Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
– Jeg vil gjerne bidra til at vi vokser og blir mer synlige som organisasjon, sier Christian Lomsdalen som er innstilt som ny nestleder Human-Etisk Forbunds hovedstyre.

– Jeg vil gjerne bidra til at vi vokser og blir mer synlige som organisasjon, sier Christian Lomsdalen som er innstilt som ny nestleder Human-Etisk Forbunds hovedstyre.

Valgkomiteens innstilling:

Christian Lomsdalen kan bli ny nestleder i Human-Etisk forbund

Tom Hedalen tar gjenvalg som styreleder. Innstillingen til nytt hovedstyre fra valgkomiteen er nå klar. Valget skjer på Human-Etisk Forbunds landsmøtet i juni.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.04.2019 kl 14:49

Under Human-Etisk Forbunds landsmøte i juni skal det også velges nytt hovedstyre, og forbundets valgkomite har denne uka levert sin innstilling. Der er det ingen overraskelser på toppen – Tom Hedalen (Buskerud) er nominert til gjenvalg som styreleder for en tredje periode – mens som ny nestleder er nåværende styremedlem Christian Lomsdalen (Hordaland) foreslått.

Innstillingen legger også opp til at mangeårig økonomileder Kjersti Øyslebø Brataas byttes ut, etter 12 år i hovedstyret. Innstilt som ny økonomileder er Hilde Dybwad, som inneværende periode har sittet som vanlig styremedlem.

Nye navn innstilt på fast styreplass er Espen Urkegjerdet (Finnmark), som har vært varamedlem i to perioder, og Anveig Bjordal Halkjelsvik (Møre og Romsdal), som har vært varamedlem i to år. Ut av styret går Robert Rustad (10 år i hovedstyret) og Mette Nordhus (2 år i hovedstyret).

Et helt nytt navn innstilt på fast styreplass, er Nina Fjeldheim (Akershus), som er rektor ved Humanistskolen i Oslo. Hun har ikke hatt tillitsverv i Human-Etisk Forbund før, men har erfaring som konfirmasjonskursleder.

For mer synlighet

– Jeg er veldig glad for at valgkomiteen har så stor tillit til at jeg kan gjøre en god jobb, at de har innstilt meg som nestleder, sier Christian Lomsdalen, som kom inn i hovedstyret ved forrige valg, på landsmøtet for to år siden.

– Jeg vil gjerne bidra til at Human-Etisk Forbund vokser og blir mer synlig som organisasjon.

Lektoren, som er bosatt i Bergen, var ikke i tvil om å takke ja da han ble spurt, også fordi han ønsker å fortsette i hovedstyret.

– Jeg vil jobbe for å gjøre organisasjonen mer synlig, både i mediebildet og i pågående debatter om temaer vi jobber med. Jeg ønsker også å løfte frem mer prinsipielle saker i hovedstyret, sier han.

Les Hordaland fylkeslags intervju med nestlederkandidaten.

Tenkt seg frem til et ja

Styreleder Tom Hedalen vedgår at han har vært i tenkeboksen angående det å stille til gjenvalg. Han har åtte år bak seg i hovedstyret, seks av dem som styreleder.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette et krevende verv ved siden av fulltidsstilling. Jeg hadde en runde med mine nærmeste, både her hjemme og i forbundet, der jeg spurte om de synes jeg skulle ta en periode til, og de sa ja, sier Hedalen.

Han trekker frem viktigheten av kontinuitet i forbindelse med den forestående regionreformen i Human-Etisk Forbund. Selv om han mener regionreformen i seg selv ikke gir noen særlige utfordringer for Human-Etisk Forbund som organisasjon, er dette er en reform som berører mange mennesker.

– Men endring er alltid krevende. Det merker jeg også i dagliglivet mitt.

– Er det noe du føler at du fortsatt har ugjort i Human-Etisk Forbund?

– Ja, det er det. Ved siden av regionreformen, hvor jeg kan leve med det resultatet vi får på landsmøtet, uavhengig av hva det blir, er det dette med livsynsbetjening jeg synes er spennende fremover.

LES OGSÅ

– Du nevnte tidligere på tenkeboksen, betyr det at dette vil kunne bli din siste periode som styreleder?

– Det er litt tidlig å svare på det. Men jeg har hele tiden vært tydelig på at jeg skal gi meg mens jeg fortsatt har lyst til å drive med dette. Det er klart at dersom jeg blir gjenvalgt i juni så har jeg etter det sittet ti år i hovedstyret, med en rimelig krevende jobb ved siden av, så kjenner jeg at slutten nok i hvert fall kommer to år nærmere.

Hedalen synes for øvrig at innstillingen til hovedstyret for øvrig er spennende. Det er to navn som for ham er relativt ubeskrevne blad; Nina Fjeldheim som er innstilt som fast representant i styret, og Dag Folkvord som er innstilt som vararepresentant.

– Vi trenger friskt blod inn i styret.

Kontinuitet og nytenkning

Valgkomiteen har bestått av Andreas Heldal-Lund (leder), Anette Honnstad, Anja Jergel Vestvold og Harry Agnar Lunde. Det har ikke lyktes Fri tanke å få noen kommentar til deres arbeid, men i et notat skriver komiteen blant annet:

«Vi har vært bevisste på å beholde kontinuitet, men også tenke nytt og utfordret dagens styremedlemmer gjennom å dele konstruktive tilbakemeldinger om dem som vi har mottatt. Vi opplevde at vi fort bygget opp en stor base med svært gode kandidater og siste del av vårt arbeid har vært fokusert på å sette sammen et best mulig lag.

Valgkomiteen mener at innstillingen ivaretar sentrale «krav»; kompetanse, interesseområde, engasjement, ideologi, seremoni, organisasjonskunnskap, erfaring, geografi, kjønn, alder, arbeidskapasitet, ureddhet, nytenking og samarbeidsevne. Utfordringene er og blir mange for HEF som medlems-, livssyns- og menneskerettighetsorganisasjon. Vi trenger derfor et hovedstyre som kan se lange linjer, har kunnskap og vilje til å ta vanskelige valg og kanskje også gå helt nye veier! Aller mest trenger vi et styre som klarer å ta vare på alle ledd i organisasjonen og greier å spille administrasjonen, våre tillitsvalgte, våre ansatte og samarbeidspartnere gode – lokalt, sentralt og internasjonalt.»

Fri tanke kommer tilbake med mer om de ulike kandidatene fram mot landsmøtet.