Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Walid al-Kubaisi: Saras umoderate usannheter

Publisert 30.4.2007 Sara Azmeh Rasmussen driver med avledningsmanøvre når hun forteller usanne grunner som årsak til at pressekonferansen torsdag 26....

Publisert:

Sist oppdatert: 29.04.2007 kl 23:40

Publisert 30.4.2007

Sara Azmeh Rasmussen driver med avledningsmanøvre når hun forteller usanne grunner som årsak til at pressekonferansen torsdag 26.4 ble avlyst. Hun sier at det var en konflikt mellom meg og henne: "Al-Kubaisi og jeg har vært uenig om mye, blant annet synet på homofili, og i hvilken grad organisasjonen skulle mene noe om politiske spørsmål som for eksempel Israel/Palestina-konflikten." Dette er ikke den egentlige årsaken.

Israel: Vi har aldri diskutert en holdning til Israel eller Irak i forumet. I tillegg har vi understreket at Forumet LiM er politisk uavhengig. De andre i gruppen kan bevitne at dette er sant! Jeg vet ikke til dette øyeblikk hva hennes stilling til Israel er. Men fra Hans Rustads siste omtale kan jeg se at hun er ekstremt Israel-vennlig. Dette er hennes fulle rett. Men som ekstremt Israel-vennlig, kan hun fortsette å arbeide for "Forum for Moderate Muslimer og Ekstreme Israels venner". Hvordan kan man falle i Rustads favn og kreve av muslimene å bli moderate?

Men: Er det riktig at hun uttalte det som står i Fritanke.no og Dokument.no? Rasmussen selv sendte en melding til hele gruppen 26. april etter hennes uttalelser der. Hun sier: "Til orientering: Jeg ble feilsitert angående uenighet om hvorvidt forumet skulle mene noe om politikken. Vi har aldri vært uenige om det, men min fortelling ble dessverre misforstått. Kanskje fordi jeg ikke var helt klar i hodet. Beklager dette! Jeg skal se om det går å rette det opp i en kort kommentar." (Hun gjorde ikke det. Kanskje er det dette som er hennes egentlige taktikk? Å si noe i det ene øyeblikket for så gjøre noe helt annet.)

Hvem forteller sannheten da? Media eller Rasmussen? Har hun virkelig kommet med disse usannheter, og så unnskyldt seg etter at hun har kommet tilbake til sin samvittighet?

Hun endrer sin versjon og hevder nå at hun kritiserer meg for å kreve av henne personlig å ha en holdning til saken, og ikke for at organisasjonen/forumet skulle mene noe.

Svaret mitt er følgende: Når har dette funnet sted? I hennes illusjon eller i virkeligheten? Vi har i hovedsak kommunisert pr. e-mail. E-mailene sendes til alle. Hvis det hun påstår er riktig, hvorfor har hun holdt dette skjult til nå? Hvorfor har hun ikke tatt opp dette i gruppen?

Homofili: Vi har diskutert strategien i forumet. Vi har ikke annerledes syn på homofili enn Rasmussen. Men vi diskuterte om vi skal ta stilling til dette eller ikke. Vi endte diskusjonen med å konkludere at vi ikke er et forum for homofile. Vi er et forum for moderate muslimer som ikke vil bli representert av religiøse organisasjoner. Forumets visjon var å skape et ståsted for moderate muslimer. Selvsagt stod alle initiativtakere fritt til å støtte homofiles rettigheter og ingen er imot at homofile får sine rettigheter. Forumet ønsket alle velkomne som medlemmer, også homofile.

Dette var Rasmussen enig i, og mente at politisk er det bedre å legge strategien på denne måten. At hun kommer med slike uheldige utsagn om at jeg er uenig med henne angående synet på homofile, er usant fordi:
1) Jeg er den første muslim som skrev om homofili i islam i min bok Halvmånens hemmeligheter, 1998.
2) Jeg er den første muslim som oversatte et dramastykke om homofili fra norsk til arabisk og publisert på et arabisk forlag.
3) Jeg har et langt intervju i tidsskriftet Blikk, i nummeret som kommer.
4) Jeg foreslo at vi får et par homofile til pressekonferansen som vil stille spørsmål. Dette var mitt forslag til pressekonferanse til to av gruppens medlemmer kvelden før pressekonferansen skulle funnet sted.

Derfor begår Azmeh Rasmussen er grov tabbe ved å fortelle offentligheten usannheter.

En av de syv initiativtakerne i gruppen trakk seg. Som Azmeh Rasmussen skriver i sin mail til gruppen: "Jeg sa rett ut at dette var et svik mot oss og kom til å skape et negativt fokus". Det slående er at ingen andre i gruppen syntes dette var et svik. De andre i forumet forsvarte hans rett til å trekke seg. Vi er demokrater og man kan trekke seg når som helst med æren i behold.

The only lady: Jeg foreslo at vi trenger kvinnelige deltakere isteden for ham som trakk seg. Det virket som om Rasmussen ikke ville ha andre kvinner i forumet på dette stadiet. Jeg har tidligere spurt henne om å kontakte en iransk kvinne som var interessert, men det gjorde hun ikke.

Jeg kjenner tre grupper som jeg har hatt kontakt med i mange måneder og som er helt enige med grunnlaget av forumet. Jeg foreslo en kvinne blant dem. To andre i gruppen mente at vi trenger mest mulig innvandrere til pressekonferansen. Og det ville være bra om en kvinne til ville dukke opp som støttespiller. Før vi diskuterte dette pr. e-mail reagerer Rasmussen med at hun ikke aksepterer denne kvinnen. Da vi snakket med henne, var hun helt klar på dette. Vi syntes dette var en udemokratisk fremgangsmåte. Jeg kan ikke ta del i et udemokratisk spill.

Plutselig truet Azmeh Rasmussen med at:
"For å gjøre det klart: Mine krav er at Walid trekker seg, at jeg fortsatt er å regne som talsperson og at den ukjente kandidaten ikke sitter i panelet."

En demokratisk person stiller ikke slike krav. Likevel: Jeg aksepterte at jeg trakk meg for at forumet skal se dagens lys. Jeg presiserte hele tiden at jeg vil fortsette å støtte forumet mens jeg er utenfor.

Men de andre i gruppen aksepterte det ikke og mente at jeg ikke burde trekke meg. Og at Rasmussen ikke er kvalifisert til å spille en viktig rolle i denne ustabile situasjon hun opplever nå.

Kvelden før pressekonferansen diskuterte gruppen hva som var fonuftig å gjøre. Samme dag som pressekonfransen, ble det diskutert muligheten for å utsette pressekonferansen. Alle samtykket, også Rasmussen. Vi ble enige er at det mest naturlige er at Rasmussen sender e-mail til de impliserte parter. Dessverre valgte hun å kjøre sololøp. Hun sendte ikke ut mailen og holdt pressekonferansen. Det ble også laget forslag til mail fra gruppen. Denne ble ignoret fra Rasmussen sin side. Deretter hadde vi et møte kl.11.30 der saken ble diskutert. Rasmussen hevdet der at "det er grunnleggende ideologiske uenigheter mellom meg og Walid" - uten noen nærmere forklaring. Vi tenkte at hun var ukonsentrert og sliten. Da jeg og andre i gruppen leste det som stod i Fritanke.no og Document.no, ble vi sjokkert. Plutselig sender Rasmussen en ny e-mail som sier: "Jeg ble feilsitert angående uenighet om hvorvidt forumet skulle mene noe om politikken. Vi har aldri vært uenige om det, men min fortelling ble dessverre misforstått."

Walid al-Kubaisi
alwalid@online.no

Lenker:

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.