Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Den nye boka til Ronnie Johanson kan du for eksempel bestille her.
 Foto: Even Gran

Den nye boka til Ronnie Johanson kan du for eksempel bestille her. Foto: Even Gran

– Jesus ba aldri noen «gjøre alle folkeslag til disipler»

– Det er ikke jeg som sier det. Det er kildene mine. Jeg bare refererer, sier Ronnie Johanson. Han har skrevet bok om den historiske Jesus.

Publisert:

Sist oppdatert: 28.03.2018 kl 07:23

Tidligere har Ronnie Johanson skrevet bøker om profeter som Snåsamannen Joralf Gjerstad og Nostradamus. Nå er det den mest kjente profeten av dem alle som skal til pers, nemlig Jesus Kristus fra Nasaret.

Johanson har nettopp kommet med boka Jesus – Hva forskningen sier mens Kirken tier på Religionskritisk forlag.

Han sier til Fritanke.no at hensikten med boka er å bruke nyere forskning for å gi et så korrekt bilde som mulig av den historiske personen Jesus.

– Mange andre Jesus-forfattere konsentrerer seg om hvordan Jesus senere er blitt oppfattet og tolket. Det er ikke jeg særlig interessert i. Målet er å komme så langt som mulig i å avdekke hvem han var og hva han faktisk stod for som en virkelig person, sier Johanson.

Johanson er ikke blant dem som mener Jesus aldri har levd.

– Nei, det er bare tull. Det finnes dessverre en del ateister som argumenterer for at Jesus aldri har levd og bare er en fiksjon. Det er en påstand som jeg grundig tilbakeviser i et eget kapittel i boka, sier han.

Jesus ønsket aldri «å omvende alle verdens folkeslag»

Som tittelen indikerer, handler boka om at det er et visst avvik mellom det forskningen sier om Jesus, og måten han framstilles på av kirken.

Johanson mener at det viktigste avviket er at Jesus slett ikke var opptatt av å spre noen ny religion til «alle verdens folkeslag», som misjonsbefalingen lyder.

– Jesus hadde ingen intensjon om å stifte noen ny religion. Han var en jødisk sektleder som trodde dommedag ville komme i løpet av noen måneder eller høyst noen få år. Hovedmålet hans var å få jødene til å leve etter moselovene, slik at de unngikk å havne i helvete. Han var ganske enkelt en lokal, jødisk dommedagsprofet. Nestekjærligheten Jesus snakker om i Bibelen gjaldt bare jøder – de han oppfattet som sine egne, sier han.

Johanson legger til at ordene «din neste» fra Bibelen har fått en videre betydning i den norske oversettelsen, mens i engelske oversettelser heter det «din nabo» – noe som er nærmere originalbetydningen.

– Men står det ikke i Bibelen at Jesus ba disiplene gå ut i verden og «gjøre alle folkeslag til mine disipler»?

– Jo, men høyst trolig har han aldri sagt det.

– Hvorfor ikke?

– Fordi det strider mot alt han ellers stod for. Jesus henvendte seg bare til jøder, og trodde ikke det ville bli tid til å få budskapet ut til alle jøder engang før dommedag kom. Alle Jesus-forskere er enig i at han umulig kan ha sagt alt han siteres på i Bibelen. Det er for mange selvmotsigelser. For å komme nærmere hva han virkelig mente og stod for, må man lete etter den røde tråden i det han sier. Man må vurdere sannsynligheten for at han skal ha ment eller sagt det ene eller det andre, ut fra en del kriterier som forskerne bruker og som jeg gjør rede for i boka, sier Johanson.

Han legger til at Jesus dessuten var død på tidspunktet han skal ha gitt misjonsbefalingen (med mindre han overlevde korsfestelsen da, hvilket Johanson mener det er en mulighet for).

Johanson synes også det er merkelig at de første kristne ikke fulgte opp Jesu misjonsbefaling umiddelbart, hvis han virkelig sa det.

– Først en del år senere begynte de opprinnelige apostlene å misjonere, etter at Peter hadde hatt en visjon om at de skulle gjøre det. Ville det vært nødvendig med en visjon dersom Jesus hadde bedt dem gjøre det? spør han.

Johanson slår fast at det var Paulus som startet misjonering blant ikke-jøder og «alle verdens folk», og så har ordene blitt lagt i munnen til Jesus i etterkant.

– Det er i hvert fall en oppsummering av hva de beste kildene tyder på, forteller Johanson, og legger til at han argumenterer utførlig for dette i boka.

Kritisk til liberale kristne som glatter over

Ronnie Johanson er spesielt kritisk til liberale kristne som, slik han ser det, systematisk prøver å glatte over alle de intolerante og fordømmende utsagnene Jesus kom med om dommedag, helvete, fortapelse og hevn, og som bare trekker fram de snille utsagnene som er tillagt ham og som klinger godt i moderne, liberale ører.

– Det såkalte Jesusseminaret i USA er et eksempel på dette. De har avvist bildet av Jesus som dommedagsprofet, men har i realiteten bare ett eneste bibelsted å vise til, nemlig Lukas 17-21, der Jesus sier til fariseerne at «Guds rike er midt iblant dere». Selv om han sier noe lignende i det apokryfe Thomas-evangeliet, må jeg si at dette er et syltynt grunnlag når man tenker på alle de bibelstedene som sier noe annet, sier han.

Johanson legger til at også Jesu egne apostler trodde på en snarlig dommedag

– Hadde de misforstått ham fullstendig? Det mener faktisk Jesusseminaret og andre liberale teologer, sier Johanson.

– Du er jo selv en kjent religionskritiker. Kan det tenkes at du selv har en agenda i å framstille Jesus som en ubetydelig dommedagsprofet i utakt med dagens moralnormer, for å ramme kirken?

– Kristendommen har sin agenda, jeg har min, som er å bryte ned den nesegruse respekten for Jesus, ved å gi et mer sannferdig bilde av ham. Målet mitt er å gi et så korrekt som mulig sammendrag av den best begrunnede forskningen fra de siste tre tiårene, samt å kritisere en oppfatning som er utbredt selv blant ateister om at Jesus riktignok ikke var et overmenneske, men i hvert fall et enestående godt menneske, sier han.

Johanson forteller at det er høy grad av enighet blant seriøse Jesus-forskere om at Jesus var en troende og praktiserende jøde, uten planer om å «omvende verdens folk» eller skape noen ny religion.

I et av kapitelene i boka drøfter Ronnie Johanson hva Jesus ville ha ment om menneskerettighetene. Han konkluderer med at det er mulig å anta hva Jesus ville ha ment om 22 av 49 delpunkter.

– Jesus var ikke enig i ett eneste av disse punktene, skriver han.

OPPDATERT 28.3.18:
Les historiker og Jesus-forfatter Per Bjarne Ravnås anmeldelse av boka.