Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sandefjord tingrett konkluderer med at Krudtaa ikke har saklig grunn til å kalle Øivind Bergh en "nettmobber, desinformant og en løgner", og langt mindre å lenke opp Rolf Erik Hanssens "pedoprofessor"-beskyldninger for å ramme Bergh. Han er derfor dømt til å betale Bergh erstatning.

Sandefjord tingrett konkluderer med at Krudtaa ikke har saklig grunn til å kalle Øivind Bergh en "nettmobber, desinformant og en løgner", og langt mindre å lenke opp Rolf Erik Hanssens "pedoprofessor"-beskyldninger for å ramme Bergh. Han er derfor dømt til å betale Bergh erstatning.

Tore B. Krudtaa tapte på alle punkter

Tore B. Krudtaa saksøkte Øivind Bergh for ærekrenkelser, men ble selv dømt. Nå må han betale erstatning og dekke alle saksomkostninger.

Publisert:

Sist oppdatert: 02.03.2015 kl 12:28

Sandefjord tingrett har bestemt at Tore B. Krudtaa må betale 25.000 kroner i oppreisning til Øivind Bergh innen to uker. Retten er ikke i tvil om at Krudtaas framstilling av Bergh som en «løgner, nettmobber og desinformant» er egnet til å svekke Berghs gode navn og rykte, i strid med straffelovens §247.

– Mens Bergh angriper Krudtaa for det han mener er hans standpunkt, angriper Krudtaa Bergh som person. Han anklager i realiteten Bergh for å være uærlig. Det har han etter rettens oppfatning ikke noe grunnlag for og anklagene er derfor ærekrenkende, konkluderer retten.

Sandefjord tingrett trekker også fram, i skjerpende retning, at Krudtaa har lenket til et innlegg skrevet av Rolf Erik Hanssen, der Bergh blir omtalt som "pedoprofessor", "pedoblogger" og "pedo". Disse beskyldningene ble kjent ærekrenkende i Sør-Trøndelag tingrett i mars 2013, etter at Bergh hadde krevd midlertidig rettslig forføyning mot Hanssen for å få innlegget fjernet.

– Etter rettens oppfatning er det åpenbart at også Krudtaas linking til denne nettsiden, selv etter at han var kjent med at Bergh hadde begjært midlertidig forføyning i saken, innebærer en rettsstridig ærekrenkelse, heter det i dommen.

Krudtaa dømmes i tillegg til å dekke saksomkostningene på 386.838 kroner. Dermed ender Krudtaa trolig opp med en totalregning på godt over en halv million kroner ettersom han, i tillegg til de rundt 400.000 kroner han er dømt til å betale, også har hatt utgifter til egen advokat.

Lenking til tvilsomme nettsteder hefter

Bergh blir på sin side fullstendig frikjent for Krudtaas beskyldninger om ærekrenkelser. Det var altså Krudtaa, ikke Bergh, som brakte saken inn for rettsapparatet i første omgang.

Retten mener Bergh har begrunnet beskyldningene om at Krudtaa er høyreekstrem, fremmer antisemittiske holdninger, samt at han driver med pedofilisverting, så godt at dette ikke kan sies å være lovstridige ærekrenkelser.

I hvilken grad totalinntrykket av et nettsted hefter ved en person som bare lenker til en enkeltartikkel på dette nettstedet har stått sentralt i saken.

Retten har følgende å si:

– Selv om det ikke kan kreves at man går god for alt som står på nettsteder man linker til, må det kunne forventes at man har en viss oversikt over hva som er hovedtendensen på slike nettsteder, når man linker så massivt til dem som Krudtaa har gjort. Linking vil fort kunne oppfattes som en anerkjennelse, dersom man ikke uttrykkelig tar avstand fra innholdet, heter det i domsavsigelsen.

Retten bemerker videre at Krudtaa har fortsatt å lenke til de samme nettstedene, også etter at det problematiske med lenkingen ble påpekt av Bergh. Retten slår også fast at det er åpenbart at en analyse av en mulig sammenheng mellom høyreekstreme standpunkt og alternativmedisin/vaksinekritiske holdninger, slik Bergh har foretatt, er legitim og ligger innenfor ytringsfriheten.

– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med, skriver tingretten.

Tingretten mener i tillegg at Krudtaa må tåle mer offentlig kritikk enn andre, ettersom han, da ytringene til Bergh ble framsatt, var en offentlig person som lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne i Sandefjord (et verv han ikke har lenger).

– Det synes som om det først og fremst er merkelappene Bergh har satt på ham, og ikke innholdet på nettstedene, som Krudtaa har hatt problemer med.

Mener Tjomlid er mer nyansert enn Dag Fallet

Dommen kommer også inn på et annet tema som har vært mye diskutert, ikke minst i forbindelse med det som ble kalt «pedogate» for et års tid siden, da den Nettavisen-tilknyttede bloggeren Trude Helen Hole gikk ut mot Gunnar R. Tjomlid i en bloggpost med tittelen «Gunnar Tjomslid bagatelliserer voldtekt og drap av barn». Les mer om saken her. Det hele endte med at redaktør i Nettavisen, Gunnar Stavrum, ba Tjomlid om unnskyldning for å ha profilert Holes innlegg.

Tore B. Krudtaa har gjennom hele prosessen vært en aktiv støttespiller for Hole, og har ved en rekke anledninger beskyldt Øivind Bergh, Gunnar R. Tjomlid og Human-Etisk Forbund med flere for å forsvare «vitenskapelig pro-pedofili» og lignende.

Ikke minst har dette skjedd gjennom lenking til bloggeren Dag Fallets ulike poster om dette, der vekselvis Human-Etisk Forbund, «den sekulære bevegelse» og en rekke enkeltpersoner, spesielt Gunnar R. Tjomlid, beskyldes for å ha en unnskyldende holdning når det gjelder pedofili, eller å ha en «pro-pedofil agenda» som Fallet med flere kaller det.

Fallet vitnet i rettssaken som utspant seg i Sandefjord i begynnelsen av desember. Retten har følgende å si om Fallets bloggposter sammenholdt med de omdiskuterte bloggpostene om pedofili som Gunnar R. Tjomlid skrev rundt 2007-2008.

– Krudtaa har linket til flere innlegg av bloggeren Dag Fallet, som har engasjert seg sterkt i debatt med Tjomlid, men uten å være like nyansert. Samlet sett kan det ikke være noen tvil om at innleggene Krudtaa linker til gir inntrykk av at Tjomlid fremmer pedofili. Retten er ikke enig med Krudtaa i at det dreier seg om en ordinær debatt med forskjellige standpunkt i pedofilidebatten. Med overskrifter som "Normalisering av pedofili i den sekulære bevegelse", "Seksuelt misbruk av barn – no big deal?" og "Vitenskapelig propedofil fra Human-Etisk Forbund" kan det ikke være noen tvil om at man fremstiller det slik at Tjomlid og Human-Etisk Forbund fremmer pedofili. Retten finner derfor at Bergh har ført sannhetsbevis for sine uttalelser om at Krudtaa driver med pedofilisverting, skriver retten.

Dommen framholder at Tjomlid har skrevet relativt nyansert omkring en del temaer som f.eks. seksuell lavalder, men understreker samtidig at Tjomlid ved noen anledninger har formulert seg mindre heldig om seksualitet og barn, samt at han har kommet med «en klart usmakelig uttalelse i forhold til saken om den såkalte Lommemannen».

Retten anerkjenner imidlertid at denne uttalelsen senere er trukket tilbake og beklaget, og mener derfor det er urimelig å beskylde Tjomlid for å fremme eller forsvare pedofili.

– Til tross for at enkelte uttalelser og oppfatninger Tjomlid gir uttrykk for kan virke provoserende, er retten ikke i tvil om at dersom man leser innleggene i sin helhet, og ikke bare trekker ut enkeltstående deler, er det på det rene at Tjomlid ikke fremmer eller forsvarer pedofili, heter det i dommen.

Sandefjord tingrett slår det klart fast på side 13: «Øivind Bergh har vunnet saken både når det gjelder kravet og motkravet».

Krudtaa har linket til flere innlegg av bloggeren Dag Fallet, som har engasjert seg sterkt i debatt med Tjomlid, men uten å være like nyansert.

Bergh: Svært glad, men ikke overrasket

Øivind Bergh er svært fornøyd med å ha vunnet på alle punkter.

– Jeg er selvsagt glad for dommen, selv om jeg ikke er spesielt overrasket. Den slår fast at Krudtaa har lenket til, og eksponert nettsteder som de fleste uten videre vil karakterisere som høyreekstreme og/eller antisemittiske. En vesentlig del av konspirasjonsteoriene Krudtaa promoterer har røtter i amerikansk høyreekstremisme, til dels også antisemittisme. Det er godt at retten anerkjenner at min kritikk av Krudtaa på disse punktene er tilstrekkelig begrunnet, sier han i en kommentar til Fritanke.no.

Bergh er også glad for at dommen er så tydelig når det gjelder omtalen av Gunnar R. Tjomlids bloggposter om pedofili og seksualpolitikk i lys av kritikken fra Dag Fallet.

– Jeg mener Tjomlid har vært utsatt for er en grov svertekampanje, og at Krudtaa har tatt del i den. Ordet "pedosverting" er en riktig karakteristikk, og jeg er glad retten støtter meg i dette, sier han.

– Er du overrasket over at du selv ikke kritiseres på noe punkt i dommen?

– Nei, det er jeg ikke. Jeg har i liten grad gått over streken, og da kun i sterk affekt etter provokasjoner. Krudtaas utlegninger av hva jeg har skrevet er ofte usanne. Jeg har påpekt at han siterer antisemittiske nettsteder, og det har dommen gitt meg rett i.

– Hva skal du gjøre med erstatningspengene?

– Det har jeg ikke noen kommentar til.

– Tror du dommen vil få konsekvenser for hvordan folk ytrer seg på nettet framover?

– Jeg håper det. Dommen slår fast at jeg har ytret meg om sak og handlinger, mens Krudtaa i stor grad har angrepet meg som person. Forhåpentligvis kan denne dommen få folk til å forstå at det er stor forskjell på disse to tingene.

– Du har en annen rettssak på gang også, der du har saksøkt tre andre nettdebattanter, blant annet Rolf Erik Hanssen, for ærekrenkelser. På hvilken måte tror du denne dommen vil virke inn på den saken?

– Det ønsker jeg heller ikke å kommentere.

Bergh roser advokaten sin, Liv Torill Evenrud, for en fantastisk innsats.

– Liv Torill gjør en formidabel innsats mot ekstremisme. Denne dommen er et sterkt signal til ekstremistmiljøene at det får være grenser for oppførsel på nett, slår Øivind Bergh fast.

Krudtaa: – Dommen er surrealistisk og helt uvirkelig

Tore B. Krudtaa har ikke lest dommen når Fritanke.no tar kontakt, men bare fått den referert muntlig. Han ønsker derfor ikke å kommentere detaljene.

– Hva har du å si om hovedkonklusjonen?

– Dommen framstår for meg som surrealistisk. Det er helt uvirkelig. Mer vil jeg ikke si før jeg har lest hele dommen, sier han.

– Kommer du til å anke?

– Det vil jeg ikke kommentere ennå.

OPPDATERT 14.1.15:

KOMMER TIL Å ANKE

Tore B. Krudtaa har svart på eposten vi sendte i går kveld. Han gjentar at dommen er uvirkelig, og understreker at han kommer til å anke.

– Hva er din reaksjon på dommen og måten den er begrunnet på?

– Helt uvirkelig! Hvis denne dommen blir stående, kan hvem som helst i praksis si hva man vil om en annen, uten at det får konsekvenser for den som ytrer seg, uansett hvor krenkende ytringene måtte være.

– Er det noen spesielle deler av dommen du reagerer på?

– Ja, definitivt. Det er flere faktafeil og kritikkverdige forhold ved dommen. Hva dette er, skal jeg først ta med Sandefjord Tingrett.

– Kommer du til å anke saken?

– Ja.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.