Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Her blir det foreløpig fritt for både kommuneprest og kommunediakon.
 Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Her blir det foreløpig fritt for både kommuneprest og kommunediakon. Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Ingen kommune-diakon på Kongsberg likevel

Kommunestyret vedtok å sende forslag om å ansette en diakon i kommunen tilbake til formannskapet til ny behandling. – Minst en del-seier, sier leder for HEFs lokallag.

Publisert:

– Det er ikke vanlig at saker tilbakekalles, men det kan skje når kommunestyret mener at en sak ikke er godt nok utredet. Og det var ikke denne, sier Laila Irene Johansen, kommunepolitiker for Arbeiderpartiet og lokallagsleder i Human-Etisk Forbund i Kongsberg.

I desember ble det lagt frem et forslag om å opprette en stilling som «kommuneprest» i Kongsberg kommune for å styrke arbeidet innen psykisk helse, rus og livsmestring for ungdom i kommunen. Forslaget ble av flertallspartiene i kommunestyret i budsjettframlegget. I stedet ble det vedtatt å opprette en stilling i samarbeid med Kongsberg sykehus for å øke kommunens ansvar for «det hele mennesket».

Vedtaket kom etter reaksjoner fra blant annet Human-Etisk Forbund. I februar gikk imidlertid formannskapet i Kongsberg inn for å delfinansiere en mulig nyopprettet diakonstilling i samarbeid med Kirkelig fellesråd. Forslaget kom til etter at Tunsberg bispedømme utlyste midler til fire delfinansierte diakonstillinger i bispedømmet, og rådmann Wenche Grinderud syntes det ville være interessant.

Les også: Kongsberg kommune vil gi diakon ansvar «for hele mennesket»

Onsdag var saken oppe til behandling i kommunestyret, som altså sendte den tilbake til formannskapet for ny vurdering.

Fornøyd med utfallet

Johansen er svært fornøyd med utfallet, som hun for øvrig tror skyldes at ordføreren allerede i forkant av kommunestyremøtet forsto at det ikke ville bli flertall for diakon-forslaget, etter at Høyre og Fremskrittspartiet, som begge stemte for diakonstillingen i formannskapet, nå fristilte sine medlemmer.

Under formannskapsmøtet tidligere i måneden la Arbeiderpartiet frem et forslag om at budsjettposten på 1,9 millioner kroner som fulgte det statlige programmet og de 600 000 som skulle øremerkes ungdom, skulle sees i sammenheng. Det er også dette som er kommunestyrets krav til formannskapet når saken nå skal behandles på ny.

– Det å se dette i en større sammenheng, ved for eksempel å utrede mulighetene for samarbeid med Fontene-senteret og andre aktører innen rus- og psykiatriomsorgen, er en god løsning. Det er jo også dette ungdommen selv ønsker. De ville verken ha en prest eller en diakon. Så vi er fornøyd med at rådmannen får beskjed om se på dette på nytt, og da håper vi utfallet blir mer i tråd med både budsjettet og hva ungdommen vil ha.

Seier for Human-Etisk Forbund

Johansen peker også på at det heller ikke var kommet inn noen formell søknad fra Kirkelig fellesråd i kommunen om støtte til diakonstilling, ettersom rådet ikke hadde hatt møte om de skulle søke bispedømmet om midler da kommunestyremøtet ble holdt.

– Anser du utfallet som en seier?

– Ja. I hvert fall er det en del-seier. Jeg tror politikerne har blitt påvirket av engasjementet til Human-Etisk Forbund. Selv har jeg aldri opplevd et sånt engasjement i lokalsamfunnet. Jeg har vært politiker i snart 30 år, men dette er første gang folk har kommet bort til meg på butikken og sagt «stå på!», sier hun.

– Kongsbergfolk har vært enige i at det å ansette en prest ikke har vært noe kommunen skulle bruke penger på. Så jeg mener vi har vunnet hele veien her. Vi fikk endret forslaget om prest, og nå dette.

Hun mener dette også har blitt anerkjent internt i kommunen, ved at varaordfører og leder av Kongsberglista, Kjell Gunnar Hoff, viste til sterke pressgrupper, med tydelig henvisning til henne, og arbeidet som ellers var blitt gjort av både Human-Etisk Forbunds og Arbeiderpartiets lokallag.