Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Salen i det danske Folketinget Foto: Wikimedia Commons

Salen i det danske Folketinget Foto: Wikimedia Commons

Et steg nærmere livssynslikestilling i Danmark

Humanistisk Samfund blant de inviterte da Folketingets kirkeutvalg diskuterte definisjonen av livssyn i dansk lovgiving.

Publisert:

I Danmark defineres et trossamfunn ifølge loven som «et fællesskab, hvis medlemmer samles om en tro på magter, som står over mennesker og naturlove, efter udformede læresætninger og ritualer». Sekulære livssynssamfunn er dermed ikke likestilt med religiøse trossamfunn, og anerkjennes ikke etter loven som det.

Tidligere har forperson Lone Ree Milkær har i Humanistisk Samfund (HS) forklart til Fri tanke at begrepet livssyn finnes ikke på dansk. Men organisasjonen har i flere år jobbet for å bli likestilt med trossamfunn i loven.

Med på diskusjonen

Nå har arbeidet begynt å bære frukt. I januar i år ble også Milkær, som representant for Humanistisk Samfund, invitert til Folketingets kirkeutvalg i forbindelse med et møte om en mulig endring av definisjonen av livssyn i dansk lovgiving. Til stede på møtet var ti folketingsrepresentanter, kirkeministere, samt den norske teologen Sturla Stålsett, den førende danske eksperten innen kirke-juss, professor Lisbeth Christoffersen fra Roskilde universitet, samt biskop i København, Peter Skov Jakobsen.

– Det var viktig at Humanistisk Samfund var invitert, fordi formålet med temamøtet var å diskutere en mulig juridisk definisjon av livssyn i dansk lovgivning. Det var fint å få være med å diskutere i stedet for bare at bli diskutert om, forteller Milkær til Fri tanke om opplevelsen av møtet.

Hun forklarer videre at møtet var uforpliktende, og ikke en behandling av lovteksten. Det var lagt opp med innlegg fra alle de fire inviterte, og etter innleggene hadde utvalget mulighet til å stille spørsmål til de fremmøtte.

En oppsummering av hva hun selv la frem presenteres også i medlemsbladet til Humanistisk samfunn. Slik oppsummerte hun deres oppfatning av livssynssamfunns kjennetegn:

  • Et felles verdigrundlag, som gjerne kan ha læresetningskarakter («setning eller få ord, som kort sammenfatter en erfaring, et ideal eller en allmenngyldig sannhet, og som noen har valgt å bruke som leveregel», ifølge den danske ordboken).
  • Ritualer, som avspeiler verdigrundlaget.
  • Utdannede seremoniledere

Må få juridisk annerkjennelse

– Hva betyr et slikt møte, og hva vil skje videre?

– Det at det var uforpliktende betyr at jeg ikke vet hva videre forløp vil bli. Jeg har fått tilbakemelding fra kirkeutvalget på at de synes det var et fint møte, men at deres interne arbeidsdokumenter er fortrolige.

– Men både Stålsett og Christoffersen var veldig klare på at man ikke kan komme utenom å gi sekulære livssyn en eller annen form for juridisk anerkjennelse.

Milkær håper på at det vil komme en snarlig endring. Og hun ser altså på møtet i seg selv som et resultat av mange års arbeid fra Humanistisk Samfund, blant annet for å få endret lovgivingen slik at organisasjonen kan få vigselsrett. Denne retten har de jo ikke når de ikke er regnet som trossamfunn.

Hun stiller seg imidlertid tvilende til om det vil rekke å skje noe med livssynslovgivingen før etter Folketingsvalget i juni.

– Mange saker forsvinner allerede i valgkampen, så det er usikkert, om det vil skjer noe innen valget.

Alle presentasjonene fra møtet med kirkeutvalget i det danske Folketinget kan du se her.

#DanmarkVis flere

Nordisk humanistisk forbrødring

Nordisk humanistisk forbrødring

I helga feiret HEFs danske søsterorganisasjon ti år. Det ga anledning til å diskutere humanistbevegelsen på tvers av nordiske grenser.

#livssynslovgivingVis flere

#Humanist SamfundetVis flere

#Lone Ree MilkærVis flere