Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Halden ligger vakkert til ved svenskegrensa, men har kanskje ikke verdens mest sekulære kommunevåpen. 
 Foto: Wikipedia Commons@Zairon + Fri tanke

Halden ligger vakkert til ved svenskegrensa, men har kanskje ikke verdens mest sekulære kommunevåpen. Foto: Wikipedia Commons@Zairon + Fri tanke

Minner om at Halden er en sekulær kommune

Human-Etisk Forbund protesterer mot spleiselag om en ny diakonstilling som skal «forebygge utenforskap blant ungdom i kommunen»

Publisert:

Halden lokallag av Human-Etisk Forbund synes ikke Halden kommune bør sette ut forebygging av utenforskap blant ungdom til Den norske kirke.

Det er nemlig en av oppgavene til en nytilsatt kirkelig diakon som kommunestyret har gått med på å delfinansiere 50 prosent, sammen med Den norske kirke. Kirkens andel kommer fra de 14 millionene staten bevilget til diakonstillinger i kommunene tidligere i år.

Mener sosialarbeidere bør være ansatt i kommunen

HEF-lokallaget mener Halden kommune selv burde ansatt en person til å jobbe med forebygging av utenforskap blant ungdom.

– Det er riktig at Halden har helt spesielle utfordringer med fattigdom og tilhørende utenforskap. Men dette gjelder alle samfunnslag og livssyn i kommunen, ikke bare kristen ungdom, sier leder i Halden lokallag av Human-Etisk Forbund, Frode Tennebø, til Halden Arbeiderblad.

En diakon er en vigslet stilling i Den norske kirke. Frode Tennebø er redd dette vil hindre ungdommer i målgruppa fra å ta kontakt. Dermed kan utenforskapet som stillingen forsøker å avhjelpe bli forverret, tror han.

Tennebø minner om at Halden er en sekulær kommune like mye som Norge er en sekulær stat.

– Vi er kritiske til at kommunen bruker kommunale midler på kirkens arbeid framfor å styrke kommunens eget sosialarbeid for alle innbyggerne. Vi ber om at midlene tas fra kirkelig aktivitet til sektor for helse og sosial, sier Tennebø til Halden Arbeiderblad.

– Dette er tilskudd til Den norske kirke

Lokallaget forutsetter at hvis kommunen insisterer på å delfinansiere denne diakonstillingen, så må pengene regnes som et tilskudd til Den norske kirke som skal kompenseres til de andre tros- og livssynsamfunnene. Dette vil påføre kommunen en ekstrautgift på ca. 75 000 kroner.

– En diakon er en vigslet stilling. At dette dreier seg om økonomisk støtte til Den norske kirke kan det ikke være noen tvil om, sier lokallagsleder Tennebø.

Nøkkelord