Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg.
 Foto: Frivillig.no

Flere bryr seg mer enn vi tror, når de bare får muligheten til å engasjere seg. Foto: Frivillig.no

Kan en nettside for frivillighet være en vaksine mot ensomhet?

Målet var å senke terskelen for deltagelse i allerede eksisterende fellesskap i frivilligheten, Middelet var en nasjonal nettside for rekruttering av frivillige. Evalueringsrapporten er klar.

Publisert:

2015 fikk Frivillighet Norge, som driver nettsiden Frivillig.no, forespørsel fra Helse- og Omsorgsdepartementet om å ta ansvar for «Kampanje for fellesskap og sosial støtte». Formålet med kampanjen er å fremme sosialt felleskap, inkluderende møteplasser og deltagelse i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har vært tett knyttet opp til rekrutteringsverktøyet Frivillig.no som er gratis å bruke for alle frivillige organisasjoner. Kampanjen har blitt evaluert av Rambøll Consulting på oppdrag av Helsedirektoratet. Deres rapport som lanseres i dag og forteller mye om dagens trender rundt rekruttering av frivillige.

Rekrutterer bredere og mer mangfoldig

Følgeevalueringen viser at Frivillig.no i løpet av kampanjeperioden har blitt en plattform som rekrutterer et bredt spekter frivillige.

- Bruk av Frivillig.no gjør det lettere å nå unge mennesker, studenter og personer med minoritetsbakgrunn. Basert på dette vurderer vi at kampanjen har bidratt til at frivilligheten i større grad gjøres tilgjengelig for nye målgrupper som frivillige organisasjoner ikke har nådd ut til tidligere, deriblant personer som ikke har kjennskap til frivilligheten fra før, skriver Frivillighet Norge i en pressemelding.

Et av de viktigste grepene for inkludering en organisasjon kan ta, er å åpne opp for flere frivillige ved å rekruttere bredt og gjennom flere kanaler. På denne måten blir de frivillige i mindre grad avhengige av å ha et nettverk eller kjenne noen som allerede er frivillig for å bli invitert med inn. Dette senker terskelen for å bli med i frivillige organisasjoner.

Kampanjen har ifølge pressemeldingen bidratt til å synliggjøre og styrke frivillig sektor. Det har vært gjennomført over 200 kurs i kampanjeperioden, og flere organisasjoner er blitt mer bevisst på å nå ut til andre målgrupper enn ved kun tradisjonell rekruttering.

Hvordan gikk det?

Det er nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som har tatt i bruk verktøyet. I perioden 2016-2018 kom det inn over 40.000 meldinger fra folk som vil bli frivillig.

42% er under 30 år
76% er kvinner
27% har foreldre født utenfor Norden
35% har aldri vært frivillige før
24% er studenter

Undersøkelser viser at over 65 % av de som har meldt seg som frivillige gjennom Frivillig.no gjør dette fordi de ønsker å hjelpe andre.

- Frivillig.no bidrar til å gjøre frivilligheten tilgjengelig for flere, og organisasjonene forteller at de opplever å få kontakt med nye og andre frivillige. Evalueringen viser også at flertallet av organisasjonene opplever at de har et større mangfold i organisasjonen i dag, sammenlignet med tidligere.

Les hele rapporten her.

Human-Etisk Forbund er medlem i Frivillighet Norge.