Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Religionskritikk:

Bønneveilederen er et iøynefallende eksempel på kvinnediskriminering

Det er sammenheng mellom diskrimineringen av kvinner i den religiøse sammenhengen og i samfunnet.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.04.2020 kl 15:44

Forrige fredag startet muslimenes hellige fastemåned Ramadan. I forkant av dagen delte Islamsk Råd Norge (IRN) en veiledning for fellesbønn hjemme.

Islamsk Råd Norges veiledning for fellesbønn hjemme har skapt reaksjoner.
 Foto: IRN

Islamsk Råd Norges veiledning for fellesbønn hjemme har skapt reaksjoner. Foto: IRN

Veiledningen viser at kvinner er underordnet – eller «bakenforstilt» – mannen i religiøse sammenhenger. Det er en utdatert og håpløs forestilling i 2020.

Veilederen er utviklet fordi fellesbønn i hjemmet er alternativet til fellesbønn i moskeen under koronakrisen. Det er interessant at også muslimer følger rasjonelle og vitenskapelige oppfordringer om hvordan man begrenser smitte. Her lytter man tydeligvis langt mer til vitenskapen og myndighetene enn til etablerte religiøse praksiser. Dette er en holdning IRN med fordel kunne ta innover seg i forholdet til kvinner også.

Trist og skammelig

Så vil noen si at islam er basert på fornuft, og at profeten selv oppfordret til å basere seg på kunnskap. Javel, flott. Men da må det gjelde all rasjonell og vitenskapelig etablert kunnskap. I et slikt lys er det ikke relevante forskjeller på menn og kvinner når det gjelder rettigheter. Derfor bør det også være likestilling mellom menn og kvinner i religiøse sammenhenger.

Det er både trist og skammelig at en slik diskriminerende holdning til kvinner blir beholdt i religiøse sammenhenger, under bønnen – enten det er i moskeen eller hjemme. For en slik holdning om at kvinner er «fristerinner», noen som avleder mannens konsentrasjon osv., har også konsekvenser i resten av samfunnslivet. Det er sammenheng mellom diskrimineringen av kvinner i den religiøse sammenhengen og i samfunnet. Det viser de forskjellige reglene for menn og kvinner også i de samfunnsmessige delene av sharia.

«Kun ment godt»

Så sier IRN (på Facebook 23. april):

«IRN har kun anbefalt det som har blitt ansett som det mest korrekte og praktiserte blant muslimer.

Det er enighet blant de fire lovskolene om dette, og denne enigheten er basert på lærdommen fra profetens utsagn.

Likevel er det viktig å påpeke at vi på ingen måte har hevdet at bønnen blir ugyldig dersom kvinnen står ved siden av mannen.

Det at menn står foran kvinner påvirker heller ikke konseptet om likeverdighet mellom de to kjønnene. Muslimske kvinner opplever heller ikke dette som en krenkelse mot deres kjønnsverd.

Samtidig har alle muslimer i Norge rett til å praktisere religionen på sin prefererte måte, uavhengig om det er i samsvar med IRN’s retningslinjer for fellesbønn eller ikke.

Illustrasjonen er kun ment som noe godt og som en veiledning for norsk-muslimske hjem som ønsker å lese fellesbønn. Vi finner det trist at illustrasjonen forstås i verste mening og at muslimer tillegges intensjoner de ikke har.»

Absurd i 2020

Nei vel, at kvinner og menn ber side om side ugyldiggjør ikke bønnen. Det er jo utmerket, men desto mer absurd blir det at IRN i 2020 anbefaler en tradisjonell og diskriminerende måte å be på! Her kunne selvsagt IRN gått foran og fortalt at praktisk likestilling – mann og kvinne, side om side – er utmerket, helt ok og til og med bedre enn kvinnen bak mannen!

Hvis man tillater seg å tenke pedagogisk, kunne en slik anbefaling om likestilling under bønnen hjemme, til og med være en forberedelse på den likestilling under bønnen i moskeene.

Isteden leverer IRN et innlegg hvor de forsvarer og bortforklarer kvinnediskrimineringen. For selvsagt innebærer det faktum at kvinnene alltid skal være «bakenforstilt» mannen det samme som en underordning, som har hatt og fortsatt har konsekvenser i andre deler av den muslimske praksisen, langt ut over forskjellsbehandlingen under bønnen.

Men selvsagt har man lov til å praktisere sin religion på foreldede og diskriminerende måter. For det er også lov å diskriminere seg selv.

Likevel og kort sagt: Trist og skammelig at IRN formidler en kvinnediskriminerende holdning i en tid hvor en krise gir mulighet til å utvikle nye praksiser.

Innlegget ble opprinnelig publisert på Facebook.

Eksempel på at det også finnes mer likestillingsorienterte måter å presentere råd om fellesbønn hjemme. Denne veilederen er laget som et motsvar til IRN-bønneveilederen av Hikmah-huset:

Eksempel på at det også finnes mer likestillingsorienterte måter å presentere råd om fellesbønn hjemme. Denne veilederen er laget som et motsvar til IRN-bønneveilederen av Hikmah-huset:

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.