Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Utmelding.no lover gratis utmelding av kirken.
 Foto: faksimile fra internett

Utmelding.no lover gratis utmelding av kirken. Foto: faksimile fra internett

Usikker utmelding med utmelding.no

Nettutvikler fikk ikke kommersiell avtale med Human-Etisk Forbund. Utviklet på eget initiativ nettside som lover utmelding av kirken på epost. Det er bare det at kirken krever signatur.

Publisert:

Sist oppdatert: 30.09.2014 kl 14:22

Lørdag tvitret Erling L. Andersen @stormen følgende «Just made this: http://www.utmelding.no - Meld deg ut av kirken på nett. #dennorskekirken #kirken #utmelding». Nettsiden han opprettet – utmelding.no – hevder å melde deg ut av kirken: «Her finner du et enkelt skjema for utmelding av Den norske kirke. Alt du trenger å gjøre er å legge inn personalia, personnummer og epost. Opplysningene blir automatisk sendt til Kirkerådet.»

Fra nettstedet ble lansert skal over 3800 ha sendt utmelding via siden.

LES: Nytt nettsted skapte utmeldingskaos for kirken

Utfordringen er bare at Den norske kirke kun godtar skriftlig henvendelse eller personlig oppmøte ved utmelding. På kirken.no står det eksplisitt at epost-utmeldelse ikke godtas.

– Hvorfor opprettet du siden?

– Jeg opprettet denne siden fordi jeg som 15-åring meldte meg ut av statskirken, uten å melde meg inn i et annet trossamfunn. I den senere tid har jeg hørt historier om folk som ikke var meldt ut. Jeg tok kontakt med kirken for to uker siden, og sto fortsatt som medlem. Da ble jeg irritert og frustrert, sier Andersen.

Han kontaktet deretter Kirketorget på epost, som besvarte henvendelsen med å melde ham ut. Dette ga ham en ideen om å lage en tjeneste basert på dette.

– De melder faktisk ut folk når man mailer dem. Så da satt jeg opp utmelding.no, som er en veldig enkel tjeneste.

Vil også sende post

Etter å ha sett responsen på 3800 henvendelser til kirken gjennom nettstedet ser han muligheten for å videreutvikle tjenesten. Blant annet for å finansiere servere og administrasjon.

– Kirkerådet krever en signatur for å godta utmeldingen. Samtidig sier de at man må sende per post. Det vi skal gjøre er generere en pdf på vegne av personen slik at vi gjør hele verdikjeden på vegne av personen som ønsker å melde seg ut, sier Andersen.

– Vi så veldig tidlig at det kunne bli et problem at kirken krever at en må sende inn per post, med en signatur. Det vi ønsker å legge til rette for er at folk skal bruke vårt skjema, som generer en skriftlig utmelding vi kan postlegge for kunden.

– Visste du at Kirkerådet ikke ville godta epostene som ble sendt inn da du satte opp siden?

– Nei, det visste jeg ikke. Men jeg var forberedt på det. Samtidig godtok de min utmelding, og utmeldingene til 10-12 kamerater av meg. De har helt klart akseptert utmeldinger på epost.

Privat intitativ?

Andersen understreker at siden er et hundre prosent privat initiativ.

– Det var et veldig bevisst valg. Spennende kobling, internett, teknologi og livssyn. Jeg er ikke ute etter å ta kirken. Jeg synes det er et demokratisk og samfunnsmessig problem at kirken ikke er etterrettelig med eget medlemsregister. Men vi må jo finansiere servere etter hvert, enten ved reklame på siden, eller å henvende videre.

Tirsdag i forrige uke mottok Human-Etisk Forbund en eposthenvendelse der det blant annet sto:

«jeg heter Erling Løken Andersen og er daglig leder i Omega Media AS […] Vi starter i disse dager opp et prosjekt hvor folk kan få informasjon om hvordan de kan melde seg ut av statskirken. Vi har ikke prosjektnavnet klart enda, men det blir ala utmelding.no eller lignende.

[…] I den forbindelse lurte vi på om vi kunne få i stand en verveavtale, hvor vi får en sum per medlem vi klarer å rekruttere til Human Etisk Forbund. Vi tenkte oss i størrelsesorden 400 kr per medlem vi klarer å rekruttere for dere.»

Utelukker ikke kommersialisering

– Her presenterer du deg som daglig leder av Omega Media, og ikke som privatperson. Hva skjedde mellom denne eposten og nå?

– Det skjedde ingenting, egentlig. Men for å få en avtale må man ha et firma. Det var en av finansieringsmetodene vi tenkte å formidle videre til forskjellige interesseorganisasjoner.

– Men ettersom du bruker firmaet i eposten er det ikke som privatperson du henvender deg?

– Prosjektet er hundre prosent privat. Kanskje det har forandret seg siden vi startet. Det har blitt frivillig og privat.

– Hva er årsaken til at det ble privat?

– Det er ikke noen forretningsmodell i bunnen.

– Er dette et resultat av at dere ikke fikk svar på henvendelsene?

– Ja. Det kan du si. Det vi tenkte var at dette skulle skje i slutten av prosessen at en kunne velge å melde seg inn i andre organisasjoner. Da vi ikke fikk noen avtale før vi startet, tenkte vi at det er like greit å starte og se hvordan det går. Frem til man har noe kommersielt levedyktig kan man like godt gjøre det privat.

Andersen utelukker ikke at tjenesten kan bli kommersialisert etter hvert.

– Foreløpig er det et privat og frivillig initiativ. Men man må også tenke kommersielt når man har direkte utgifter knyttet til utvikling, hosting, servere osv.

Ingen tilknytning til Human-Etisk Forbund

Generalsekretær Kristin Mile i Human-Etisk Forbund presiserer at dette er et nettsted Human-Etisk Forbund ikke har hatt noe med å gjøre, men synes det er interessant at nettstedet Utmelding.no har fått såpass mange til å «melde seg ut» av kirken på så kort tid.

– Det viser at det er mange som ønsker å melde seg ut, og at det helt klart er et behov for en enklere måte å melde seg ut av Den norske kirke på. Det er noe kirken må ta til etterretning. Det burde ikke være noe problem å ha et system som håndterer skriftlige utmeldinger av kirken elektronisk, og en eller annen form for Min Side-løsning virker som en bra løsning.

Useriøst gjennomført

Selv om ideen i utgangspunktet er god, mener hun måten nettstedet Utmelding.no er etablert på virker useriøs, både i forhold til riktigheten av informasjonen som gis brukerne og i forhold til hvordan informasjon fra brukerne hentes inn og håndteres.

– Men at det at det er så vanskelig å melde seg ut av Den norske kirke fører til etableringen av kommersielle utmeldingssider, bør være en tankevekker for kirken.

Må ha god sikkerhet

Avdelingsdirektør Helge Veum i Datatilsynet sier på generelt grunnlag at man skal være forsiktig med informasjon man legger inn på åpne nettsider.

– Er det uproblematisk å sette opp sider av denne typen?

– Vi har ikke gått inn og sett på siden. Når en setter opp en slik side må man vurdere hvem som er ansvarlig for opplysningene, og hva som er de rettslige rammene for å samle inn informasjonen. For eksempel om det holder med samtykke fra brukeren, eller om en må ha konsesjon fra Datatilsynet. Det må uansett være åpenhet om hva dataene skal brukes til, og løsningen må ha god sikkerhet.

Med god sikkerhet mener Veum blant annet kryptering. Dersom det ikke er informasjon om sikkerheten på siden anbefaler han å ta kontakt med den som driver siden, eller melde til tilsynet dersom en ikke når frem der.

Tjenesten var frem til mandag kveld ukryptert, noe flere opplevde som problematisk i og med at personnummer legges inn. Andersen forklarte sikkerhetsforsinkelsen med dette med at siden er en såkalt minimumsløsning laget for å demonstrere at en slik tjeneste fungerer. Løsningen han er lagt inn er en såkalt SSL.

– Denne siden vil etter hva eier sier ha en SSL-løsning, er det godt nok?

– Jeg kjenner ikke løsningen i detalj. Men en typisk SSL vil sikre opplysningene fra publikum til nettstedet, i tillegg må de sikres fra nettstedet og til mottakeren informasjonen skal videreformidles, sier Veum.

Oppdaterte finansinformasjon

Etter at Fritanke.no kontaktet Andersen oppdaterte han finansinformasjonen på siden. Det står nå tydelig at Omega Media har bidratt i utviklingen av siden. Det er også åpenhet om at «Prosjektet har per dags dato ikke inntekter, men for å finansiere drift og serverkostnader er det mulig vi åpner for reklame eller andre inntektsmodeller på et senere tidspunkt».

Tirsdag formiddag, oppdatert

Skjemaet er midlertidig fjernet

Tirsdag formiddag melder utmelding.no at de foreløpig har tatt ned skjemaet med denne begrunnelsen:

«Vi fikk i dag tilbakemelding fra Kirken sentralt om at Kunnskapsdepartementet mente at utmeldingene ikke var gyldige, og for å ikke skape forvirring har vi foreløpig tatt ned utmeldingsskjemaet (vi har ikke fått bekreftet disse opplysningene fra sentralt hold i Kunnskapsdepartementet).»

Det står også at de jobber med en ny løsning som inkluderer digital signatur.

Det er for øvrig Kulturdepartementet som er ansvarlig departement. Det har ikke lykkes Fritanke.no å få en kommentar derfra ennå.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus