Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
En organdonor kan redde syv lid.
 Foto: Samfoto

En organdonor kan redde syv lid. Foto: Samfoto

Ny organdonorlov kan redde liv i England

Den som ikke ønsker å bli organdonor må fra neste år selv aktiv melde fra til helsemyndighetene.

Publisert:

Det engelske parlamentet har nylig vedtatt en ny lov som sier at den som ikke vil donere organer etter sin død aktivt må melde seg av organdonorordningen. Loven om automatisk organdonering, med mindre man melder fra om annet, vil tre i kraft fra 2020. Det er forventet at loven vil føre til at 700 liv kan bli spart årlig.

Humanists UK har lenge arbeidet for å få på plass en slik lov, og har blant annet vært rådgivende organ for helsemyndighetene i utarbeidelsen av lovteksten.

- Vi er veldig glade for at en slik lov har blitt vedtatt. Vi har drevet lobbyvirksomhet for dette det siste tiåret. Humanister støtter organdonasjon fordi det kan redde liv og hindre lidelse, sier kommunikasjonssjef Richy Thompson i Humansists UK til egne nettsider.

Kortere ventetid og flere donorer

Han peker også på at erfaringer fra Wales, som har hatt en slik lovgiving siden 2015, viser at folks holdning til organdonasjon endres i takt med lovgivingen.

- Dette vil gjøre både enkeltpersoner og familier mer villige til å donere organer, noe som igjen vil korte ned ventetiden for dem som trenger organtransplantasjon, understreker Thompson.

Det vil fortsatt være mulig å melde seg som organdonor til engelske helsemyndigheterr, men har man ikke meldt aktivt fra at man ikke vil, så vil dette regnes som tilslutning til organdonasjon. Det nye systemet vil gjelde for alle over 18 år i England.

Lovendringen kommer for øvrig bare måneder etter at Humanists UK lanserte et eget humanistdonorkort, som et ledd i arbeidet med å synliggjøre organdonasjon, også som et trosspørsmål. Humanister mener ikke at respekt for den avdøde innebærer å nekte at organer blir brukt til å redde andre menneskers liv.

Kan redde syv liv

​Organer som kan doneres er hjerte, lever, bukspyttkjertel, lunger og nyre. I Norge kan man registrere seg for å bli organdonorer, enten ved å huke av i kjernejournalen, eller få donorkort, men det holder også å si i fra til sine nærmeste for at organene skal doneres. Ifølge helsenorge.no kan en donor redde inntil syv menneskeliv.

Politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk forbund (HEF), Lars-Petter Helgestad er i utgangspunktet positiv til det engelske lovforslaget, men understreker at han uttaler seg på egne vegne ettersom HEF på organisasjonsnivå ikke har tatt stilling til spørsmålet.

- Alt som redder liv er bra. Jeg har ikke behov for organene etter min død, så om de kan gi liv til andre er jeg for det, sier Hognestad til Fri tanke.