Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund yter gjerne humanistisk omsorg på sykehusene, men da må jo brukerne informeres om at tilbudet finnes og ønsket må videreformidles.
 Foto: Shutterstock

Human-Etisk Forbund yter gjerne humanistisk omsorg på sykehusene, men da må jo brukerne informeres om at tilbudet finnes og ønsket må videreformidles. Foto: Shutterstock

HEF i Trondheim fikk sin første henvendelse fra sykehuset denne uka

– Det er selvsagt bra, men det er påfallende at det kommer nå rett etter at Fri tanke skrev om det, sier Human-Etisk Forbunds kontorsjef i Trondheim.

Publisert:

Sist oppdatert: 16.11.2018 kl 11:41

På mandag publiserte vi en artikkel om alvorlig syke Kjerstin Tobiassen som bare fikk tilbud om å snakke med en prest da hun nettopp hadde fått en svært alvorlig beskjed om livstruende sykdom.

Som ateist og medlem i Human-Etisk Forbund ble dette lite tilfredsstillende for henne.

– Prester kan sikkert være hyggelige folk, men jeg kan ikke snakke om noe så alvorlig som døden med en person som tror på noe som for meg framstår som eventyr. Det gir meg ingen trøst eller hjelp, sa Tobiassen til Fri tanke.

Hovedprest ved Preste- og samtaletjenesten på St. Olavs Hospital, Øyvind Taraldset Sørensen, beklaget det hele og informerte om at de har en avtale med Human-Etisk Forbund om å formidle kontakt med en humanistisk samtalepartner ved behov.

– Det vanlige er at vi henviser til Human-Etisk Forbund sin kontaktperson i slike tilfeller. Det burde også skjedd her, sier han.

– Dette har vi aldri hørt om

Dette stusset de ansatte på Human-Etisk Forbunds kontor i Trondheim over. De hadde nemlig aldri hørt om noen slik avtale.

Ingen av dem kunne heller huske at de hadde blitt kontaktet av St. Olavs Hospital for å skaffe en humanistisk samtalepartner, eller hørt om noen andre i HEF som hadde fått en slik forespørsel. Det gjelder også Randi Hoff Braaten-Jakobsen som har jobbet som organisasjonsrådgiver på HEFs kontor i Trondheim i snart ti år, siden 2009.

Det var STL han mente

Sykehusprest Øyvind Taraldset Sørensen forklarer at det han egentlig mente i det forrige intervjuet, er at sykehusprestene har en avtale med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) i Trondheim, som har en liste over kontaktpersoner både i Human-Etisk Forbund i og andre tros- og livssynssamfunn.

Når det gjelder HEF har det imidlertid ikke blitt tatt noen kontakt de siste tre årene, forklarer han.

– Siden vi har vært så heldige å ha hatt en sykehushumanist i Preste- og samtaletjenesten i tre år, har det ikke vært aktuelt å bruke kontaktpersonen fra Human-Etisk Forbund lokalt. Inntil vi får en ny sykehushumanist på plass, antar jeg at dette behovet vil øke, sier han til Fri tanke.

Fikk sin første forespørsel i går

Så sent som i går fikk faktisk Human-Etisk Forbund i Trondheim sin første forespørsel om å formidle en humanistisk samtalepartner til St. Olavs Hospital. Det forteller kontorsjef for Human-Etisk Forbund i Trondheim, Astrid Heian Carlsen.

– Ingen av oss kan huske å ha fått noen slike henvendelser før, og jeg synes jo det er påfallende at det kommer nå rett etter at Fri tanke skrev om det. Men uansett er det jo bra hvis medieoppmerksomhet har ført til at både sykehusprestene på St. Olav og brukerne i større grad har blitt klar over at det finnes et humanistisk samtaletilbud. Vi er glade for å være tilstede for alle som ønsker en samtale med en av oss, sier Heian Carlsen.

Hvis det blir mer av dette, ønsker imidlertid Heian Carlsen å ta en prat med sykehuset om økonomien.

– Slik det er i dag, er det vi som betaler humanistiske samtalepartnere som stiller på sykehuset. Det mener jeg blir feil. Så lenge sykehuset lønner prester, bør de betale for humanistiske og andre samtalepartnere også, sier hun.

Hun understreker at den beste løsningen for Human-Etisk Forbunds del selvsagt er å få ansatt en sykehushumanist på heltid, slik St. Olavs Hospital hadde i tre år fram til i sommer.

– All erfaring viser at tilstedeværelse er avgjørende for at brukerne skal få et tilfredsstillende tilbud på tvers av tro og livssyn. Det viser etterspørselen etter sykehushumanist Cathrine Bang Hellum de årene hun jobbet, sier kontorsjef Astrid Heian Carlsen.

#sykehusprestVis flere

– Jeg vil jo ikke snakke med en prest om døden!

– Jeg vil jo ikke snakke med en prest om døden!

Kjerstin Tobiassen er livstruende syk, men på St. Olavs Hospital i Trondheim er det bare prester å snakke med.

Kan sykehuspresten ivareta alle?

Debattmøte om religionenes plass i framtidens Norge:

Kan sykehuspresten ivareta alle?

– Ikke alle tros- og livssynssamfunn har kompetansen til å snakke med alvorlig syke mennesker, hevder prest Anne Hege Grung.(1.2.2013)

Livssynsbetjening på sykehus

#sykehusVis flere

Leger nekter å foreta omskjæring av gutter

Leger nekter å foreta omskjæring av gutter

Bare ett sykehus i hele Helse sør-øst kan tilby omskjæring av nyfødte. På Akershus universitetssykehus (Ahus) sier 13 av 15 leger nei. (21.1.2015)

#humanistiske samtalerVis flere

#humanistisk omsorgVis flere