Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, blir av mange utpekt som årsaken til de mange samarbeidsproblemene både internt og eksternt for IRN.
 Foto: Even Gran

Generalsekretær i Islamsk Råd Norge, Mehtab Afsar, blir av mange utpekt som årsaken til de mange samarbeidsproblemene både internt og eksternt for IRN. Foto: Even Gran

– Litt av vitsen med STL forsvinner hvis ikke muslimene er med

Kristin Mile, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ser svært alvorlig på at det er i ferd med å bli et brudd mellom STL og Islamsk Råd (IRN).

Publisert:

Sist oppdatert: 06.09.2017 kl 11:06

I Dagsavisen i dag går ledelsen i Samarbeidet for tros- og livssynssamfunn (STL), hardt ut mot den islamske paraplyorganisasjonen Islamsk Råd Norge (IRN).

Styreleder Britt Strandlie Thoresen, generalsekretær Ingrid Joys og spesialrådgiver Anne Sender går sammen ut og signaliserer at rådet kan komme til å bryte med IRN etter langvarige samarbeidsproblemer. De tre peker på vedvarende dårlig kommunikasjon, sviktende tillit og manglende forståelse og enighet om at Samarbeidsrådet er et fellesprosjekt for alle medlemsorganisasjonene.

De reagerer også på det de ser som Islamsk Råds gjentatte hang til å spille på en offerrolle. I tillegg har en underslagssak svekket tilliten betydelig. En person som tidligere var IRNs dialogansvarlige i samarbeidsrådet er nylig dømt til sju måneders fengsel for blant annet å ha underslått 245.000 kroner fra DOTL – Drammen og omegn tros- og livssynsforum som mottar støtte fra STL.

– Når en som har et tillitsverv internt i sektoren misbruker midler, så er det krise for hele tros- og livssynsfeltet, sier generalsekretær Ingrid Joys til Dagsavisen.

Styreleder Britt Strandlie Thoresen understreker at STL har forsøkt det de kan.

– Vi har hatt mange møter med IRN der vi har prøvd å komme til en felles forståelse om hva tilliten innad i STL bygger på. Men vi har ikke nådd gjennom, sier hun.

De tre understreker at det er hele samarbeidsklimaet rundt religion og livssyn som står på spill

– Vi er redd for at hele «oss mot dem-tenkningen» som vi ser hos en del politikere skal bli styrket av denne situasjonen, sier Joys.

IRN-generalsekretær Mehtab Afsars person har gjort samarbeidet ekstra vanskelig, skal vi tro de tre. Spesialrådgiver Anne Sender forteller at samarbeidet mellom IRN og STL gikk utmerket helt til Afsar tok over i 2011.

– Vi ringte hverandre, ga hverandre råd og gråt på skulderen til hverandre, med saker som var felles. Det gikk ganske fort over da Mehtab kom, sier hun til Dagsavisen.

STL-representantene sier at det ennå ikke er bestemt om IRN skal stemmes ut av rådet, men er klare på at de forbereder en slik avstemning. Blant annet er det samlet opp dokumentasjon rundt STLs kommunikasjon med IRN over flere år.

Det hører med til historien at Islamsk råd tidligere i år mistet offentlig støtte da Kulturdepartementet etter en helhetsvurdering kom til at det er «tvil om Islamsk Råds virksomhet og rolleutøvelse ivaretas på en tillitvekkende måte».

Det er stor indre strid blant de muslimske trossamfunnene som er medlem i IRN. I mars fortalte seks av IRNs største medlemssamfunn at de vurderer å melde seg ut.

IRN vil ta det opp med sine dialogpartnere

Mehtab Afsar har ikke mye å si til kritikken som fremmes mot IRN og ham personlig fra STL-representantene. Dagsavisen har sendt ham sju konkrete spørsmål om saken.

Det eneste Afsar har å si er følgende:

– I STL jobber vi med saker gjennom dialog der vi skal ha takhøyde for uenigheter. Det dere viser til tar vi direkte opp med våre dialogpartnere i STL.

Mile: – Nå er tonen er vesentlig skjerpet

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, ser svært alvorlig på situasjonen.

– Muslimer er en vesentlig del av tros- og livssynslandskapet i Norge. Det blir veldig vanskelig for STL hvis muslimer ikke er representert der. Det er klart at alle vi andre kan jo ha dialog, men uten muslimer faller en del av bunnen ut. Samtidig er det ikke så mye hjelp i at de er der heller, når de ikke er på nett med oss andre. Dette underslaget hjelper jo ikke akkurat til å bedre samarbeidsklimaet heller, sier hun.

– Vil du oppfordre muslimske trossamfunn til å melde seg inn i STL uavhengig av IRN?

– Det er veldig viktig at muslimer er representert i STL, så hvis det er den eneste løsningen så er det mye bedre enn hvis muslimer ikke er med i det hele tatt.

Mile vil ikke si noe om hvordan Human-Etisk Forbund kommer til å stemme når saken om eventuell utestengelse av IRN kommer opp i rådet, men uttrykker full støtte til utspillet fra de tre STL-representantene i Dagsavisen i dag.

– Det er klart at tonen er vesentlig skjerpet med dette utspillet. STL har i lang tid prøvd å bedre samarbeidsforholdene, og nå har man altså kommet til det punktet at man går ut i mediene med kritikk. Det sier sitt om hvor alvorlig situasjonen er når en dialogorganisasjon gjør noe slikt, sier hun.

– Hva tenker du om at Mehtab Afsar svarer til Dagsavisen at «dette skal direkte opp med våre dialogpartnere i STL», og ikke noe mer?

– Jeg forstår ikke hva han svarer, for denne saken handler jo nettopp om dialogen i STL. Når han svarer på denne måten, får jeg inntrykk av at vi er på stedet hvil, sier hun.

Vi har forsøkt å få en kommentar fra IRN/Mehtab Afsar til denne artikkelen i dag, men har ikke fått kontakt. Vi oppdaterer saken hvis vi får svar.