Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sveinung Rotevatn mener det er urimelig at det ikke er digital utmelding av Kirka.
 Foto: Stortinget

Sveinung Rotevatn mener det er urimelig at det ikke er digital utmelding av Kirka. Foto: Stortinget

– Vitner mer om vrang vilje enn pengemangel

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V) sliter med å forstå motstanden mot digitalisert utmelding av Den norske kirke.

Publisert:

Sist oppdatert: 06.10.2014 kl 14:47

Digital utmelding av Den norske kirke har vært oppe til diskusjon tidligere. Erling L. Andresen, som for en drøy uke siden satte opp Utmelding.no, er kun den siste av flere i år som har satt spørsmålstegn ved Kulturdepartementets praksis. Han kontaktet departementet 18. september, men ventet ikke på svar før han selv opprettet en digital løsning.

Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn fra Venstre sendte så sent som april i år skriftlig spørsmål til kulturministeren.

Skuffende svar

I spørsmålet viste han til at Stålsettutvalget i 2013 vurderte det til å være for tidlig å åpne for elektronisk ved ordinær inn- og utmelding, fordi de antok at mesteparten av befolkningen ikke var fortrolig med slike registreringsformer. En vurdering han mente det var all grunn til å sette spørsmålstegn ved. Han spurte derfor eksplisitt statsråden om hun ville åpne for elektronisk inn- og utmelding av Den norske kirke. Svaret var foreløpig negativt.

— Det var et veldig skuffende svar. Jeg pekte på en åpenbar urimelighet. Men det virket ikke som regjeringen hadde noen intensjoner om å gjøre endringer, sier Sveinung Rotevatn til Fritanke.no.

— Jeg har slitt med å skjønne motstanden mot å gjøre dette enkelt. Alle andre organisasjoner jeg vet om har enkle utmeldingsløsninger. Det er kanskje noe av dette som er med å bryte ned tilliten til folkekirken. De er Norges største trossamfunn og de burde ha såpass med selvtillit til at de kan stå på egne ben, og la folk som vil melde seg ut få gjøre det. Det vil uansett neppe skje noe utmeldingsras.

Vrang vilje

Rotevatn har ellers liten tro på at økonomi som forklaring på hvorfor kirken ikke selv har stått hardere på for å få på plass den digitale løsningen de hevder å ønske seg.

— Er det en ting kirken har så er det penger. Det trenger ikke å være komplisert. Det her vitner mer om vrang vilje, enn om pengemangel.

Han mener før øvrig at utmeldingsproblematikken illustrerer utfordringene ved at vi fortsatt har statskirke i Norge.

— Det at det er et departement og en statsråd som må svare for utmeldingsrutinene i et religiøst trossamfunn, er et problem i seg selv. Det sier noe om at vi ikke har klart å skille stat og kirke ennå. Men i alle tilfelle klarer jeg ikke forstå at det skal være vanskelig å melde folk ut.

– Ordningen med at barn automatisk blir meldt inn i et register som tilhørende kirka når en av foreldrene er medlem er også problematisk. Sammen er dette med på å forsterke det inntrykket som nå er i ferd med å feste seg om at det er ønskelig med et størst mulig medlemsregister, som det er vanskelig å komme ut av. Kirken har ingenting å tjene på at det inntrykket blir stående.

Enkel tilkobling

Når det gjelder mulighetene til å benytte seg av MinID for kirken, er det etter det Fritanke.no erfarer fra DIFI ikke noen vanskelig affære. Det er bare for kirken å ta kontakt med DIFI, og så vil etter all sannsynlighet de eneste kostnadene være for oppkobling. Dette vil dreie seg om kostnader i forbindelse med eventuell bistand for å koble seg til. Det er i dag 350 virksomheter tilknyttet ID-portalen.

Etter det Fritanke kjenner til er hele løsningen lagt opp til at det skal være enkelt å koble seg til, uten nevneverdige kostnader.

Kirken skriver selv på sine nettsider at det er denne løsningen de ønsker.

«Den norske kirke har lenge hatt IKT i kirken som ett av tre prioriterte områder i sine budsjettbrev til departementet. Skjemaplattform med MinID-løsning ble nevnt spesielt i budsjettbrevet som ble sendt i januar i år.»

Avventer behandling

Signaturløsningen til Utmelding.no, som ble opprettet i forrige uke, er ifølge Kirkerådets rådføring med Tor Alvik, fagdirektør for digital forvaltning og arbeider med ID-porten i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi), ikke gyldig som digital signatur.

Etter det Fritanke.no erfarer har Kirkerådet derfor foreløpig ikke behandlet noen av utmeldingene som er blitt sendt med tjenesten etter at den ble åpnet med en musepeker-drevet signaturløsning.

Oppdatert ettermiddag 06.10.2014: Kirken melder på sine nettsider at Kirkerådet ikke vil effektuere utmeldinger av Den norske kirke på grunnlag av epost-henvendelser folk genererer via nettstedet utmelding.no

Begrunnelsen er til dels sammenfallende med hva Kulturdepartementet skrev til Fritanke.no om temaet fredag kveld:

"Kulturdepartementet har godkjent at utmelding av Den norske kirke kan skje ved e-post dersom det vedlegges et scannet dokument som er datert og underskrevet.

Det er ikke godkjent noen form for ”elektronisk signatur” i denne sammenheng. Dersom en sak om slik godkjenning skal tas opp til behandling i departementet, så forutsetter det en fyldig redegjørelse for hva ordningen innebærer teknisk så vel som rettslig og eventuelt økonomisk. Forsvarlig saksbehandling tilsier videre at saken forelegges Kirkerådet, Datatilsynet og andre berørte instanser til uttalelse, før departementet tar standpunkt.

For øvrig vil vi understreke: Verken kirken eller departementet er interessert i å gjøre utmelding av Den norske kirke vanskeligere enn nødvendig. Vi er opptatt av at utmelding skal kunne gjøres så enkelt som mulig, men det er helt nødvendig å sikre at det tas nødvendige hensyn til sikkerhet og personvern, slik at medlemmene i tros- og livssynssamfunn opplever trygghet rundt håndteringen av sensitive persondata."

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus