basert satiretrossamfunn i samme gate som Church of the Flying Spaghetti Monster, men dette er nok litt mindre kjent. United Church of Bacon ble grunnlagt under et møte hjemme hos komikeren Penn Jilette i 2010, for å kjempe mot diskriminering av ateister. Trosgrunnlaget er at bacon beviselig eksisterer i motsetning til gud(er). I USA kan du gifte deg i United Church of Bacon.

Den norske avdelingen slår fast at de er et trossamfunn for skeptikere. Mange av medlemmene er ateister som «tror at mennesker kan være gode og følge loven som er satt». Målet er å leve fredelig sammen med andre religioner og peke på de andre religionenes ansvar for å fjerne fundamentalisme.

Avslås av Fylkesmannen i Møre og Romsdal i oktober 2015 fordi en del formaliteter ikke er i orden.

Venner av livet

Igjen et trossamfunn som handler om livet her og nå, før døden, uten å bry seg med overnaturlige makter. Trossamfunnets formål er å være et samlingspunkt for mennesker «som ikke helt vet hva de skal tro på».

Deler av søknaden virker kopiert fra Human-Etisk Forbunds nettsider: «Vi tror at livet ikke har noen objektiv mening. Meningen i livet må skapes av hver enkelt. Livet skal leves og målet er å gjøre dette så godt for hver enkelt og for samfunnet som helhet».

Venner av livet legger dessuten vekt på latter og glede og er derfor et ganske humoristisk trossamfunn, kan vi lese.

Søknaden avslås av Fylkesmannen i Nordland i september 2011 fordi Venner av livet ikke kan sies å være en religion. Det finner de seg ikke i, og i klagen til Kulturdepartementet belærer de blant annet Fylkesmannen om definisjoner av religion.

Men til ingen nytte. I februar 2012 avslår Kulturdepartementet klagen med den korte begrunnelsen at en organisasjon som ønsker å være «et samlingspunkt for mennesker som ikke helt vet hva de skal tro på», ikke samtidig kan være et fellesskap basert på en bestemt religion eller trosretning.

Wordfeud er et populært spill på Iphone og Android. Men Fylkesmannen i Oslo og Akershus synes ikke det er en religion.
 Foto: Flicr - Lisa Risager

Wordfeud er et populært spill på Iphone og Android. Men Fylkesmannen i Oslo og Akershus synes ikke det er en religion. Foto: Flicr - Lisa Risager

Wordfeud League of Honour

«Wordfeud League of Honour» har allerede 9609 medlemmer, hevder de i søknaden. Dette er nemlig antallet mennesker som spiller Wordfeud via søkerens nettside «Wordfeud League of Honour».

Wordfeud er en populær nettbasert variant av ordspillet Scrabble, for de som ikke visste det.

Trosgrunnlaget tar utgangspunkt i at «utenforstående og ateister» tror at bokstavbrikkene i Wordfeud deles ut tilfeldig. Men det vet mer garvede spillerne at bare er tull. De som spiller mye, vil nemlig gå gjennom flere faser og fjerne seg fra en slik «hedensk oppfatning», heter det i søknaden.

Til slutt kommer åpenbaringen, og når man kommer dit vil man merke at «kraften som fordeler brikker er formløs, usynlig, den er i alt og alle».

Det er umulig for mennesker å få grep på en slik kraft, står det. Trossamfunnets kaller denne kraften «Brikkemajoren». Han er en parallell til andre trossamfunns gudeskikkelser, og fordeler brikkene til de som har fortjent dem. Han ser, hører, straffer og belønner, slås det fast.

Wordfeud League of Honour skryter også av å være det eneste verdensomspennende trossamfunn, i tillegg til Smiths venner, som har opphav i Norge. Målet er å arrangere turneringer i Wordfeud, ganske enkelt.

Alt dette imponerer ikke Fylkesmannen i Oslo og Akershus noe særlig. Søknaden avslås i juni 2013 fordi det synes uklart om det søkes om støtte som trossamfunn eller livssynssamfunn. Dessuten var fristen gått ut. Og det manglet organisasjonsnummer. Og medlemstallet var ikke bekreftet av statsautorisert revisor. Og sånn var det med den saken.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.