Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det er greit å kreve håndhilsing av alle, ifølge Diskrimineringsnemda. (Illustrasjonsbilde)
 Foto: Gutesa / Shutterstock / NTB scanpix

Det er greit å kreve håndhilsing av alle, ifølge Diskrimineringsnemda. (Illustrasjonsbilde) Foto: Gutesa / Shutterstock / NTB scanpix

Reaksjon mot muslimsk lærer som nektet å håndhilse, er ikke diskriminering

Diskrimineringsnemnda slår fast at vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion, men flertallet mener at forskjellsbehandlingen var saklig, nødvendig og forholdsmessig.

Publisert:

Sist oppdatert: 03.12.2018 kl 12:21

Oslo-læreren som ikke fikk forlenget vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinner, ble ikke utsatt for diskriminering, ifølge Diskrimineringsnemnda.

Nemndas avgjørelse ble offentliggjort mandag.

– Bakgrunnen for at likestilling mellom kjønnene står såpass sterkt i Norge, er blant annet at religiøs konservatisme har måtte vike ved konflikt, uttaler nemndleder i saken, Ivar Danielsen.

Man mener at samfunnsutviklingen vil gå i en uønsket retning, dersom man gir etter en konservativ religionsutøvelse.

Den muslimske mannen i 40-årene har overfor Dagsavisen forklart sin holdning med at han ikke ville utsette seg for fristelser og at han følger profetens ord. Mannen klaget Ekeberg skole i Oslo inn for nemnda.

– Forskjellsbehandlet

Nemnda slår først fast at vikarlæreren ble forskjellsbehandlet på grunn av religion.

Deretter deler nemnda seg i et flertall og et mindretall når det gjelder spørsmålet om forskjellsbehandlingen var diskriminerende.

Flertallet mener at forskjellsbehandlingen både var saklig, nødvendig og forholdsmessig, og konkluderte derfor med at det ikke forelå diskriminering i lovens forstand. Mindretallet kom til stikk motsatt konklusjon

På grunn av sakens prinsipielle karakter har den blitt behandlet i forsterket nemnd – med fem istedenfor tre medlemmer.

– Nav-uttalelse var diskriminerende

Behandlingen omfattet også en sak mot Nav. Diskrimineringsnemnda konkluderer med at Navs opprinnelige avslag på sosialstøtte, da mannen takket nei til forlenget vikariat, var uforholdsmessig – og at det må anses som diskriminerende i lovens forstand.

Nav hadde før behandlingen i nemnda omgjort avgjørelsen.

Diskrimineringsnemnda har også vurdert følgende uttalelse fra Nav til mannen om hvor sosialstønad kommer fra: «Det er fra skattepenger, fra vinmonopolet, fra grisebønder, fra butikker som selger alkohol. Så er det jo ikke noe alternativ heller, siden du er så religiøs», het det.

Uttalelsen er ifølge nemnda preget av fordommer og direkte diskriminerende.

Les pressemeldingen fra Diskrimineringsnemnda