Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Regjeringen vil at all fosterreduksjon skal behandles i nemd, også før grensen for selvbestemt abort. Forslaget er nå ute på høring.
 Foto:  Creative Commons

Regjeringen vil at all fosterreduksjon skal behandles i nemd, også før grensen for selvbestemt abort. Forslaget er nå ute på høring. Foto: Creative Commons

Flere medisinske fagmiljøer vil ikke endre abortloven

Åtte av tolv høringsuttalelser fra medisinske fagmiljøer går imot regjeringens foreslåtte endringen av abortloven.

Publisert:

Legeforeningen, Jordmorforeningen, Sykepleierforbundet og Norsk gynekologisk forening har alle sendt inn høringsuttalelser der de går imot regjeringens forslag om å nekte norske kvinner rett til selvbestemt fosterreduksjon. Også Statens helsetilsyn og Rådet for legeetikk havner på nei-siden i en oversikt Dagsavisen har laget.

Avisen har gått gjennom uttalelsene som har kommet inn og funnet tolv svar fra aktører de mener tilhører det aktuelle fagmiljøet. Åtte er negative, to er positive, mens to forholder seg nøytralt til den foreslåtte endringen.

Helseminister Bent Høie (H) sier på sin side at det fagmiljøet som faktisk utfører inngrepet er positivt innstilt til endringen.

– De var positive til å endre loven før vi tok initiativ til det, og de støtter forslaget i sitt høringssvar, sier Høie, som erkjenner at det er motstand i visse medisinske miljø.

– Men jeg har altså aldri sagt at det medisinske miljø stiller seg bak forslaget. Jeg har hele tiden snakket om det konkrete fagmiljøet som jobber med dette