KrF-leder Knut Arild Hareide får ingen støtte for sitt forslag om gudstjenestetvang for skoler fra biskopene i Den norske kirke. FOTO: Trondheim Havn

Ingen biskoper støtter KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler

Sju av tolv biskoper sier nei til KrFs forslag om gudstjenestetvang for skoler. Resten kommenterer ikke saken eller har en uavklart holdning. Ingen støtter KrF-forslaget.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
16.02.2018 kl 08:33

Fritanke.no - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Human-Etisk Forbund
Se bildet større

Biskop Helga Haugland Byfuglien, biskopenes leder, sier kirken gjerne vil medvirke til skolegudstjenester, men synes ikke det er riktig å gjøre det obligatorisk slik KrF foreslår. . FOTO: Kirken.no

Se bildet større

Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, er den som kommer nærmest i å støtte KrF. Han mener at det ikke er mer problematisk at politikere bestemmer at det skal arrangeres skolegudstjenester, enn at en rektor kan hindre slike gudstjenester. FOTO: Kirken.no

Se bildet større

Her er tre av biskpene som sier nei til KrFs forslag: Ann-Helen F. Jusnes (Sør-Hålogaland), Herborg Finnset (Nidaros) og Olav Øygard (Nord-Hålogaland) FOTO: Den norske kirke

Faktaboks

HVA MENER BISKOPENE OM KRFs FORSLAG OM GUDSTJENESTETVANG FOR SKOLER?

Vi har spurt alle biskopene i Den norske kirke hva de mener om KrFs forslag om å tvinge skoler til å si ja til skolegudstjeneste hvis de blir invitert:

Støtter forslaget:

 • Ingen

Sier nei til forslaget:

 • Nord-Hålogaland
 • Sør-Hålogaland
 • Nidaros
 • Hamar
 • Borg
 • Stavanger
 • Preses Helga Haugland Byfuglien.

Uavklart svar:

 • Møre
 • Agder og Telemark

Ingen kommentar:

 • Oslo
 • Bjørgvin

Har ikke svart:

 • Tunsberg

I november i fjor la KrF fram et forslag om å pålegge rektorer på alle norske skoler å arrangere skolegudstjenester hvis den lokale menigheten inviterer.

I forslaget heter det at hvis man vil forstå det norske samfunnet, er det helt nødvendig å forstå «landets kristne røtter». Videre konstateres det at julen en viktig norsk tradisjon, og at man ikke vil forstå stort av julen hvis man ikke også forstår «hvorfor vi feirer jul».

Forslaget kommer trolig opp til behandling i Stortinget den 20. mars.

Tommel ned fra sju biskoper

Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, gikk i oktober i fjor ut og sa til NRK at det er unødvendig å gjøre skolegudstjeneste obligatorisk. Han viste til at de aller fleste skolene har julegudstjeneste og løser dette fint uten pålegg.

Vi har tatt kontakt med de øvrige biskopene i Den norske kirke for å høre hva de synes. Vi har fått svar fra ti av dem. Seks av disse slutter seg til sin bispekollega i Borg, Atle Sommerfeldt, og vender tommelen ned for KrFs forslag.

– Jeg tviler på at tvang og pålegg er gunstig når det gjelder skolegudstjenester, skriver biskop i Nord-Hålogaland, Olav Øygard.

Biskop i nabobispedømmet Sør-Hålogaland, Ann Helen F. Jusnes, har samme holdning.

– Jeg mener at det ikke er nødvendig med noen påbud fra myndighetene om dette samarbeidet, og derfor heller ikke når det gjelder julegudstjenester for skolene. Jeg deler min kollega biskop Atle Sommerfeldts syn på dette, skriver hun i en epost til Fritanke.no.

Går lenger sør kommer vi til Nidaros bispedømme. Heller ikke der finner KrF noen støtte.

– Den norske kirke har i sitt arbeid med skolegudstjenestene forholdt seg til hovedprinsippene i Strasbourg-dommen om god informasjon i god tid, valgfrihet og fullverdige alternativ. Selv om den flerreligiøse konteksten kanskje ikke alltid er så veldig synlig i små trønderske bygder, er det viktig å holde fast på denne måten å arbeide på. Jeg synes ikke det er noen god idé å gjøre skolegudstjenestene obligatorisk, skriver biskop i Nidaros, Herborg Finnset.

Fungerende biskop i Hamar, Leif Jørn Hvidsten, slutter seg til. Han synes «våre røtter og våre tradisjoner» er godt ivaretatt med dagens ordning.

– Som fungerende biskop ser jeg ingen grunn til å endre dette, og tror ikke noe element av tvang overfor skolene vil fungere godt, skriver han.

Fungerende Stavanger-biskop Anne Lise Ådnøy synes heller ikke det er noen god ide å frata skolene valgmuligheten.

– Vi er usikre på om «obligatorisk» skolegudstjeneste for alle skoler er veien å gå. Det er likevel en svakhet med dagens ordning at det blir opp til de enkelte skolelederne å avgjøre hva skolene skal gjøre. Det gir noen utslag som av og til virker tilfeldige. Samtidig er frivillighet et bedre utgangspunkt enn tvang, mener hun.

Den siste som er negativ til forslaget, er biskopenes preses, Helga Haugland Byfuglien.

– Kirken ønsker et godt samarbeid med skolen, også om skolegudstjenester. Der skolen tar initiativ til dette, vil kirken gjerne medvirke og legge til rette. Å gjøre dette obligatorisk vil imidlertid ikke være en riktig vei å gå slik jeg ser det, skriver hun i en epost til Fritanke.no.

Reinertsen: – Også problematisk at rektorene sier nei

Biskopene i Møre samt Agder og Telemark har sendt oss omfattende svar, men uten å svare konkret på spørsmålet om KrFs forslag.

Biskop i Agder og Telemark, Stein Reinertsen, er kanskje den som kommer nærmest en støtte til KrFs forslag.

– At politikere skal bestemme at det skal arrangeres skolegudstjenester, er ikke mer problematisk enn at en rektor kan hindre slike gudstjenester. Samtidig er det etter min mening best når slike gudstjenester bygger på samarbeid og ikke at noen overstyrer gode lokale prosesser, skriver han.

Reinertsen legger til at dette fungerer godt i hans bispedømme og at de fleste skoler ønsker at det blir arrangert skolegudstjenester.

Biskop i Møre, Ingeborg Midttømme, mener at det er naturlig at skolen selv tar initiativ til skolegudstjenester.

– Dette for å gi elevene den beste pedagogiske tilnærming til denne delen av vårt samfunn hvor det overordnede målet er å gi elevene en historisk og kulturell innsikt og forankring, skriver hun.

Midttømme presiserer at Kirken alltid er åpen for samarbeid med skolen, men svarer ikke konkret på hva hun synes om KrFs forslag.

Ingen kommentar fra de to største byene

Biskop i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, er den første som svarer på henvendelsen vår.

– Dette ønsker jeg ikke å kommentere, skriver han.

Samme tilbakemelding får vi litt senere fra nyvalgt biskop i Oslo, Kari Veiteberg.

– Biskop Kari Veiteberg takker for forespørselen, men hun har dessverre ikke anledning til å svare på dette nå, får vi beskjed om fra Oslo-biskopens sekretær.

Tunsberg bispedømme er det eneste som ikke har svart på våre henvendelser.

Vil ikke at enkeltrektorer skal kunne si nei

Vi har bedt KrF kommentere hva de tenker om den manglende støtten fra bispekollegiet, og om det kan få dem til å revurdere holdningen sin.

Hans Fredrik Grøvan, stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsmann for partiet, svarer ikke på spørsmålet, men presiserer isteden hvorfor KrF har gått inn for forslaget.

– Slik ordningen er i dag kan en enkelt rektor eller noen få foreldre i et foreldreutvalg ta avgjørelsen om å tilby eller ikke tilby skolegudstjenester på vegne av alle elevene på skolen. Dette fører til forskjeller mellom hva elever på ulike skoler får, skriver han i en epost til Fritanke.no.

Siste nytt i Nyheter

Tror ikke Stormberg er ute etter å få logoen sin på døra

Hva innebærer det for Human-Etisk Forbund å bli sponset av næringslivet? Vi snakket med en fylkesleder, generalsekretæren og styreleder.

Stormberg-gründer gir 200.000 til Human-Etisk Forbund etter 17. mai-hets

Steinar J. Olsen blar opp lommeboka etter at Emilie Hesselberg rapporterte om hets av Human-Etisk Forbund i borgertoget i Kristiansand.

Mauritania innfører obligatorisk dødsstraff for blasfemi

Før kunne man slippe med to år i fengsel hvis man angret. Nå er det ikke lenger noen bønn i den islamske republikken.

 
HU beskylder Human-Etisk Forbund for majoritetsarroganse

– Det er lett å støtte en nedre grense på 500 medlemmer når man selv har 88.000 medlemmer, kommenterer politisk nestleder i Humanistisk Ungdom, Øistein Sommerfeldt Lysne.

Tradisjonen med gudstjeneste midt i 17. mai-toget fortsetter

Løken skole har holdt avstemning og flertallet ville fortsette som før. Dermed blir det gudstjeneste midt i 17. mai-toget i år også.

Konverterte til islam som et sosialt eksperiment... og for kjærligheten

Han er fra et norsk, liberalt akademikerhjem. For å få kvinnen han elsker, måtte han konvertere til islam. Likevel valgte de Humanistisk vigsel. I kveld kan du se filmen på TV2.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse