Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nedjmasalen på Litteraturhuset var fullsatt under gårsdagens arrangement i regi av Human-Etisk Fobund, og minst et titalls mennesker ble avvist i døren.
 Foto: Ida Eliassen-Cooker

Nedjmasalen på Litteraturhuset var fullsatt under gårsdagens arrangement i regi av Human-Etisk Fobund, og minst et titalls mennesker ble avvist i døren. Foto: Ida Eliassen-Cooker

Skepsisfritt Geelmuyden-foredrag

Niels Christian Geelmuyden holdt i går foredrag for Oslo fylkeslag i Human-Etisk Forbund. Få eller ingen motstemmer var til stede på et arrangement som på forhånd hadde blitt kritisert som ukritisk formidling av pseudovitenskap.

Publisert:

Sist oppdatert: 26.11.2014 kl 11:53

Nedjmasalen på Litteraturhuset var fullsatt under gårsdagens arrangement i regi av Human-Etisk Fobund, og minst et titalls mennesker ble avvist i døren. Mange av disse valgte likevel å bli værende på huset, der de fulgte arrangementet fra gangen eller via streaming på medbrakte PCer.

Til tider var det nærmest vekkelsesstemning i salen, der både spørsmål og svar ble møtt med spontan applaus. I innledningen sin gav leder for temamøteavdelingen, Sverre Landaas, uttrykk for at han hadde lest boken «med stor interesse» og at han oppfattet den som «tettpakket med informasjon».

I foredraget tok Geelmuyden blant annet opp GMO-produkter i fór til kylling og oppdrettslaks, potensielt kreftfremkallende sprøytemidler og problemet med grenseverdier (den mengden av skadelige stoffer myndighetene vurderer det er trygt å få i seg).

Få skeptiske innslag

Arrangementet høstet på forhånd en god del kritikk fra annet hold i Human-Etisk Forbund. Fritanke.no-journalist Even Gran har blant annet påpekt det problematiske i at en livssynsorganisasjon som baserer seg på en vitenskapelig verdensforståelse arrangerer et foredrag med tittelen «Sannheten om maten vi spiser» når påstandene går imot så godt som all vitenskapelig konsensus. Kritikken har også gått på at det ikke var invitert noen motdebattanter til møtet, slik at møtet ble et rent mikrofonstativ for Geelmuyden.

På Facebook-siden til arrangementet har imidlertid arrangørene understreket at de håpet alle ville ta med sine egne synspunkter slik at det kunne bli debatt om temaet. Likevel var det få eller ingen skeptiske stemmer til stede, noe både foredragsholderen og arrangørene uttrykte en viss skuffelse over.

Et par ganger i løpet av foredraget benyttet Geelmuyden sjansen til å komme med små spark til forfatteren og bloggeren Gunnar Roland Tjomlid, som har gjendrevet flere av Geelmuydens påstander men som ikke hadde tatt turen til Litteraturhuset denne kvelden. Fra salen var det de som gikk lenger og mente at Tjomlid og andre ikke hadde turt å komme.

Upålitelig vitenskap

I sin takk til Human-Etisk Forbund for invitasjonen kom Geelmuyden med et spark til deler av skolevitenskapen og hvordan denne etter hans mening var tett sammenvevd med økonomiske interesser.

– Det er OK at folk slutter å tro på Gud, problemet er når de i stedet begynner å tro på hva som helst, advarte Geelmuyden, som mente alt for mange i dag gir vitenskapen gudestatus.

– Mye av vitenskapen er oppdragsfinansiert, sa han, og oppfordret folk til å skille mellom uavhengig vitenskap og den som var kjøpt og betalt.

I foredraget viste Geelmuyden både til medisinsk forskning og til forskning på alternativt jordbruk som eksempler på hvordan enkelte resultater ble favorisert foran andre. Langt på vei antydet han at legevitenskapen har liten interesse i å motarbeide giftstoffer i maten fordi legemiddelindustrien tjener penger på at vi blir syke slik at vi må betale for å bli bra igjen, mens det ikke på samme måte ligger penger i å holde oss friske.

Tilsvarende mente han at det er liten interesse i å fremme økologisk lavskalajordbruk som en måte å brødfø en voksende befolkning på, fordi firmaer som Monsanto ville tape penger om denne typen jordbruk overtok for dagens industrielle virksomhet. Geelmuyden kritiserte også Vitenskapskomiteen og Mattilsynet for å basere seg på betalte studier i stedet for uavhengige.

Som eksempel på slik uavhengig forskning viste Geelmuyden blant annet til den franske biologen Gilles-Éric Séralini og hans forsøk med å fóre rotter med ugressmiddelet Roundup

Han unnlot imidlertid å nevne at Seralinis forskning i stor grad er blitt diskreditert fordi rottene som ble brukt tilhørte en stamme som uansett er sterkt disponert for å utvikle kreft; fordi det i praksis var liten forskjell i krefthyppighet mellom dem som ble eksponert for giften og kontrollgruppen; og fordi doseringen de fikk var langt større enn den som eventuelt overføres til mennesker gjennom mat.

Antydningens kunst

Flere ganger i foredraget kom Geelmuyden med argumenter av typen «Dette beviser ingenting, men…». For eksempel hevdet han at barn som går på Steinerskoler og får annen type mat enn andre skoleelever, har lavere forekomst av allergier enn andre. Han sa også an norske menn har lav sædkvalitet, og antydet at dette har sammenheng med maten vi spiser.

Et av få eksempler på innvendinger fra salen gikk på Geelmuydens argumentasjonsteknikk:

– Du gir jo ingen svar, du bare kommer med ulike påstander og overlater til folk å hoppe til konklusjonene selv, og vi vet alle hva slags psykologiske mekanismer dette åpner for, konstaterte publikummeren.

Disse påstandene som var velegnet til å skape assosiasjoner hos publikum inkluderte blant annet at mye av dagens sprøytemidler opprinnelig ble laget av restlageret av stridsgass fra andre verdenskrig som blant annet ble utviklet av det beryktede firmaet IG Farben.

En annen påstand var at hensikten med sprøytemidler ikke er å gjøre maten bedre eller mer næringsrik, men å beskytte varene man skal selge.

Geelmuyden forsvarte seg mot dette ved å vise til at han har 70 sider med referanser i boken. Senere i foredraget rettet han også skarp «motkritikk» mot kritikerne, som han syntes heller burde konsentrere seg om å ta industrien enn å lete etter feil hos ham.

– Ingen økonomiske interesser

I foredraget gjorde Geelmuyden det klart at han i motsetning til dem han kritiserte ikke hadde noen som helst økonomiske interesser i saken, og at han var nøye på å ikke gjøre noe som kunne virke som reklame for kurs eller produkter.

– Jeg har aldri stilt opp og reklamert for noe som helst, heller ikke hvetegress eller andre påstått rensende produkter, sa Geelmuyden.

Til tross for denne manglende økonomiske interessen kunne han i løpet av foredraget også fortelle at boken nylig har kommet ut på nytt i paperbackutgave, og at han hadde holdt en lang rekke foredrag det siste året.

Her svarer lederen for temamøtekomiteen i Oslo fylkeslag, Sverre Landaas, på kritikken.

Presisering: Vi beklager at det dessverre snek seg inn et par feil i referatet, som nå er rettet.

Den ene var at Geelmuyden sa at han hadde holdt seksti foredrag det siste året. Mens det ganske riktig ble sagt at han hadde holdt svært mange, ble det ikke nevnt noe antall.

Det andre var at barn i steinerskoler hadde mindre ADHD enn andre, mens det Geelmuyden sa var at at de hadde færre allergier. Samtidig skal det legges til at Geelmuyden i neste setning gikk videre til å si at man i USA hadde sett at barn med ADHD hadde større forekomst av sprøytemiddelrester i urinen enn andre barn, noe som styrket mistanken om at begge deler hadde med mat å gjøre.

For mer om denne påstanden.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.