Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Kjersti Ø. Brataas og Stein Eriksen var uenige om Human-Etisk Forbund bør fjerne kontingenten.
 Foto: Even Gran

Kjersti Ø. Brataas og Stein Eriksen var uenige om Human-Etisk Forbund bør fjerne kontingenten. Foto: Even Gran

Tøff debatt men Human-Etisk Forbund beholder kontingent på 450 kroner

Til tross for sterk lobbing for å fjerne kontingenten helt, vedtok landsmøtet med klart flertall å beholde kontingenten på dagens nivå.

Publisert:

Sist oppdatert: 20.08.2019 kl 14:55

De som ønsker å fjerne kontingenten helt, mener at dette vil gi Human-Etisk Forbund så mange nye medlemmer og så mye ekstra offentlig støtte at regnestykket vil gå i pluss, selv om forbundet uten kontingent vil tape ca. 20 millioner.

– Vi vet at det er rundt 300.000 mennesker i Norge som tror de er medlem i Human-Etisk Forbund. Vi må sørge for å få disse inn i medlemsregisteret vårt. Men for å få til dette må vi fjerne det hinderet dagens kontingent er, slo delegat Stein Eriksen fra Akershus fast under kontingentdebatten søndag.

Hvis Eriksen har rett i at Human-Etisk Forbund kan få 300.000 medlemmer ved å innføre kontingentfritak, ville det ha ført til rundt 250 millioner kroner i økte årlige tilskudd fra staten – langt mer enn de 20 millionene man vil tape på å fjerne kontingenten.

Vi vet at de aller fleste utmeldingene Human-Etisk Forbund får, kommer i forbindelse med kontingentutsendingen. Hadde ikke disse meldt seg ut i løpet av de siste 5-10 årene, ville forbundet ha hatt over 100.000 medlemmer i dag, ble det hevdet fra flere.

Det ble også trukket fram at Den norske kirke og nær samtlige av de andre tros- og livssynsamfunnene har gratis medlemskap. Så hvorfor skal ikke Human-Etisk Forbund ha det?

– Uansvarlig å kutte kontingent

Å innføre kontingentfritak er imidlertid et sjansespill. Man kan ikke vite hvor stor medlemsøkning et kontingentfritak vil føre til. Det er en mulighet for at en eventuell økning ikke blir stor nok at bortfallet av kontingent dekkes opp av økte tilskudd. Og hvordan vil da medlemmene reagere hvis kontingenten innføres igjen?

Dette var blant advarslene økonomileder i hovedstyret Kjersti Ø. Brataas og styreleder Tom Hedalen fremmet fra talerstolen. De advarte sterkt mot å sette kontingenten ned i null.

– Jeg vil si dette er et uansvarlig forslag. Fra og med neste år betyr dette at vi taper 20 millioner kroner i året. Det betyr at det første det nye styret må gjøre, er å finne ut hvordan vi skal skjære ned på virksomheten for å kunne ta dette tapet. Det vet jeg ikke om jeg har så lyst til å sette i gang med, sa Hedalen, som er nok en gang innstilt som ny styreleder.

For å komme kontingentmotstanderne i møte, foreslo Kjersti Ø. Brataas på vegne av hovedstyret at Human-Etisk Forbund skal konsekvensutrede en mulig fjerning av kontingenten.

Gratis medlemskap skal utredes

Etter en del fram og tilbake om voteringsrekkefølgen stemte 78,57 prosent av landsmøtedelegatene for at kontingenten ikke burde fjernes.

Deretter vedtok et nær samlet landsmøte forslaget fra Brataas om å utrede en fjerning av kontingenten. Se faktaboks.

Det ble stemt over et forslag om å redusere kontingenten fra 450 til 300 kroner, men det ble nedstemt. Dermed opprettholdes en kontingent på 450 kroner.

Nøkkelord