Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke lenger Tore B. Krudtaa (t.h.) som tillitsvalgt i partiet.

Miljøpartiet De Grønne ønsker ikke lenger Tore B. Krudtaa (t.h.) som tillitsvalgt i partiet.

Ikke ønsket som tillitsvalgt i Miljøpartiet De Grønne

Å så tvil om menneskeskapte klimaendringer ble mer enn Miljøpartiet De Grønne kunne tåle. Tore B. Krudtaa fikk klar beskjed, og valgte å trekke seg som lokallagsleder i Sandefjord, skal vi tro partisekretæren.

Publisert:

Sist oppdatert: 13.06.2014 kl 10:03

Tore B. Krudtaa har i lang tid vært en kontroversiell lokallagsleder for Miljøpartiet De Grønne i Sandefjord. Han har støttet synspunktene til den kontroversielle antivaksinebevegelsen, samt konspirasjonsteorien om «chemtrails» – ideen om at kondensstriper etter fly egentlig er utslipp av gift for å sløve ned befolkningen. Han har også vært en støttespiller for konspirasjonsnettstedet Nyhetsspeilet.

Han har videre lenket opp artikler om vaksinasjon fra Riksavisen.no, som ellers er kjent for å spre antisemittisk tankegods. Krudtaa har også trukket i tvil det internasjonale klimapanelet IPCCs entydige konklusjon om at global oppvarming er menneskeskapt.

Nylig var Krudtaa i en batalje med forfatter John Færseth rundt en artikkel i Nationen der de begge var intervjuet. Dette hele endte med at Færseth meldte Nationen til PFU. Fritanke.no skrev om dette i forrige uke.

Tvil om klimaendringer ble dråpen

Nå har Krudtaa trukket seg fra alle tillitsverv i Miljøpartiet De Grønne. Dette skjedde ifølge partisekretær Lars Gaupset etter at partiet sentralt tok kontakt med Krudtaa for noen uker siden, og ga ham beskjed om at han ikke lenger var ønsket som tillitsvalgt i partiet.

Gaupset understreker overfor Fritanke.no at det er en helhetsvurdering som ligger til grunn at Krudtaa ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt, men at det var hans uttalelser om IPCCs klimapanel som var den utløsende årsaken.

– Synspunktene han gir uttrykk for er ikke forenelig med Miljøpartiet De Grønnes politikk og profil, og det å ha tillitsverv i partiet. Jeg har personlig gitt Krudtaa beskjed om dette. Jeg ble senere orientert av fylkesleder i Vestfold om at Krudtaa hadde valgt å trekke seg fra tillitsvervet i Sandefjord, sier partisekretæren.

– Hvilke andre av holdningene hans er det som gjør at dere har gått til dette skrittet?

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om det. Som sagt var det uttalelsene om IPCCs klimapanel som ble utløsende.

– Er Krudtaa fortsatt medlem, eller er det satt i gang en eksklusjonsprosess?

– Så vidt jeg vet er han fortsatt medlem. Vi har ikke drøftet noen eksklusjonsprosess, sier Gaupset.

Fritanke.no har vært i kontakt med fylkesleder for Miljøpartiet De Grønne i Vestfold, Kaare Vennerød. Han ønsker ikke å uttale seg om saken, og henviser til partisekretær Gaupset.

– Har ikke fått noen signaler om å trekke meg

Tore B. Krudtaa avviser overfor Fritanke.no at Miljøpartiet De Grønne sentralt han gitt ham noen offisielle signaler om å trekke seg.

– Jeg har ikke blitt bedt om å trekke meg, sier han.

Han bekrefter imidlertid at han ikke lenger er lokallagsleder for partiet i Sandefjord.

Krudtaa ønsker ikke å kommentere ytterligere spørsmål fra Fritanke.no over telefon, og ber om å få spørsmålene tilsendt på epost.

OPPDATERT 13.6.14 - svar på epost fra Tore B. Krudtaa

Krudtaa bekrefter i dette epostintervjuet sin påstand om at klimatrusselen er en bløff. Han orienterer også om at han har bestemt seg for å melde seg ut av partiet.

– Hvorfor er du ikke lenger lokallagsleder i Sandefjord MDG?

– Fordi takhøyden for system- og maktkritikk er alt for lav i MDG.

– Hvorfor sier partisekretær Gaupset at du ikke lenger er ønsket som tillitsvalgt i MDG, og framstiller det som om du har fått beskjed om dette, hvis dette ikke er sant?

– Det må du nesten spørre Gaupset om. Verken Gaupset eller tidligere partisekretær Mikkel S. Glomstein, har uttalt at jeg ikke er ønsket som tillitsvalgt. Men begge har derimot spurt meg om jeg synes jeg kan inneha vervet som lokallagsleder, med utgangspunkt i mine ytringer om at flere av IPCCs utspill om CO2 og klima i hovedsak er en bløff. Til det har jeg svart at MDG har såpass mange andre viktige saker på programmet som samsvarer med mitt engasjement, at det ikke burde være noe problem. Det er vel ikke til å legge skjul på at jeg synes MDG gjør seg selv, miljøet og velgerne en bjørnetjeneste ved å basere så mye av politikken sin på IPCCs desinformasjon. Glomstein har bla. i en tråd på min FB-vegg kommentert mine utspill om avsløringene fra Donna Laframboise (ref. boka: The Delinquent Teenager Who Was Mistaken for the World's Top Climate Expert). Glomstein sine ytringer der tyder på at han ikke er villig til å ta inn over seg hvor stor bløffen fra IPCC er, og hvor alvorlig det er at illusjonene fra IPCC gjøres til en av hovedsakene i MDG. Glomsteins forsøk på å bortforklare Laframboise sine avsløringer, faller på sin egen urimelighet når han legger ut lenker til noe som best kan beskrives som rene svertekampanjer av Laframboise. Det blir litt i overkant flaut når så sentrale skikkelser i MDG, som Glomstein, ikke utviser større kildekritikk. Etter mitt syn hadde MDG antakelig tjent mye på å fokusere mer på miljø og mindre på CO2-bløffen. Hvis ikke de gjør det, burde kanskje MDG skifte navn til Klima-og-avgiftspartiet. Det hadde vært mer redelig ovenfor velgerne.

– Hva synes du om Lars Gaupsets uttalelser og om MDGs holdninger til deg og dine meninger?

– Det er flaut. Ikke for meg, men for Lars Gaupset og MDG sentralt.

– Ønsker du å fortsette som medlem i partiet etter dette?

– Jeg bestemte å trekke meg som medlem når jeg trakk meg som lokallagsleder.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.