Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Slik så inngangen på valglokalet i Møllergata skole i Oslo ut på valgdagen under stortingsvalget i 2009. Innfelt nederst til høyre: Plakat fra valglokale i Raufoss, 2009.
 Foto: Even Gran

Slik så inngangen på valglokalet i Møllergata skole i Oslo ut på valgdagen under stortingsvalget i 2009. Innfelt nederst til høyre: Plakat fra valglokale i Raufoss, 2009. Foto: Even Gran

Ber kirkevalget holde seg på avstand denne gangen

Tidligere har folk nærmest snublet i reklame for kirkevalget på vei inn til valglokalet. – Dette må vi få en slutt på. Kirken må holde seg mer i bakgrunnen, sier Human-Etisk Forbund.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2015 kl 10:09

SEND INN DINE BILDER:

(Oppdatert mandag 14.9, valgdagen)
Vi vil gjerne ha rapporter fra årets kirkevalg, og hvordan det blir gjennomført rundt om. Send inn dine bilder og kommentarer. Du finner kontaktinformasjon nederst på sida.

Kirkeloven slår fast at kirkelige valg skal «holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av» de offentlige valgene.

Lovformuleringen ble vedtatt så sent som i 2013, og skyldes et politisk ønske om å øke valgdeltagelsen i Kirkevalget. Hovedargumentet har vært at hvis kirkevalg og offentlig valg arrangeres samtidig, og i et nærliggende lokale, så vil valgdeltagelsen i Kirkevalget øke.

Human-Etisk Forbund har hele tiden advart mot sammenblandingen. Forbundet mener det er en utidig sammenblanding av stat og kirke.

– Det er beklagelig at regjeringen ikke ser betydningen av å skille offentlige valg som angår alle samfunnsborgerne, og valg for medlemmer i Den norske kirke, uttalte forbundet i en pressemelding i mars 2013.

Forbundet mener en slik sammenblanding av offentlige valg og interne valg til et religiøst samfunn er et dårlig signal i en tid hvor man er i ferd med å skille stat og religion. I tillegg er det i strid med anbefalingene Stålsett-utvalget kom fram til, konstaterer forbundet.

Må holde seg i bakgrunnen

Nå er det snart valg igjen, og kirkevalget skal nok en gang arrangeres samtidig, og i nærliggende lokaler, som det offentlige valget.

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Kristin Mile, oppfordrer kirken til å holde seg mer i bakgrunnen denne gangen.

– Vi har sett valglokaler der reklame for kirkevalget nærmest sperrer veien for folk som er på vei inn til det offentlige valget. Plakater for kirkevalget har mange steder vært mer synlig enn informasjon om det offentlige valget. Dette kan ikke kirken være bekjent av. Jeg forventer at de er mer bevisst på å holde seg i bakgrunnen denne gangen.

Mile understreker at det ikke står noe i loven om at kirkevalget skal dominere visuelt eller at kirken skal kunne sette hindringer i veien for folk på vei inn for å avlegge stemme i det offentlige valget.

– Neste mandag er det først og fremst kommune- og fylkestingsvalg. Det er det viktigste som skjer den dagen. Da blir det helt feil av Den norske kirke og Kirkevalget å presse seg fram på den måten vi har sett tidligere. Kirkevalget er et internt valg i ett av Norges mange tros- og livssynssamfunn, mens kommune- og fylkestingsvalget gjelder alle. Jeg mener selvsagt at valgene ikke burde vært samordnet i det hele tatt, men når loven engang er slik den er, så bør de i hvert fall holde seg i bakgrunnen, sier hun.

Skal ikke forstyrre

Kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke, Ingeborg Dybvig, sier til Fritanke.no at kirken har utarbeidet retningslinjer for hvordan valget skal gjennomføres.

– Disse retningslinjene vil vi selvsagt holde oss til, sier hun.

I retningslinjene for Kirkevalget som ble sendt ut i november 2014, står det at det ikke skal oppstå uklarhet og forvirring i forhold til kommunestyre- og fylkestingsvalget.

– Det er viktig at kirkevalgets stemmestyre opptrer ryddig og korrekt, og at man ikke tar seg til rette på en måte som forstyrrer gjennomføringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget. Valgene skal framstå som ulike valg, heter det i rettledningen på side 78.

Det presiseres også at det skal være tydelig skilting til kirkevalget, men at skiltingen skal være avpasset i forhold til skiltingen til kommunestyre og fylkestingsvalget.

Kommunikasjonsdirektør Dybvig understreker at de klagene kirken har fått så langt, handler om at valgene ikke er samlokalisert - altså det motsatte av det Kristin Mile er opptatt av.

–I år er det mange som vil stemme, men som ikke har stemt ved kirkevalg tidligere. De reagerer på at de ikke kan forhåndsstemme i kirkevalget i det samme lokalet som det offentlige valget. De synes kirkevalget er vanskelig tilgjengelig, forteller hun.

Forhåndsstemming til kirkevalget foregår for det meste på menighetskontorer rundt om. Det er bare på selve valgdagen at valgene er samlokalisert.

Biskop i 2009: - Slik kan vi ikke ha det

Da Fritanke.no snakket med biskop Halvor Nordhaug etter stortingsvalget i 2009, var han klar på at kirken hadde tråkket over streken.

– Eksemplene i Fritanke.no viser at man noen steder har tråkket over grensen. Derfor trenger vi strengere retningslinjer neste gang, uttalte biskopen.

Daværende kommunikasjonsdirektør i Den norske kirke, Trude Evenshaug, var ikke like selvkritisk.

– Jeg mener vi i kirken har gjort jobben vår når det gjelder skilting. Vi har vært opptatt av at kirkevalget skal skiltes tydelig, både for å holde vårt valg klart adskilt fra det offentlige valget, og for å vise vei for de som skal stemme. Vi kan ikke ta ansvar for at det offentlige valget har vært dårlig skiltet mange steder, sa hun.

156 kommuner rapporterte at kirkevalget skapte problemer for det offentlige valget i 2009.

Kommentarfeltet er stengt mellom kl 23:00 og kl 06:00 norsk tid.