Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Sara Mauland: Skjev HAMU-framstilling på Fritanke.no

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke ...

Publisert:

Sist oppdatert: 20.02.2009 kl 11:36

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke kapasitet til å utvide til flere land akkurat nå, skriver styremedlem i HAM, Sara Mauland.

Publisert: 20.2.2009

Fritanke.nos artikkel om HAMU gir etter min mening en noe skeiv framstilling av saken. HAMU avslo søknaden fra Young Humanistas Network i Nigeria fordi vi mener at vi ikke har kapasitet til å involvere oss i nye land for øyeblikket. Imidlertid vil jeg presisere at vi hverken har mottatt, eller tatt stilling til en konkret søknad til støtte for et prosjekt rettet mot hekseanklager slik det framstilles hos Fritanke.no.

Det YHS søkte om, var å etablere en samarbeidsavtale med HAMU med støtte til organisasjonsbygging og drift i tillegg til kampanjer. Søknaden var ikke formulert som en søknad om støtte til et enkeltprosjekt, og hekseanklager ble kun nevnt som et eksempel på kampanjer de jobbet med.

"Although we are involved in many areas within our scope, our target project for 2009 are:

1. Stop Demonising the Future, an anti witchkilling project
2. Corporeal Punishment Harms!, a national campaign planned to provide advocacy and support for a National Bill on Corporeal Punishment in Homes and Schools.

Our priority, however, is the Anti-Corporeal Punishment Campaign 2009...")

HAMU-styret har derfor ikke tatt stilling til om vi skal involvere oss i et konkret prosjekt som dreier seg om hekserianklager, det vi tok stilling til var om vi skulle involvere oss med en ny partner i et nytt land.

Dersom vi skal etablere samarbeid med nye partnere krever det mye av oss som sitter i HAMU-styret. Vi besøker våre partnere årlig, og da bruker vi ferien vår. Vi holder også tett kontakt med partner på e-post og telefon, og bruker tid og ressurser på kapasitetsbygging og kompetanseutvikling hos partner dersom vi mener dette er nødvendig for å styrke gjennomføringen av prosjektene.

De eller den som blir tildelt ansvar for et bestemt land i HAMU-styret må også bruke tid på å lese seg opp på historie, politikk og samfunnsforhold for å kunne følge opp partner og prosjekt på en god måte. Når vi bare er syv personer som alle jobber fulltid og har flere organisasjonsverv ved siden av HAMU, sier det seg selv at vi må begrense hvor mange land vi involverer oss i.

Jeg er enig i at det å jobbe for å bekjempe hekseforfølgelse og overtro er viktig og svært relevant i forhold til av flere grunner, men HAMU har ikke kapasitet til å utvide til flere land akkurat nå. Imidlertid syns jeg det er bra at medlemmene i HEF engasjerer seg i hva slags prosjekter HAMU støtter, og ser fram til videre innspill og debatt.

Det er klart at når vi bare kan støtte et begrenset antall prosjekter i et begrenset antall land, så må vi vurdere nøye hva slags prosjekter vi støtter og hvor godt de passer inn i HAMUS profil, og da vil reaksjonene som er kommet fram i Fritanke.no denne uken være nyttige å ha med seg når vi vurderer hvilke eksisterende prosjekter vi skal forsette å støtte.

Jeg syns imidlertid det blir for snevert når enkelte medlemmer gir uttrykk for at vi ikke skal involvere oss i prosjekter som "bare" har et menneskerettsperspektiv uten at det er koblet til konkret religiøs undertrykkelse. Menneskerettighetene er en viktig del av HEFs verdigrunnlag og et viktig moment i konfirmantundervisningen. Da blir det merkelig at HAMU - Humanistisk Aksjon for Menneskerettigheter i Utviklingsland - blir kritisert for gi støtte til prosjekter som framhever feil type menneskerettighetsbrudd.

Sara Mauland, styremedlem i HAMU

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.