Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir fikk dødsstraffen sin omgjort til to år i fengsel. Det ville ikke mauritanske lovgivere ha noe av.

Mohamed Cheikh Ould Mohamed Mkhaitir fikk dødsstraffen sin omgjort til to år i fengsel. Det ville ikke mauritanske lovgivere ha noe av.

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

Publisert:

Sist oppdatert: 07.06.2018 kl 11:19

Nå får ikke domstolene i Mauritania lenger lov til å gi folk noen mildere straff en døden hvis de blir dømt for «blasfemi og helligbrøde».

Det er høyst trolig bloggeren Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir som har fått lovgiverne i Mauritania til å stramme inn på landets allerede meget strenge blasfemilovgiving.

I 2014 skrev Mkhaitir et blogginnlegg der han kritiserte hvordan religion blir brukt til å diskriminere Mauritanias smed-kaste som bloggeren selv tilhører. Han sammenlignet blant annet profeten Muhammeds behandling av ikke-arabere med den kritikkverdige måten kastesystemet i Mauritania fungerer på.

Dette var utålelig i landet som offisielt heter «Den islamske republikken Mauritania». Mkhaitir ble fengslet og dømt til døden. Han anket saken. Etter en del fram og tilbake ble dommen gjort om til to års fengsel av landets høyesterett i fjor høst. Årsaken er blant annet at Mkhaitir skal ha angret.

Sitter fortsatt i fengsel

Saken har vekket et sterkt engasjement i Mauritania. Da ankesaken hans var oppe i høyesterett var det store og voldelige demonstrasjoner utenfor rettslokalet som krevde at han måtte henrettes. Foreldrene hans har flyktet til Frankrike på grunn av gjentatte dødstrusler. Privatpersoner har utlovet dusører til den som greier å ta livet av ham.

Mkhaitir skulle egentlig ha vært løslatt nå, ettersom han allerede har sittet to år i fengsel, men mauritanske myndigheter holder ham fortsatt fengslet, angivelig av hensyn til hans egen sikkerhet.

Krever dødsstraff uansett

Mauritanias blasfemilov har fram til nå hatt en åpning for at folk som blir dømt til døden for blasfemi kan benådes hvis de angrer seg. Det er denne åpningen landets høyesterett brukte for å omgjøre Mkhaitirs dødsstraff til å to års fengsel.

Dommen utløste en proteststorm som nå har fått Mauritanias lovgivende forsamling til å vedta en skjerping i den mauritanske straffeloven (artikkel 306) som sier at dødsstraff venter «enhver muslim som latterliggjør eller fornærmer Allah, hans sendebud, hans lære eller noen av hans profeter» og at det fra nå av ikke skal spille noen om den tiltalte skulle angre seg.

Justisminister Brahim Ould Daddah sier ifølge AlJazeera at endringen har blitt innført for å tilpasse seg situasjoner man ikke så for seg da loven først ble vedtatt i 1983.

Menneskerettighetsorganisasjoner protesterer

Protestene mot lovendringen er sterke.

Human-Etisk Forbunds internasjonale paraplyorganisasjon IHEU har, sammen med en rekke andre menneskerettighetsorganisasjoner, sendt ut en pressemelding som fordømmer lovendringen, blasfemilovgivingen i Mauritania generelt og behandlingen av Mohamed Cheikh Ould Mkhaitir spesielt. De krever at han løslates umiddelbart.

Organisasjonene påpeker at FN gjentatte ganger har slått fast at obligatorisk dødsstraff er i strid med menneskerettighetene uansett hvilken forbrytelse det er snakk om, og at Mauritania har sluttet seg til alle relevante internasjonale avtaler på området.

De gjør også et poeng ut av at lovendringen ble vedtatt samtidig som African Commission on Human and Peoples’ Rights (African Unions menneskerettighetsorgan), hadde en stor konferanse i Mauritanias hovedstad Nouakchott.

Konferansen konkluderte med å oppfordre Mauritania til å «gå gjennom blasfemilovene sine».