Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Det blir Krfs Kjell Ingolf Ropstad fra Krf som skal styre tros- og livssynspolitikken de kommende årene.
 Foto: NTB scanpix, Heiko Junge

Det blir Krfs Kjell Ingolf Ropstad fra Krf som skal styre tros- og livssynspolitikken de kommende årene. Foto: NTB scanpix, Heiko Junge

Krf tar over tros- og livssynspolitikken

– Det skal bli spennende med Kjell Ingolf Ropstad som Norges nye livssynsminister, sier Human-Etisk Forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 22.01.2019 kl 14:42

Kjell Ingolf Ropstad fra Krf blir ny minister for tros- og livssynsfeltet. Fagområdet flyttes fra Kulturdepartementet, der Trine Skei Grande (V) fortsetter som statsråd, og over til Barne- og familiedepartementet der Ropstad tar over.

Det betyr at det blir Kjell Ingolf Ropstad og Krf som skal avvikle dagens kirkelov styre i land den nye og samlede tros- og livssynsloven som skal vedtas i Stortinget i løpet av våren.

Ropstad får også ansvaret for den ventede stortingsmeldingen om tros- og livssynfeltet, samt å legge fram forslag til hvem som skal få disponere Opplysningsvesenets fond – et annet stridstema i skjæringspunktet stat/kirke.

HEF: – Spennende med ny minister

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, sier til Fri tanke at det skal bli spennende med Kjell Ingolf Ropstad som Norges nye livssynsminister i en tid hvor tros- og livssynspolitikken skal endres.

– Human-Etisk Forbund vil møte Ropstad med tydelige standpunkter om abort, likestilling, og likebehandling av livssyn, sier han.

– Tror du Krf vil være ryddigere enn andre partier når det gjelder økonomisk likebehandling mellom tros- og livssynsamfunn, ettersom de har frikirkeligheten som en viktig velgergruppe?

– I regjeringsplattformen står det tydelig at likebehandling er utgangspunktet, og det skal vi jobbe for å sikre, sier Enger.

STL: – Godt å være ønsket

Generalsekretær i STL, Samarbeidsrådet for tros- og livssynsamfunn, Ingrid Rosendorf Joys, synes også det skal bli spennende med en Krf-statsråd på tros- og livssynsfeltet.

– Vi trivdes godt i Kulturdepartementet og har samarbeidet godt med ministrene som har vært der, men vi ser likevel positivt til å bli flyttet til et annet departement, sier hun.

Joys synes det er et godt utgangspunkt å være ønsket.

– Slik vi har forstått det, har Krf ønsket å ha ansvaret for tros- og livssynsområdet. Det er et fint utgangspunkt for et godt samarbeid. Vi går inn i viktige tider for tros- og livssynspolitikken, med avklaringer som kanskje skal vare i generasjoner. Da er det viktig at de som har ansvaret også har et bevisst forhold til politikkområdet, sier hun.

Joys synes det er betryggende at regjeringen er tydelig på at de går inn for en aktiv og understøttende tros- og livssynspolitikk.

– Dette har en klar referanse til Stålsett-utvalget, og vi håper hele feltet får et løft og gode rammer når Krf kommer inn, sier hun.

– Er du redd Ropstad og Krf vil legge opp til mer særbehandling av Den norske kirke?

– Nå er det ikke slik at STL utfordrer Den norske kirkes særstilling, men vi er tydelig på at dette ikke skal gå på bekostning av likebehandlingen. Det forventer og antar jeg at Ropstad og Krf er med på. Jeg forventer ikke at det blir noen endring her, sier hun.

Kirken kritisk til departementsbytter

Den norske kirke er ikke like positiv til Krfs inntreden som Human-Etisk Forbund og STL. I en pressemelding stiller kirken seg kritisk til at tros- og livssynsfeltet blir flyttet fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

– Vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til. Å overføre livssynsansvaret fra sivilsamfunn og kultur til den private sfære er ikke en ønsket utvikling. Det er også et motsatt signal av det plattformen ellers legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.

Hun er også kritisk til at likestillings og diskrimineringsområdet skifter departement.

– At likestilling og LHBT-politikk fjernes fra familiefeltet er et også et skritt i feil retning. Begge disse områdene handler ikke minst også om familiepolitikk og hører derfor hjemme i det departementet, sier hun.