Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Advokat Steffen Brandstad mener diskrimineringsloven rammer Kongsbergs ønske om å ansette en kommuneprest.
 Foto: Wikimedia commons@Jensens + Shutterstock

Advokat Steffen Brandstad mener diskrimineringsloven rammer Kongsbergs ønske om å ansette en kommuneprest. Foto: Wikimedia commons@Jensens + Shutterstock

Juridisk utredning:

Ulovlig for Kongsberg å ansette kommuneprest

Human-Etisk Forbund har bedt en advokat vurdere om Kongsberg kommune har lov til å ansette en kommuneprest.

Publisert:

Sist oppdatert: 12.12.2018 kl 06:47

Advokat Steffen Brandstad er svært tydelig i en juridisk betenkning om «kommunepresten» som flertallet i Kongsberg ønsker å ansette: Dette er ikke lov.

– På bakgrunn av de fremlagte opplysninger, synes ikke saken er særlig tvilsom, slår han fast i konklusjonen.

Ifølge advokaten finnes det ingen saklig grunn for å kreve at den som tilsettes i stillingen, slik den er beskrevet, må være prest. Å kreve presteutdannelse til en slik stilling blir det samme som å diskriminere etter religiøs overbevisning, noe som er i strid med diskrimineringsloven.

Advokaten slår fast at det ikke hjelper når man fra kommunens side påpeker at beslutningen «har skjedd gjennom normale demokratiske prosesser».

– En kommune kan selvsagt ikke sette seg over internasjonalt og nasjonalt regelverk, uansett hvordan vedtakene besluttes, konstaterer han.

Prest = En religiøs leder

Advokat Brandstad går først gjennom hva flertallet ser for seg at presten skal gjøre, og vurderer deretter om det er saklig å kreve at denne typen arbeidsoppgaver må løses av en prest.

Advokaten drøfter først ulike definisjoner av hva en «prest» er for noe. Han viser til definisjoner på nettstedet Utdanning.no og Store Norske Leksikon, der det blant annet står at en prest er:

  • En person som leder de kirkelige ritualer og handlinger i en kirke
  • En religiøs spesialist som på vegne av et samfunn eller en menighet utfører kultiske handlinger, spesielt offerhandlinger, men også orakel- og helbredelsesfunksjoner.

Samtidig har det politiske flertallet i Kongsberg blant annet beskrevet at «kommunepresten» skal løse følgende oppgaver:

  • Skal samarbeide med helsestasjonene og omsorgsinstitusjonene.
  • Skal drive med etisk, kulturell og religiøs veiledning.
  • Skal være en ressurs for alle, fra de unge til folk på eldreinstitusjoner.

Advokat Brandstad konkluderer entydig med at det er ulovlig å kreve at en person som skal løse disse oppgavene må ha presteutdanning.

Lite tvil om konklusjonen

Advokaten forteller at Norge har et strengt forbud mot diskriminering i ansettelser. Dette forbudet kan bare fravikes i helt spesielle tilfeller, for eksempel når tros- og livssynssamfunn ansetter folk i stillinger som er knyttet til selve livssynet.

Slike argumenter kan ikke anføres av kommunen i denne saken, slår han fast.

— Det er åpenbart at kommunen ikke er en virksomhet med et bestemt religiøst formål. Tvert i mot skal kommunen være livssynsnøytral. (...) Jeg kan derfor ikke se at det på noe plan er godtgjort av kommunen at de snevre unntaksreglene i diskrimineringsloven er innfridd, skriver advokaten.

Brandstad presiserer at han ikke synes saken er særlig tvilsom, basert på de opplysningene som er lagt fram.

Les hele betenkningen fra advokat Steffen Brandstad.

Håper de ikke vedtar noe ulovlig

Betenkningen fra advokaten ble bestilt av generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, da saken ble kjent i slutten av november.

Enger forteller at forbundet hadde en sterk mistanke om at vedtaket kunne være ulovlig, men var usikker på hvordan dette kunne begrunnes juridisk.

– Vi ba også om utredningen fordi rådmannen i Kongsberg, Wenche Grinderud, uttalte til Laagendalsposten at vedtaket var lovlig og demokratisk, noe vi sterkt betvilte, sier han.

Enger er glad advokat Brandstad så entydig gir Human-Etisk Forbund støtte.

– Vi kan ikke stilltiende sitte og se på at norske kommuner bryter diskrimineringsloven og dermed menneskerettighetene, sier Enger til Fri tanke.

– Hvordan vil Human-Etisk Forbund følge opp denne saken?

– Den juridiske betenkningen sendes over til vår lokallagsleder på Kongsberg, Laila Irene Johansen, i dag, i god tid før kommunestyremøtet som starter kl. 1600. Hun er også kommunepolitiker for Ap, så da stoler vi på at informasjonen blir gjort kjent blant kommunepolitikerne, sier han.

Enger legger til at han er spent på om kommunestyret vil vedta noe som er i tråd med norsk lov eller ikke.

– Vi får håpe de tar innspillet på alvor, og vedtar noe som ikke er lovstridig. Nå har de i hvert fall fått et meget entydig og godt begrunnet juridisk råd, sier han.

Nøkkelord

#kommunerVis flere

Ulovlig for Kongsberg å ansette kommuneprest

Juridisk utredning:

Ulovlig for Kongsberg å ansette kommuneprest

Human-Etisk Forbund har bedt en advokat vurdere om Kongsberg kommune har lov til å ansette en kommuneprest.

Vil bruke 70 mill. på ny kirke selv om stadig færre i kommunen går i kirken

Vil bruke 70 mill. på ny kirke selv om stadig færre i kommunen går i kirken

Prioriterer kirke over ungdomsskole.