Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Baard Thalberg: Lange linjer, aktiviteter, samt det å være styremedlem

- Som hovedstyremedlemmer er vi forpliktet til å påse at HEFs prinsipp og arbeidsprogram blir gjennomført, selv om vi privat har et annet syn på enkel...

Publisert:

Sist oppdatert: 19.09.2007 kl 09:15

- Som hovedstyremedlemmer er vi forpliktet til å påse at HEFs prinsipp og arbeidsprogram blir gjennomført, selv om vi privat har et annet syn på enkeltsaker, skriver Baard Thalberg i et svar til Sara Azmeh Rasmussen og Bjørn Morten Litveit Hansen.

Publisert: 19.9.2007

De senere dagene har to av mine medstyremedlemmer i Human-Etisk Forbunds Hovedstyre, Sara Azmeh Rasmussen og Bjørn Morten Litveit Hansen gitt uttrykk i Fritanke.no og andre medier for noe forskjellig uenighet i og om noen av forbundets viktige tjenester og kampsaker. Sara har kritisert vårt engasjement i KRL-saken og Bjørn Morten bringer inn et nytt debattema ved å stille seg kritisk til vårt seremonitilbud innen navnefest og konfirmasjon.

Det er interessant med prinsippdiskusjoner innen begge temaområder, og de av oss som er aktive i forbundet bør ha et gjennomtenkt forhold til det vi driver med og kunne forsvare våre holdninger og standpunkter. I mine 12 år som tillitsvalgt og aktiv har jeg alltid vært så heldig å bli utfordret av medspillere i forbundet på nær sagt alt vi holder på med, så også her.

Håndteringen av både KRL saken og at vi driver med navnefest og konfirmasjon har det til felles at de vedtatt som satsingsområder i vårt prinsipp- og arbeidsprogram av våre landsmøter gjennom mange år. Som hovedstyremedlemmer er vi dermed forpliktet til å påse at disse programpostene blir gjennomført av organisasjonen på en så god måte som mulig, selv om vi privat har et annet syn på enkeltsaker. Vi har også rett til å gi uttrykk våre meninger, ja det er sågar en menneskerettighet.

Dette betyr at store og prinsipielle spørsmål i forbundets politikk og satsingsområder ligger fast inntil landsmøtet måtte vedta noe annet. Verken vi i hovedstyret eller generalsekretæren kan gjøre noe annet. Vi er bundet av landsmøtets forskjellige vedtak. Og i disse to sakene har jeg ingen problemer med å slutte meg helhjertet til både håndteringen av KRL-saken og at vi tilbyr navnefest og konfirmasjon.

Generalsekretær Mile og fagsjef Bente Sandvig gir i sine svar til Sara her på Fritanke.no 17.9.07 utrykk for synspunkter jeg deler fullt ut. Jeg skal derfor ikke gjenta deres argumentasjon. Jeg kommer derfor fortsatt aktivt til å støtte den linjen vi har ligget på i KRL-saken siden den dukket opp for 12 år siden i form av Pettersen-utvalgets innstilling, og innføringen av faget for 10 år siden. Jeg har vært med hvert skritt på veien i behandlingen av denne saken gjennom landsstyremøter og landsmøter siden den gang, og kommer ikke til å skifte oppfatning nå som seieren endelig er vår. Jeg angrer ikke på den kampen - jeg er stolt av den.

Så til seremoniene: Holdningene til dem vil være avhengig av hva vi mener med dem og hvilken effekt de har på brukerne. Navnefest oppfatter jeg å være en høytidelig feiring av nye familiemedlemmer innenfor en livssynsmessig ramme som harmonerer med foreldrenes/foresattes verdier. Et spedbarn har ennå ikke utviklet et begrepsapparat til å forstå den feiringen det selv er midtpunkt i. Ergo innebærer denne markeringen intet ansvar eller framtidige forpliktelser for barnet. Det er ikke meldt inn i en livssynsorganisasjon eller har gitt sin tilslutning til bestemte måter å oppfatte omverden på. Det er kun gjenstand for en feiring.

Konfirmasjonen er valgt frivillig av ungdommen selv, men innebærer ikke noen lojalitetserklæring verken til humanismen som livssyn eller Human-Etisk Forbund som organisasjon. De har gjennomgått et kurs de forhåpentligvis finner interessant og givende samt at de får oppleve gleden av å bli gjenstand for en høytidelig feiring av familie og venner.

Disse seremonitilbudene har jeg bidratt til lenge og det vil jeg fortsatt, både som tillitsvalgt og aktiv seremonimedarbeider. Jeg har ingen prinsipielle betenkeligheter med det heller.

Baard Thalberg
Hovedstyremedlem HEF

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.