Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
David Silverman møtte opp på CPAC selv om American Atheists ble nektet å ha stand der.

David Silverman møtte opp på CPAC selv om American Atheists ble nektet å ha stand der.

Abortkrangel blant ateister i USA

David Silverman, president i American Atheists, prøver å strekke ute en hånd til de politisk konservative, og er uklar i abortspørsmålet. Da blåser det opp til storm.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.03.2014 kl 09:39

Den amerikanske ateist- og humanistbevegelsen har beina trygt plantet på den liberale venstresida. I valget i 2012 stemte 82,5 prosent av de sekulære amerikanerne på Barack Obama, mens bare 0,09 prosent stemte for den republikanske kandidaten Mitt Romney. Presidentkandidaten for det bittelille grønne partiet Jill Stein slo Romney ned i støvlene med sine 6,2 prosent. Se mer statistikk over holdningene til sekulære amerikanere her.

Med beina trygt plantet i denne liberale bevegelsen, har nå American Atheists ved lederen David Silverman begynt å selge seg inn overfor USAs politisk konservative.

Den andre helga i mars hadde organisasjonen blitt lovet en stand på den årlige CPAC-konferansen (Conservative Political Action Conference) der den konservative politiske høyrefløyen og den mørkeblå tea-party bevegelsen i USA møtes.

Kjemper for ikke-religiøs konservatisme

Silvermans hovedhensikt med å møte opp på CPAC, var å protestere mot at politisk konservatisme og kristendom automatisk sees som to sider av samme sak. American Atheist-lederen ser på seg selv som konservativ i økonomiske spørsmål, og sier han ønsker en økonomi med få statlige inngrep.

Men han får seg ikke til å stemme på kandidatene fra det konservative republikanske partiet som mener det samme, fordi han da får en masse sosialt konservative holdninger med på kjøpet, som motstand mot homoekteskap, motstand mot abort og tradisjonelle holdninger til religion, ekteskap og familie.

Silverman er overbevist om at mange konservative mener det samme, og at båndene mellom konservatisme og kristendom bør brytes. Det var derfor han ønsket å være tilstede på CPAC. Han ønsket å utfordre ideen om at det er et ubrytelig bånd mellom konservatisme og religion.

Ble nektet å ha stand

Men det gikk ikke helt som Silverman hadde planlagt. Han forklarer hva som skjedde på David Pakman Show.

– Vi hadde blitt lovet en stand. Da vi kom dit, ble jeg intervjuet av CNN. Jeg uttalte at det sikkert var en del høyreorienterte kristne som ble provosert av vår tilstedeværelse. Da jeg sa det, reagerte folkene fra CPAC veldig sterkt, forteller Silverman.

Kort etterpå fikk han en telefon fra konferanseledelsen som, ifølge Silverman, slo fast at han hadde vært aggressiv og fornærmet religiøse.

– Den kristne høyresida bør bli provosert over at vi kommer hit for å opplyse konservative. Den kristne høyresida bør føle seg truet, skal Silverman ha sagt til CNN. Det ble mer enn CPAC-ledelse tålte.

At American Atheists ble nektet å ha stand, hindret imidlertid ikke Silverman fra å være tilstede på konferansen og snakke med folk. Han påstår å ha mange konservative med seg i kampen for å bryte konservatismens bånd til religionen, men at nesten ingen av dem tør å si fra.

– Jeg fikk masse støtte på CPAC. Jeg trodde jeg ville få masse kjeft, men det fikk jeg ikke. Det er en voksende misnøye blant konservatisme om at religion sees på som en uadskillelig del av det politiske grunnsynet, sier han.

På sine egne nettsider kommer American Atheist med en del statistikk som tyder å at støtten i konservative miljø er større enn man kan få inntrykk av.

– 14 prosent av alle ateister i USA og 22 prosent av de som klassifiseres som ikke-religiøse, identifiserer seg som konservative. 19 prosent av de konservative svarer at religion har liten eller ingen betydning i livene deres. En tilsvarende andel, 22 prosent, oppgir at de sjelden eller aldri ber, mens 24 prosent aldri eller sjelden deltar i religiøse aktiviteter, heter det på American Atheists nettsider.

– Nei, det finnes ikke et "sekulært argument mot abort"

Silvermans frieri til den konservative høyresida blir ikke overraskende tatt dårlig imot på hjemmebane. Spesielt har Silverman høstet storm for en kommentar om abort han kom med i forbindelse med medieoppstyret rundt hans tilstedeværelse på CPAC:

– Jeg innrømmer at det finnes et sekulært argument mot abort. Du kan ikke nekte for at det finnes. Saken (om abort) er kanskje ikke like enkel for oss som bønn i skoler, retten til selvbestemt død og ekteskap for homofile, uttalte Silverman til The Raw Story.

Sarah Moglia på bloggen Skepchick avviser klart Silvermans antydning av at det finnes et «sekulært argument mot abort».

– Hvis «sekulært» på noen måte betyr «logisk, vitenskapsbasert og rasjonell», så finnes det ikke noe «sekulært argument mot abort». De antatte «sekulære argumentene» mot abort er tuftet på kvinneforakt, manglende forståelse av vitenskap og religiøse overtoner, skriver hun.

Blogeren Dana Hunter raser mot Silverman.

– Vi trenger ikke en flokk med ateister som mener kvinner skal tvinges til å bli inkubatorer, og som slutter å bry seg om dem det øyeblikket de utvikler en celleklump i magen. Jeg støtter ikke ledere som ikke mener min rett til selvbestemmelse er like uangripelig som retten til å dø eller retten til å leve uten å bli påtvunget religion av staten. Jeg aksepterer ikke at takhøyden i ateistbevegelsen blir så stor at vi tar med oss folk som behandler meg og mine som mindreverdige mennesker, skriver hun.

Bloggeren og humanistaktivisten Steve Ahlquist slutter seg til. Han minner om at uttalelsen falt nettopp på CPAC.

– Dette er et sted konservative møtes for å bli venner, knytte kontakter og dyrke ideer. Uttalelsen til Silverman blir dermed politisk – en utstrakt hånd til mulige alliansepartnere, som gir signaler om hvilke spørsmål man ikke kan vike i, som bønn i skoler, eutanasi og homoekteskap, og hvilke spørsmål det kan forhandles om; selvbestemt abort, skriver Ahlquist.

Skal vi fri til de 0,09 prosentene som stemte Romney?

Den kjente ateist- og vitenskapsbloggeren PZ Myers spør hva poenget er med å appellere til de 0.0 prosentene i den amerikanske ateist- og humanistbevegelsen som er imot selvbestemt abort.

Myers har flere tall å by på.

– Prøver David Silverman å fri til de 0,09 prosentene ateister som stemte Romney, eller er det kanskje de 0,1 prosentene som mener det er greit med bønn i skolen som skal vinnes over? Eller hva med de 0,0 prosentene som er motstandere av homofilt ekteskap? spør han retorisk.

PZ Myers ser ikke poenget med å rekruttere kvinnehatende homofobe abortmotstandere inn i bevegelsen.

– Det virker som en idiotisk ide, og vil fremmedgjøre 99,9 prosent av bevegelsen. Og selv om jeg selvsagt ser at dette stuntet har gitt American Atheists en del medieoppmerksomhet, tror jeg ikke det vil lønne seg på lang sikt, skriver han.

Støtter retten til selvbestemt abort

I en melding på Twitter, slår Silverman utvetydig fast at han selv støtter retten til selvbestemt abort, men at han anerkjenner at det er mulig å argumentere for det motsatte selv om man ikke er religiøs.

– Vær så snill og forstå at dette ikke er noen støtte til de som vil forby abort. Jeg er intens tilhenger av selvbestemt abort. Jeg anerkjenner bare at det er mulig å være uenig på et sekulært grunnlag. For det er mulig, skriver han.

Flere humanist og ateistbloggere har forsvart Silverman, som for eksempelRobert Fuller og JT Eberhardt.

Sistnevnte mener det er urimelig å anklage Silverman for å være mot selvbestemt abort, når han klart har slått fast det motsatte en rekke ganger. Eberhardt mener ateister og humanister må få øynene opp for at det Silverman egentlig prøver på, er å få slutt på diskrimineringen av konservative ateister.

– Silverman vil ha en verden der ateister ikke trenger å leve i frykt for å miste jobben eller bli kastet ut av hjemmet sitt. Det problemet er kanskje større blant konservative ateister enn blant andre. Det er problemet Silverman prøver å løse opp i, skriver Eberhardt.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.