Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kulturminister Trine Skei Grande vil presentere prinsippavklaringer og lovendringer for tros- og livssynssamfunn våren 2019, varsler departementet.
 Foto: Stortinget

Kulturminister Trine Skei Grande vil presentere prinsippavklaringer og lovendringer for tros- og livssynssamfunn våren 2019, varsler departementet. Foto: Stortinget

Ny lov om tros- og livssynssamfunn utsatt til våren 2019

Så langt har departementet lovet at saken skal behandles i løpet av 2018. Slik blir det ikke.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.04.2018 kl 15:17

I går kom nyheten om at kulturminister Trine Skei Grande (V) vil slå sammen arbeidet med den nye, samlede loven for tros- og livssynssamfunn, som blant annet innebærer en ny finansieringsordning for tros- og livssynssamfunn, med en mer grunnleggende og prinsipiell stortingsmelding om i tros- og livssynspolitikk i Norge.

Sistnevnte er en oppfølging av Stålsett-utvalgets rapport «Det livssynsåpne samfunn» som ble lagt fram i januar 2013. Målet er å avklare prinsipielt og langsiktig hvor grensene skal gå mellom tros- og livssynssamfunnenes krav og behov, og storsamfunnets krav og behov.

– Viktig at det sees i sammenheng

Human-Etisk Forbund og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn er blant dem som har argumentert for at disse to prosessene burde sees i sammenheng. De har nå fått viljen sin.

Fagsjef i Human-Etisk Forbund, Bente Sandvig, som også satt i Stålsett-utvalget synes kulturministerens utspill er bra.

– Helst hadde vi sett at loven ble satt på pause og at man tok de overordnede prinsippene først, men dette er et stort framskritt. Det er mye bedre at begge deler ligger på bordet samtidig, sier hun.

Lovforslaget kommer ikke før våren 2019

At begge ting nå skal tas samtidig, fører imidlertid til at det blir mer arbeid for departementet. De har tidligere antydet at den nye tros- og livssynssamfunnsloven vil legges fram for Stortinget «i løpet av 2018».

Men nå melder Kulturdepartementet til Fritanke.no at det samlede forslaget til ny lov, samt stortingsmeldingen om helhetlig tros- og livssynspolitikk, ikke vil bli lagt fram før på våren i 2019 – altså om rundt ett år.

– Departementet mener det er hensiktsmessig at stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikken og lovproposisjonen om en ny lov for tros- og livssynsamfunn sees i sammenheng. Det tas sikte på at meldingen og lovproposisjonen oversendes Stortinget tidsnok til behandling i Stortinget under vårsesjonen 2019, skriver Kulturdepartementet i en epost til Fritanke.no

HEF: – Helt greit med utsettelse

Bente Sandvig i Human-Etisk Forbund tar utsettelsen med ro.

– Det synes jeg er helt greit. Det er mye viktigere at de får jobbet grundig med dette, og at det som kommer er veloverveid og gjennomtenkt, enn at de forhaster seg, sier hun.

Sandvig er ikke bekymret for at diskusjonen rundt finansiering av tros- og livssynssamfunnene vil overskygge det mer prinsipielle arbeidet med en overordnet tros- og livssynspolitikk, noe Krfs Geir Jørgen Bekkevold advarte mot i gårsdagens Vårt Land.

– Jeg forstår bekymringen hans, men dette kunne jo Krf har avhjulpet ved å støtte oss som hele tiden har argumentert for at stortingsmeldingen burde behandles før man tar for seg loven. Det overordnede bør tas før man går løs på detaljene. Men når det ikke har blitt slik, er det likevel bedre å ta alt samtidig som kulturministeren foreslår. Diskusjonen om finansieringsordninger er jo allerede igang. Den vil vi få uansett, sier hun.