Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Nesten en av fire vesteuropeere mener alle former for religiøs bekledning for muslimske kvinner bør forbys.
 Foto: Pxhere.com

Nesten en av fire vesteuropeere mener alle former for religiøs bekledning for muslimske kvinner bør forbys. Foto: Pxhere.com

Mer nasjonalisme og innvandringsskepsis blant kristne

Folk med kristen tro og identitet har en mer avvisende holdning til religiøse minoriteter og innvandring enn ikke-religiøse, ifølge en undersøkelse fra Pew Research Center.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2018 kl 12:47

Amerikanske Pew Research Center publiserte i slutten av mai en stor undersøkelse om kristen tro i vest-Europa og holdninger til minoritetsgrupper. Norge er ett av de 14 landene som er undersøkt.

Den omfattende undersøkelsen har fått mye medieomtale. På mandag publiserte vi en artikkel som viser at ikke-religiøse er livssynsgruppen som er i sterkest vekst i Europa.

Men det er mer å forsyne seg med. Pew har også undersøkt europeernes holdninger til innvandring og religiøse minoritetsgrupper, og hvordan disse holdningene varierer med hensyn til kjønn, alder, kulturell og livssynsmessig tilhørighet, politiske holdninger og så videre.

Mer «NIM» blant kristne

Pew Research Center har laget en indeks over nasjonalistiske, anti-innvandring og anti-minoritetsholdninger med utgangspunkt i 22 ulike spørsmål i undersøkelsen. Det viser seg at slike holdninger henger tett sammen. Har du en nasjonalistisk innstilling, vil du høyst sannsynlig også være skeptisk til innvandring og minoritetsreligioner.

Pew har valgt å kalle disse holdningene NIM-holdninger.

Italia topper lista. 38 prosent av befolkningen scorer over grenseverdien for NIM-holdninger. Tilsvarende tall for Norge er 19 prosent. Sverige ligger nederst på lista. Her er det bare 8 prosent av befolkningen som har NIM-holdninger.

Pew finner at folk med kristen tro og/eller identitet i større grad enn de uten religiøs tilknytning har NIM-holdninger. Uavhengig av om de er aktive eller passive kristne er de nesten dobbelt så tilbøyelig til å ha NIM-holdninger enn folk uten religiøs tilknytning (såkalte «nones»).

Kristnes tendens til i større grad å ha NIM-holdninger er tydelig i alle land. I Norge er det imidlertid ikke like store forskjeller som i andre land. Hvis vi ser på de praktiserende kristne i Norge kommer de ut med 16 prosent NIM-holdninger, samme score som de ikke-religiøse. Det er med andre ord ikke-praktiserende kristne som drar opp NIM-andelen blant kristne i Norge. Her har 25 prosent NIM-holdninger.

Norge er det eneste landet det er slik. I alle andre land har også praktiserende kristne en tildels mye høyere NIM-score enn de ikke-religiøse.

Ikke årsak-virkning

Det er ikke bare kristen tilknytning som henger sammen med nasjonalistiske holdninger, innvandringsmotstand og minoritetsfiendtlighet. Pew finner at den faktoren som i størst grad henger sammen med dette, er høyreorientert politisk ideologi. Kristen tro og identitet kommer på andreplass.

Det som i størst grad drar holdningene i motsatt retning, altså i en mer liberal og innvandringsvennlig retning, er høy utdannelse og hvorvidt man kjenner en muslim.

Pew Research Center er nøye med å påpeke at de ikke sier noe om årsak og virkning i undersøkelsen. De viser bare til en statistisk samvariasjon. Det er også verdt å påpeke at det store flertallet, også av de med kristen identitet, har en liberal grunnholdning og at mange kristne grupper kjemper for forståelse, dialog og toleranse.

Norge mest innvandringsvennlig

Pew-undersøkelsen har også mange andre interessante tall når det gjelder europeeres holdning til nasjon, innvandring og minoriteter.

Det amerikanske forskningsinstituttet finner at 43 prosent i de 14 undersøkte landene synes innvandringen er passe som den er i dag, mens 38 prosent synes den er for høy. 11 prosent samlet sett ønsker å øke innvandringen.

Slår man sammen de som vil øke innvandringen med de som synes den er på et passe nivå i dag, er denne gruppa i alle land større enn de som vil redusere innvandringen.

Norge langt mer positivt innstilt til innvandring enn snittet i Europa. Vi topper lista over de som vil øke innvandringen. 21 prosent mener det bør skje i Norge. Norge har også den laveste andelen som vil redusere innvandringen. Det «politisk korrekte» Sverige er mer kritisk til innvandring enn Norge (til tross for at de som nevnt scoret lavest på NIM-holdninger).

Italia mest negativ til muslimer

Europeere er samlet sett mer negative mot muslimer enn mot jøder. Begge grupper er bredt akseptert, men det finnes forholdsvis store mindretall med negative holdninger mot begge grupper. Det er Italia som topper intoleranse-lista.

43 prosent av italienerne ikke ha en muslim inn i familien. Norge kommer igjen ut blant de mest tolerante. Bare 13 prosent av nordmennene svarer at de ikke hadde ønsket en muslim inn i familien. Her er det bare Nederland som er scorer høyere på muslim-aksept. Nå det gjelder jøder er det Storbritannia som topper intoleranse-lista. 23 prosent ønsker ikke å ha en jøde inn i familien.

Pew har også spurt om folk er villig til å akseptere jøder eller muslimer som naboer. Her er det jevnt over mer toleranse enn når det gjelder å få jøder eller muslimer inn i familien.

Ikke snillest i klassen

De fleste vest-europeere avviser typiske negative stereotyper om muslimer og jøder – spesielt når det gjelder sistnevnte. Likevel er et betydelig mindretall (21 prosent) som er enig i to typisk fordomsfulle uttalelser om jøder, nemlig at de «alltid er opptatt av sine egne interesser og ikke interessene til det landet de bor i» samt at «jøder overdriver alltid sin egen lidelse».

Her er ikke Norge snillest i klassen lenger. Vi kommer på fjerdeplass når det gjelder å være enig i utsagnet om at jøder alltid er opptatt av sine egne interesser. 25 prosent er enten helt (10%) eller delvis (15%) enig i dette i Norge. Lista toppes av Portugal der 36 prosent er helt eller delvis enig i dette.

Nesten én av fire vil ha totalforbud

Samme fordeling ser vi når det gjelder holdninger til hijab og nikab. Italia topper lista over de som ikke vil tillate noen form for religiøs bekledning for muslimske kvinner. 30 prosent mener dette.

Portugal og Sverige er de mest tolerante i klassen. Flertallet i Norge (53 prosent) mener religiøs bekledning for kvinner er ok så lenge ansiktet ikke dekkes. Det er omtrent på snittet for de 14 landene i undersøkelsen.

Det er verdt å merke seg at i samtlige land er det betydelige mindretall som mener alle former for religiøs bekledning for muslimske kvinner bør være forbudt, også hijab. Nederland har minst støtte for dette med 14 prosent totalforbudstilhengere. Alle land fordeler seg fra dette og opp til Italia på topp med 30 prosent støtte til et totalforbud.

I Norge er det 19 prosent som mener det bør bli forbudt med alle former for religiøs bekledning for muslimske kvinner.

Se flere detaljer hos Pew Research Center