Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Formannskapet i Kongsberg kommune vil opprette en diakonstilling i samarbeid med kirkelig fellesråd.
 Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Formannskapet i Kongsberg kommune vil opprette en diakonstilling i samarbeid med kirkelig fellesråd. Foto: Wikimedia commons@Mahlum

Nei til kommuneprest ble ja til diakon

Formannskapet i Kongsberg gikk onsdag inn for rådmannens forslag om samarbeid med Kirkelig fellesråd for å styrke arbeidet innen psykisk helse, rus og livsmestring i kommunen.

Publisert:

Sist oppdatert: 28.02.2019 kl 12:27

– Jeg blir helt matt. Det er ikke kommunens oppgave å opprette diakonstillinger, sier Laila Irene Johansen, kommunepolitiker for Arbeiderpartiet og lokallagsleder i Human-Etisk Forbund i Kongsberg etter at formannskapet i kommunen gikk inn for å delfinansiere en nyopprettet diakonstilling i samarbeid med Kirkelig fellesråd.

I desember ble det lagt frem et forslag om å opprette en stilling som «kommuneprest» for å styrke arbeidet innen psykisk helse, rus og livsmestring for ungdom i Kongsberg. Forslaget ble endret i budsjettforslag fra flertallspartiene, og i stedet ble det vedtatt å opprette en stilling i samarbeid med Kongsberg sykehus for å øke kommunens ansvar for «det hele mennesket».

Vedtaket kom etter reaksjoner fra blant annet Human-Etisk Forbund. Mandag ble det imidlertid kjent at Den norske kirke likevel kan bli involvert i den planlagte ungdomsarbeiderstillingen i Kongsberg kommune. Rådmann Wenche Grinderud la onsdag frem det nye forslaget om diakon for formannskapet.

Les også: Kongsberg kommune vil gi diakon ansvar «for hele mennesket

– Jeg synes hele behandlingen i formannskapsmøtet var vanskelig. Jeg stusser over hvorfor rådmannen i det hele tatt tar kontakt med Kirkens Bymisjon etter at forslaget om prestestilling ble omgjort. Og så kommer med denne innstillingen til formannskapet allerede før diakonstillingen er behandlet i Kirkelig fellesråd, sier Johansen.

Arbeiderpartiet la under møtet frem et eget motforslag, der de ba formannskapet si nei til rådmannens innstilling og heller støtte opprettelsen av en helsepleier-stilling. Denne fikk kun Arbeiderpartiets stemmer. Venstre stemte ifølge Johansen mot begge forslagene, siden de IKKE mente saken IKKE skulle vært lagt frem i formannskapet i utgangspunktet.

Ikke likeverdig behandling av trossamfunn

Johansen er også svært kritisk til fremleggelsen av diakonstillingen som uproblematisk, med flertallets begrunnelse om at det ville blitt gitt støtte om det kom en tilsvarende stilling i regi Human-Etisk Forbund, eller et muslimsk trossamfunn.

– Dette er ikke likeverdig behandling. Disse midlene blir gitt over kommunens budsjett, som en tilleggsbevilgning, utover støtten til trossamfunn som Kirkelig Fellesråd allerede mottar.
Dermed er det ikke likeverdig behandling av trossamfunn i Kongsberg kommune. Dette er et samrøre som gjør meg helt matt.

– En diakons oppgaver er ikke primært i det verdslige, i samfunnet. Det er en vigslet stilling. Og det er ikke vanlig at kirkelige stillinger finansieres på denne måten over det kommunale budsjettet, sukker Johansen.

Hun synes utfallet er ekstra betenkelig med tanke på det alvorlige bakteppet til at kommunen ville opprette en ungdomsarbeiderstilling i første omgang. Det handlet om at flere ungdommer i byen sliter. Hun kan derfor heller ikke forstå hvorfor Fremskrittspartiet trekker frem at diakonstillingen også vil komme de eldre innbyggerne til gode, ettersom intensjonen var forebyggende arbeid.

Kommunestyrebehandling

Saken vil nå bli sendt til videre behandling i Kongsberg kommunestyre. Det har neste møte 13. mars. Johansen har imidlertid liten tro på at det vil bli noe annet utfall der, ettersom partisammensetningen er den samme som i formannskapet.

– Denne saken skulle aldri ha havnet til politisk vurdering. Det er jo heller ikke klart om det vil komme en diakonstilling til Kongsberg nå, ettersom det må godkjennes av bispedømmet. Dermed kan det være at vi stiller oss slik at vi ikke klarer oppfylle vedtaket om å bruke 0,6 millioner kroner på forebyggende ungdomsarbeid.

Økt tilskudd til diakonstillinger

Bakgrunnen for at det er mulig for Kirkens Bymisjon og Kirkelig Fellesråd å foreslå et samarbeid, kommer fra utlyste midler i Tunsberg Bispedømme, som dekker fylkene Buskerud og Vestfold. Brevet ble sendt av stiftsdirektør Rolf Simeon Andersen i bispedømmet i begynnelsen av februar.

– Dette er ikke diakonstillinger som blir utlyst spesielt for Kongsberg. Alle fellesrådene i Tunsberg bispedømme har fått brev om at de kan være med på å søke om en diakonstilling i et femti/femti- samarbeid mellom fellesråd og bispedømmeråd, skriver Andersen til Fri tanke.

Fellesrådene må ifølge Andersen selv sende inn søknader om tilskudd. Søknadene vil så bli vurdert og behandlet av bispedømmerådet.

– Er dette en ny praksis i bispedømmet?

– Nei, tilskuddsstillinger innenfor diakoni og undervisning har vi hatt i en årrekke. Til sammen gir vi tilskudd til 19 diakonstillinger og 10 kateketstillinger i bispedømmet vårt. Nå har vi vi fra sentralt hold fått anledning til å finansiere fire nye 50 prosent samarbeidsstillinger i tillegg.

Andersen ønsker ikke å kommentere verken forhistorien med forslaget om kommuneprest, eller innstillingen om en diakonstilling i Kongsberg, men understreker at: «fra kirkens side arbeider vi i samarbeid med fellesrådene som skal være arbeidsgivere for de nye stillingene.»

På spørsmål om hvordan en diakon skiller seg fra en prestestilling, og om det er kirkens oppgave å ta over kommunens sosialarbeid, svarer han slik:

– En diakon er en kirkelig omsorgsmedarbeider. Diakonstillinger har fulgt den kristne kirke helt fra de første tider. Mange diakoner er vigslede medarbeidere, og for å bli tilsatt som diakon i dag må man ha en mastergrad i diakoni.

– En diakon er en kirkelig omsorgsarbeider som jobber i hele lokalsamfunnet med og for barn, unge, voksne og eldre. Det finnes også spesialstillinger som retter seg særskilt mot for eksempel barn og unge, dialogarbeid, fattigdomsproblematikk, rus og så videre.

Kommunens støtte

Det har ikke lykkes Fri tanke å få en kommentar fra rådmann Wenche Grinderud i etterkant av formannskapsmøtet. Men tirsdag viste hun til at innstillingen om å inngå et samarbeid med Kirkelig fellesråd er betinget av at kommunen stiller med garanti. Uten kommunens støtte vil det altså ikke bli noen diakon-satsing i Kongsberg, uavhengig om bispedømmet gir sin støtte til den foreslåtte stillingen.

På spørsmål om hvordan diakonstillingen vil ivareta mennesker med andre livssyn svarte hun slik:

– Dette er en stilling der det er snakk om samtaler og forebyggende arbeid. Vi har jo også miljøarbeidere og andre valgmuligheter for brukerne. Det er jo ikke denne stillingen alene som skal jobbe med denne typen problematikk i kommunen.

Riktig pengebruk?

I forkant av formannskapsmøtet satte generalsekretær Trond Enger i Human-Etisk Forbund spørsmålstegn ved rådmannens innstilling:

– Er det riktig at pengene skal gå til en diakonstilling delfinansiert av Bispedømmet. Har de vurdert andre organisasjoner?

– Vår oppfatning er at dette best kan gjøres med en kommunal stilling, sa Enger til Fri tanke tirsdag.