Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Tro og livssyn i Norge får stadig mer penger.
 Foto: Jantanee Runpranomkorn / Shutterstock / NTB scanpix

Tro og livssyn i Norge får stadig mer penger. Foto: Jantanee Runpranomkorn / Shutterstock / NTB scanpix

Ny pengerekord til tro og livssyn i 2018

Det øker jevnt hvert år. I 2018 ble det 4,8 prosent mer.

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2019 kl 08:44

Den prosentvise økningen ble litt lavere i 2018 enn mellom de to foregående årene.

Den prosentvise økningen ble litt lavere i 2018 enn mellom de to foregående årene.


2017 var et rekordår for utbetalinger til tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke, og i 2018 øker det på. Dette viser en oversikt Fylkesmennene i Norge har publisert, hovedsaklig med tall fra 2017 og 2018.

Hvis vi for sammenligningens skyld konsentrerer oss om Oslo og Akershus viser oversikten at det ble 11,4 millioner kroner mer på tros- og livssynsamfunn utenom Den norske kirke i disse to fylkene i 2018, sammenlignet med året før. Dette er en økning på 4,8 prosent. Samlet sett er støttebeløpet i Oslo og Akershus nå oppe i nesten 249 millioner kroner.

Årsaken til økningen er en kombinasjon av at Den norske kirke fikk økte bevilgninger i statsbudsjettet for 2018 og at det blir stadig færre kirkemedlemmer å dele bevilgningen på. Samtidig har de andre tros- og livssynsamfunnene fått flere medlemmer (se faktaboks for forklaring).

I Oslo og Akershus økte det samlede medlemstallet fra 442.484 i 2017 til 457.839 i 2018, en økning på 15.355, eller ca. 3,5 prosent.

Sjekk utviklingen på landsbasis.

Over 700 millioner til tro og livssyn utenfor kirken totalt

Skalerer vi det opp til nasjonalt nivå (Oslo og Akershus administrerer i overkant av 70 prosent av totalen), ender vi opp med et totalt statstilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke på rundt 355 millioner kroner.

Dette kan ganges med minst to for å få med det totale kommunetilskuddet, og dermed ender vi opp med over ca. 700 millioner kroner samlet sett i hele landet.

Den norske kirke får til sammenligning nær fem milliarder kroner i året fra stat og kommuner.

Økningen kunne vært større

Økningen til tros og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke kommer på tross av ulike grep fra statens side for å holde deler av kirkebevilgningen utenfor beregningsgrunnlaget (se faktaboks for forklaring).

De siste årene har det kommet lovendringer som holder lønnsøkning til prester, pensjonsutgifter og egenkapital til kirken utenfor. Les mer her.

Er det kristne eller muslimer som øker mest? Sjekk her.