Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

"Metamedisinen" hevder at kreft egentlig er et symptom på ubalanse i kroppens energifelter, og mener at konvensjonell kreftbehanding bare gjør ting verre. Rådene deres har kostet flere mennesker livet.

Tilbyr kurs i farlig ”medisin”

Flere aktører på alternativmarkedet tilbyr nå kurs i såkalt ”Meta-Medisin”, en behandlingsform som hevder at sykdom i virkeligheten er et resultat av psykiske traumer.

Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund

Publisert:

Sist oppdatert: 24.05.2013 kl 09:31

Metamedisin er i praksis en videreføring av den tyskfødte tidligere indremedisineren Ryke Geerd Hamers ”Nye Germanske Medisin”. Hamers tese er at all sykdom – inkludert kreft – skyldes sjokk og traumer. For eksempel vil to ungdommer som blir overrasket i en hyrdestund i en høystakk kunne utvikle høysnue i ettertid. Det som vanligvis blir oppfattet som sykdomssymptomer er i virkeligheten en del av kroppens helbredelsesmekanismer, og bør i stedet for å bekjempes få lov til å gå sin gang. Selv ikke bakterier eller virus er i følge Hamer sykdomsfremkallende, men kommer derimot for å hjelpe kroppen med å bli frisk.

Når Hamer har blitt såpass kontroversiell skyldes det at han først og fremst har konsentrert seg om kreft, som han mener å kunne påvise ved å studere CT– bilder av hjernen. I tråd med sine egne teorier hevder Hamer også at spredning av kreft skyldes at pasienter blir skremt av legene, noe som utløser nye traumer.

Hamer er derfor en sterk motstander av tradisjonell behandling som cellegift og strålebehandling, og mener at man i stedet skal finne ut hva som har forårsaket sjokket, noe som vil iverksette en helbredelse. Utover dette foreskriver han ingen annen behandling enn isposer, coca– cola og eventuelt kortison mot smertene.

Hamer ble fradømt legelisensen av en tysk domstol i 1986, en dom som senere har blitt stadfestet ved to anledninger. Han har også blitt idømt fengselsstraffer i Tyskland og Frankrike for feilbehandling og pasientdød. Siden 2007 har han vært bosatt i Sandefjord, der han er registrert som eier av ”Universitet Sandefjord For Den Germanske Nye Medisin, Naturlig Kunst og Livsstil Dr. Hamer.” Han har også forsøkt å få retten til å praktisere som lege i Norge, så langt uten hell.

Potensielt dødelig behandling

Asbjørn Dyrendal, professor ved NTNU, tror at man nok kan snakke om et tresifret antall mennesker som har dødd under denne behandlingen, inkludert flere nordmenn, et tall som også har blitt fremsatt av TV2. TV2 ble frikjent av PFU blant annet for dette innslaget)

– Det er vanskelig å si hvor mange av disse som ville ha overlevd om de hadde fått tradisjonell behandling, men av de 5– 6 som har dødd her til lands er det i hvert fall en som med stor sannsynlighet ville overlevd med konvensjonell behandling, sier han.

Jødene skjuler sannheten

Skal man tro Ryke Geerd Hamer er det ikke bare motvilje mot å tenke nytt som til nå har hindret leger over hele verden i å ta i bruk ”den nye germanske medisinen”. Hamer er også kjent for å fremme konspirasjonsteorier der sannheten bevisst blir holdt skjult av jøder og frimurerne.

Tor Bach, redaksjonssekretær ved det antirasistiske nettstedet Vepsen og tidligere journalist i tidsskriftet Monitor, forklarer at Hamer anklager jødene for å ha sterke interesser i legemiddelbransjen og i media som de bruker til å undertrykke teoriene hans. I følge Bach har Hamer gått så langt som å anklage jødene for å være ansvarlige for massemord på to milliarder mennesker ved hjelp av cellegift og andre typer ”uvirksom” legebehandling.

– Dette er en konspirasjonsparanoid måte å bortforklare at ingen andre bruker metodene hans, sier Bach. – Ikke bare er det uvitenskapelig og useriøst, men da teoriene kom til Norge for ti år siden, snakket de om øgler i menneskeham på kursene sine mens de henviste til konspirasjonsteoretikeren David Icke som en troverdig kilde.

– Både Hamer og tilhengerne hans her i Norge har påstått at det finnes klinikker i Israel som bruker kvakksalveriet hans på jøder, mens de lar ikke– jøder dø av kreft, fortsetter Bach, som legger til at Hamer også har holdt foredrag for nynazistiske grupper.

–Hamer er selv fullstendig besatt av nå avdøde rabbi Scheerson, grunnleggeren av den jødiske Chabad Lubavitch– sekten, som han mener står bak mye av sammensvergelsen, selv om hverken Schneerson eller sekten hans blir ansett som særlig seriøse av mange andre jøder.

Fra Ny Germansk Medisin til metamedisin

Ideene som i dag tilbys gjennom kurs går stort sett under navnet ”metamedisin”, selv om det fortsatt er dem som bruker betegnelsen ”Den Tyske Nye Medisinen”.

Asbjørn Dyrendal omtaler metamedisin som ”Ny Germansk Medisin minus jødehatet pluss litt ymse fra andre alternative behandlinger”. Han mener det i praksis er få forskjeller mellom metamedisin og Ny Germansk Medisin.

– Det er så vidt jeg kan bedømme ingen andre vesentlige elementer inne som gjør det forskjellig fra den germanske nye medisinen. Hamer kom til Norge og begynte å spre ideene sine på begynnelsen av 2000– tallet. Metamedisin er bare et av flere knoppskudd fra Hamers forestillingsverden, en av flere utbrytere som Hamer selv har uttrykt lite begeistring for.

Bloggeren Bjarne Fosse, som har overvåket miljøet i et par år, forteller at det i dag er utbredt både i USA, Tyskland, Danmark og Norge.

– I Danmark har dette eksplodert de siste par årene, blant annet på grunn av en som heter Lars Mygind som er sønn av en av Danmarks mest kjente skuespillere og som er en karismatisk og dyktig foredragsholder. Men det har også dukket opp en god del nye navn i Norge, selv om det er vanskelig å vite akkurat hvor mange som praktiserer det. Tidligere lå det en liste på nettstedet Metamedisin.no, som viste at mens det var desidert størst i Danmark var det oppført ti personer i Norge.

Både Dyrendal og Fosse mener at metamedisinen i dag praktiseres innenfor alternativmiljøet, noe som også viser seg i at det de siste årene har vært holdt flere foredrag på alternativmesser og i lokale alternativforeninger. Metamedisin inngår også i kursplanen til BioMedicus akademiet i Oslo sammen med homøopati, soneterapi og øreakupunktur. Fosse forteller at tre representanter for metamedisin skulle delta på ”Gudinnefestivalen”, som ble avlyst:

– Det var i hvert fall tre kvinner blant arrangørene som mente de hadde hatt kreft og helbredet seg selv på denne måten. Alle tre fortalte at de hadde takket nei til vanlig kreftbehandling, gått over til metamedisin og ment seg helbredet av dette. En av dem var Dagfrid Kolås, som har skrevet boken ”Fra kreft til kraft”. På nettstedet for festivalen innrømte hun – så vidt jeg vet for første gang – at hun fikk vanlig kreftbehandling i tillegg til metamedisin. Dvs. hun kalte det ikke metamedisin den gangen fordi hun mener hun klarte å helbrede seg selv med alternative metoder før hun kjente til begrepet.

Men senere oppdaget hun at metamedisin stemte godt overens med det hun selv hadde opplevd, og begynte med det. Men de to andre sier at de takket nei til vanlig kreftbehandling og gikk over til metamedisin, og at de ble helbredet av det.

De to kvinnene, Aud– Mari Aanekre Iversen og Oddrun Teigen Ekre, er begge representanter for Fron Naturterapi, som i dag er den viktigste aktøren innenfor metamedisin. De holder jevnlige kurs der det tydelig fremgår av kursmaterialet at metamedisin bygger på forskningen til ”den tyske legen dr. Hamer”. Ifølge Fosse ser de også ut til å ha fått opplæring via organisasjonen The International Meta– Medicine Association, IMMA, som er grunnlagt av en av Hamers elever.

På nettstedet tilbys alt fra aromaterapi og kinesisk medisin og til auricloterapi (øreakupunktur) og klassisk akupunktur. Asbjørn Dyrendal mener dette er standard innenfor det han kaller ”den mer utflytende og ikke– sertifiserte delen av alternativfeltet”:

– Det er helt standard, det er nærmest normen at man driver med alt mellom himmel og jord. Mange av dem jeg har oppdaget på lister over metamedisinere i Norge er typiske alternativterapeuter som driver med alt mulig og som lager sin egen coctail der de blander metamedisin med andre typer behandling.

Kurs eller behandling?

På nettstedet går det frem at Fron Naturterapi tilbyr behandling med metamedisin, noe de som sagt også arrangerer kurs i. Det sies ikke noe om hvorvidt metamedisin kan kurere kreft. Les mer her og her.

Fosse mener imidlertid at dette ligger i kortene:

– Det ligger ganske tykt utenpå at de tar avstand fra vanlig kreftbehandling, og at metamedisin skal fungere i stedet. Det er hele prinsippet bak metamedisinen, at sykdom ikke er sykdom men bare et symptom på en helbredelsesprosess i kroppen.

Kursmaterialet inkluderer også boken ”Fra kreft til kraft”, skrevet av Dagfrid Kolås og Bent Madsen. Kolås og Madsen havnet i medienes søkelys våren 2009, da de ble beskyldt for å ha rådet flere kreftsyke pasienter til å stoppe den konvensjonelle behandlingen, gå i seg selv og tenke positivt. Det skal også ha blitt sagt at cellegiften inneholdt sennepsgass. Alle de omtalte pasientene døde under ”behandlingen” til Kolås og Madsen.

Ifølge TV2 skal flere av dem ha hatt gode prognoser og ville ha kunnet overleve om de hadde fått konvensjonell behandling. Kolås og Madsen har selv overfor TV2 nektet for å ha rådet pasienter til å kutte ut konvensjonell behandling.

Unnskylder Hamer

Ingen av de to kursarrangørene ved Fron Naturterapi har villet uttale seg, og har skyldt på dårlig tid. I stedet henvises det til filmregissøren Terje Toftenes, som har laget dokumentarfilmen Levende helse, som blant annet omhandler metamedisin.

Toftenes bekrefter at metamedisin bygger på ideene til Ryke Geerd Hamer eller at Hamer i hvert fall er en av dem som har forsket mest på metamedisin frem til nå. Han er mer tilbakeholden på hvorvidt han mener metamedisin kan helbrede alle sykdommer:

– Her må man se det fra et litt annet perspektiv. For å forstå tankene til Geerd Hamer må man ta et skritt ut av det materialistiske paradigmet og inn i det holistiske, hvor alt sees på i et energetisk perspektiv. Hele vår klassiske medisin er basert på kroppen som en biokjemisk maskin, at det er kjemi, biologi og elektriske impulser som styrer alt. Men ny fysikk, spesielt kvantefysikk, har lært oss at materie i sin mest grunnleggende form egentlig bare er energi som er organisert på en slik måte at vi oppfatter det som fast stoff eller materie. All energimedisin bygger på at kroppen egentlig er skapt av komplekse energisystemer. Det Hamer har tatt utgangspunkt i, er at sykdom først oppstår av en ubalanse i energifeltene i kroppen, som ofte kan skyldes et psykisk traume. Dette utløser sterke energier som skaper en ubalanse i energisystemene, som igjen kan manifestere seg som sykdom dersom ubalansene blir vedvarende over tid. Ideen er at om du klarer å rette på disse ubalansene ved for eks. å lege traumet, vil også sykdommen kunne reversere. Dette er ikke noe Hamer er alene om, det er også grunnlaget for mye av østens medisin.

Toftenes presiserer at metamedisin ikke er en kur, men en måte å forstå kroppen på. På spørsmål om han mener det kan kurere alle sykdommer svarer han at dette er vanskelig å si, men at det i hvert fall styrker kroppens evne til selvhelbredelse. – Vi må huske at all medisin egentlig har som mål å styrke kroppens evne til å helbrede seg selv. Når man bearbeider traumene er teorien at det vil styrke kroppens selvhelbredende evner slik at den raskere justerer seg tilbake til sin normale tilstand. Det er det samme som ofte kalles placeboeffekten, dvs. at dersom du tror sterkt nok på et legemiddel så vil troen kunne ha vel så stor effekt som selve legemiddelet, som er noe legevitenskapen også anerkjenner.

– Dagfrid Kolås hevder at hun har tenkt seg fri fra kreft?

– Det er riktig at at hun hevder å ha bearbeidet det hun mener er årsaken til sykdommen mentalt og emosjonelt ved at hun klarte å forstå hvorfor kroppen hennes reagerte som den gjorde ved å frembringe en kreftsykdom. Til tross for langvarig forskning har ikke tradisjonell forskning klart å finne den bakenforliggende årsaken til kreft selv om man har funnet sammenhenger med røyking, usunn mat, livsstil og lignende. Innenfor energetisk medisin vil man si at de leter på feil sted – i det materielle – og ikke der det kanskje egentlig skjer, i det energetiske. Det Kolås gjorde var å ta tak i det som lå under, ubalansene, og helbrede dem, og det er en av hovedårsakene til at hun ikke har brystkreft i dag. Det finnes mange andre eksempler på folk som har klart å helbrede seg selv fra kreft ved å helbrede årsakene inne i seg, sier Toftenes.

Toftenes vet ikke om det stemmer at Kolås har frarådet folk å ta cellegift, men påpeker at cellegiften er en stor påkjenning for kroppen, og først og fremst har til hensikt å bremse utviklingen av kreftsykdkom. Mens han har forståelse for at det er forbudt å reklamere med at man kan kurere kreft, mener han også at forbudet har sine problematiske sider:

– De som er fascinert av kvantemedisin vet at det er straffbart å reklamere med at man kan kurere kreft og det er jo gode grunner til dette. Om det var tillatt å hevde dette ville det blitt medisinsk anarki, og det ville vært umulig å håndheve dagens lovverk om erstatning ved feilbehandling dersom alle kunne praktisere helt uautorisert. Så et regelverk må vi jo opplagt ha. På den andre siden kan man kritisere dette regimet for å være for strengt, og for å ikke åpne for nye måter å tenke på som for eksempel dem som tar utgangspunkt i energiparadigmet.

– Men er ikke det å holde kurs og selge bøker om å helbrede kreft å reklamere?

– Det er en definisjonssak. Og dessuten har vi jo fortsatt ytringsfrihet her i landet. Disse menneskene har opplevd metamedisinens positive sider, og vil gjerne fortelle om det. De vil bare at denne kunnskapen skal komme ut til folk, og få brutt gjennom en barriere for noe de mener har et stort potensiale til å tjene menneskeheten. De gjør ikke dette for å tjene penger eller spre falske teorier, men fordi de selv har opplevd det som en fantastisk hjelp. Er det ikke ganske bakstreversk å forby all forskning som går utenfor den etablerte boksen og begrense forskning, som jo skal hjelpe oss å forstå det ukjente?

– Ryke Hamer har selv blitt fratatt lisensen og blitt dømt for feilbehandling?

– Hamer opplevde selv de positive effektene av denne måten å se menneskekroppen på, både på sin egen kreftsykdom og i sin egen familie. Men han gikk for langt, han begynte å praktisere det som en egen medisin, noe som var i strid med lovverket, og fikk sin straff for dette. Det har blitt brukt mot ham at en av pasientene hans døde, men samtidig er det jo en stor andel av pasientene som dør på ved tradisjonell kreftbehandling hvert år uten at legene mister lisensen av den grunn, fordi de jobber innenfor det såkalte lovlige regimet.

– Men man snakker jo om over hundre pasienter?

– Jeg vet ikke om det er gjort noen skikkelige studier på dette, men i så fall – hvor mange dør på Radiumhospitalet hvert år, svarer Toftenes.

Når Hamer mener at en jødisk konspirasjon forsøker å hindre at ideene hans blir tatt i bruk mener Toftenes at dette i stor grad skyldes bitterhet over å ha blitt motarbeidet gjennom flere tiår:

– Jeg har aldri truffet Hamer, men så vidt jeg har forstått mener han at teoriene hans blir praktisert i lukkede miljøer i Israel, og at fordi de er så vellykkede har de som praktiserer dem måttet holde dette hemmelig fordi det kommer i konflikt med den farmasøytiske industrien. Dette er sterke krefter som styres av kapital, og som ikke ønsker at det skal forskes for mye på ting som kan gjøre deres produkter overflødige. Cellegift er noe av den dyreste medisinen som finnes, og representerer store inntekter for farmasøytiske selskaper.

Så om du snakker om å pushe ting – på en ganske kynisk måte – så gjelder dette ikke minst legemiddelindustrien, som vil selge produkter. Alle som prøver å utfordre denne industrien kan berette om stor motstand. I den grad det er folk i Israel som praktiserer dette og holder det for seg selv, så vil jeg også tro at denne faktoren kan være med i bildet. Det er i hvert fall slik jeg har oppfattet det, men jeg vet for lite til å si noe konkret.

Toftenes mener at Hamer er et offer for slik motarbeidelse.

– Han forsket i nesten 20 år og kom til noen ganske oppsiktsvekkende resultater, nemlig at svulster og cyster som innenfor vanlig medisin blir sett på som skadelige har en annen funksjon, de er et bilde på at kroppen er i ferd med å reparere seg selv og bør derfor ikke opereres. Jeg kjenner ikke dette i detalj, men jeg mener han var inne på noe viktig og klarte å kartlegge kreftsykdommens forløp på en helt annen måte enn vanlig medisin har gjort. Dette er nok en av grunnene til at han har blitt en bitter mann, han mener han var på sporet av noe som kunne bli til stor nytte for menneskeheten og dessuten var svært billig. Men så ble han fratatt retten til å gå videre og til og med ble straffet for dette.