Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Vegard Martinsen: Ingen konspirasjon bak JFK-drapet

Hvis det var en konspirasjon må denne også innbefatte de som hjalp til med å dekke over bevismaterialet som viste at det var en konspirasjon, skriver ...

Publisert:

Sist oppdatert: 04.02.2008 kl 14:49

Hvis det var en konspirasjon må denne også innbefatte de som hjalp til med å dekke over bevismaterialet som viste at det var en konspirasjon, skriver Vegard Martinsen i nytt svar til Christer Bakke Andresen.

Publisert: 4.2.2008

Jeg er takknemlig for at Christer Bakke Andresen 31/1 her på Fritanke svarer på mitt innlegg av 24/1. Det gir meg anledning til å oppklare enda noen punkter.

Christer Bakke Andresen har rett i at folk som Robert Kennedy og Lyndon Johnson trodde at det lå en konspirasjon bak drapet på president Kennedy, og han har rett i at en rekke fremtredende folk innen CIA og militæret på enkelte punkter var sterkt kritiske til presidentens politikk og uttalte at de helst ville ha ham vekk. (Mye mer om dette siste kan man finne i den ferske boken Brothers: The Hidden History of the Kennedy Years av David Talbot). Men slike fakta er ikke noe bevis for at det var en konspirasjon.

Materiale av denne typen gir kun grunn til mistanke, og har man en mistanke kan man sette i gang en etterforskning for å avgjøre om det virkelig var en konspirasjon. Nå har man etterforsket denne saken i mer enn 40 år - flere offisielle undersøkelser og et kolossalt antall privatetterforskere har endevendt saken uten å finne noen bevis for konspirasjon. Endog Harold Weisberg, konspirasjonsteoretikernes Grand Old Man, som arbeidet med saken i 35 år og skrev åtte bøker om saken - og som Christer Bakke Andresen har henvist til en rekke ganger i sine innlegg - sier at «much as it looks as if Oswald was som kind of agent for somebody, I have not found a shred of evidence to support it, and he never had an extra penny, so he had no loot from being an agent» (sitert i Bugliosi, s xlii).

Jeg påstår at det ikke finnes noen bevis for at det var en konspirasjon. Christer Bakke Andresen henviser til « ... en amerikansk senatskomité på 1970-tallet ... som hevder at en konspirasjon fant sted i denne saken».

Dette er korrekt, men denne undersøkelsen fant kun ett stykke bevis som den mente tydet på at det var en konspirasjon: et lydbåndopptak som ble tolket slik at det ble avfyrt fire skudd mot presidenten (Oswald fyrte kun av tre skudd). Pga dette lydbåndopptaket, og altså med dette lydbåndopptaket som eneste grunnlag, konkluderte House Select Committe on Assassinations i 1978 at det sannsynligvis lå en konspirasjon bak drapet i og med at det var flere skyttere.

Men videre undersøkelser av lydbåndopptaket viste at det ikke ble tatt opp mens skuddene mot presidenten falt, men på et senere tidspunkt. Så det eneste stykke bevis for konspirasjon som komiteen fant viste seg å være uholdbart.

I sitt første innlegg skrev Christer Bakke Andresen at «En rettssak mot Lee Harvey Oswald kunne neppe ha funnet mannen ensomt skyldig uten en uforbeholden tilståelse». I mitt svar henviste jeg til en (liksom)rettssak hvor han ble funnet skyldig, og da sier Christer Bakke Andresen at dette muligens var fordi aktor, Vincent Bugliosi, var spesielt god, og at resultatet kanskje hadde blitt et annet dersom Bugliosi hadde forsvart Oswald («Mange lesere vil sikkert, i likhet med meg, lure på hva Bugliosi kunne gjort dersom han i den rettssaken var utnevnt forsvarer»).

At rettssaker gir urettferdige resultater skjer vanligvis hvis advokaten på den ene siden er lagt dyktigere enn advokaten på den andre; den dyktigste advokaten får gjennomslag, uansett om han kjemper for det som er sant og rett eller ikke. Men i denne rettssaken var aktor og forsvarer klart på samme nivå: Bugliosi var en av USAs aller beste aktorer, mens Gerry Spence var en av USAs aller beste forsvarere.

Med andre ord: Oswald ble ikke funnet skyldig fordi Bugliosi var klart best, han ble funnet skyldig pga det bevismaterialet som ble lagt frem. Så det er all grunn til å legge betydelig vekt på resultatet i denne rettssaken.

La meg skyte inn at det er noe underlig når Christer Bakke Andresen protesterer på min beskrivelse av Bugliosi som profesjonell kriminaletterforsker, «han er advokat», sier Bakke Andresen. Bugliosi jobbet i mange år som aktor, og dette innebærer også at man i stor grad er med i ledelsen i etterforskningen av de sakene man får. Og i motsetning til enkelte andre advokater ville Bugliosi aldri arbeide for å få frikjent en klient han mente var skyldig. Mao. ville Bugliosi aldri påtatt seg å forsvare Oswald.

Bakke Andresen sier at «det finnes gode forklaringer som kobler sammen vitneutsagn om skudd fra to forskjellige retninger, skadene på personer og bilen, filmopptak av drapet, samt computersimuleringer av forløpet. Logisk sannsynlighet har forutsatt to skyttere. Det som tvert imot har vært vanskelig å forklare er hvordan kun to kuler fra samme retning kan forvolde de skadene som ble registrert på personer og materiell, siden én av kulene bommet på bilen.»

Dersom man tar utgangspunkt i Zapruder-filmen og obduksjonsfotografiene er det klart at alt kan forklares med at presidenten ble truffet av to skudd - og kun to skudd - og at disse kom bakfra. Det er ingenting som tyder på at det kom skudd forfra. Dette gjelder også hvis man tar med kulen som traff guvernør Connally.

Derimot kan filmen alene gi enkelte det inntrykk at det kom et skudd forfra: Kennedys hode ble jo kastet bakover. Konspirasjonsteoretikere har lenge hevdet at Zapruder-filmen alene var det aller viktigste bevismaterialet på at det var en konspirasjon, filmen viste jo klart, hevder de, at det kom et skudd forfra.

Men etter hvert ble det klart at det som vises i filmen er fullt ut forenlig med at skuddene kun kom bakfra. (Det var dette som etter mitt syn er poenget med Posners henvisning til datasimuleringen som viste at skuddsårene var forenlige med skudd kun bakfra, men jeg er enig i Bakke Andresens kritikk av Posner på dette punkt).

Og hvordan reagerer konpirasjonsteoretikerne på at filmen er forenlig med skudd bakfra? Jo, de sier at filmen er forfalsket - selvsagt uten å si av hvem, når det skjedde, og hvordan dette i det hele tatt var mulig.

En av de som sier at filmen er forfalsket er dr James Fetzer i The Great Zapruder Film Hoax: Deceit and Deception in the Death of JFK. Dette er absurd, og man burde egentlig ikke si mer om dette. Men Bakke Andresen har flere ganger henvist til det han sier er forskermiljøer hvor man er kritiske til Bugliosi: dette forskermiljøet består av Fetzer og noen av hans kumpaner.

Hvis det var en konspirasjon må denne også innbefatte de som hjalp til med å dekke over det bevismaterialet som viste at det var en konspirasjon, så da må blant annet følgende ha vært med på konspirasjonen: De som skjøt i tillegg til Oswald, enkelte toppfolk i FBI, CIA, Secret Service, og Dallas-politiet. Videre: legene som behandlet Kennedy i Dallas, obdusentene ved militærsykehuset i Bethesda hvor liket av Kennedy ble transportert, de som forfalsket obduksjonsfotoene, Warrenkommisjonens medlemmer og deres stab på flere dusin personer, og ikke minst, de som forfalsket Zapruder-filmen. Og dette har skjedd uten at noen av dem har kommet med tilståelser som kan bekreftes.

Og om tilståelser: alene er de nærmest verdiløse; tilståelser må, for å være noe å basere en kriminalsak på, bekreftes av uavhengig materiale. Slikt finnes ikke i forbindelse med de mange tilståelser som er kommet fra gud og hvermann i denne saken - og dette er ikke overraskende, i alle høyprofilsaker florerer det med false tilståelser.

Bakke Andresen trekker frem «the Odio incident»: «Sylvia Odio ... sverget å ha møtt Oswald i selskap med cubanere fra anti-Castro-bevegelsen. Posner klippet utsagnene hennes på en måte som fikk det til å virke som om hun påsto at hun aldri hadde møtt Oswald. Altså driver en av tilfeldighetsteoretikernes fremste talsmenn [Posner] akkurat den typen fabrikkering, løgn og forvrenging som konspirasjonsteoretikere (noen ganger med rette) blir beskyldt for. Dette bør varsle oss om at området vi navigerer her er minelagt.»

Jeg er enig i at Odio er pålitelig og at Posner er uredelig her. Men hendelsen beviser ikke at Oswald var anti-Castro, slik konspirasjonsteoretikerne hevder. En mulig forklaring er følgende: Oswald hadde planer om å hoppe av til Cuba og ville gjerne ha med seg informasjon som kunne være til nytte for de cubanske myndigheter. Han kom tilfeldigvis i kontakt med noen eksil-cubanere, ga seg ut for å ha samme meninger som dem, og forsøkte å trekke opplysninger ut av dem. Ved en anledning ble han med et par av dem på et besøk til Sylvia Odio. Dette er ren spekulasjon, men dette er mulig og er en enkel forklaring på det som skjedde. Mao. «the Odio incident» beviser ikke at Oswald egentlig var anti-Castro.

Jeg påstod at folk i høytstående posisjoner ikke vil delta i en konspirasjon for å drepe presidenten, og Bakke Andresen trekker inn oppløpet til Irak-krigen for å vise at jeg tar feil. Han sier «Om det er verre å drepe en president enn å drepe tusenvis av vanlige mennesker, skal jeg la Martinsen stå for vurderingen av.»

Jeg kjenner ikke den boken Bakke Andresen henviser til om oppløpet til krigen, men hvis det er snakk om at USAs ledere løy om Iraks masseødeleggelsesvåpen (MØV) for å få et påskudd til å gå til krig, så er dette feil. Etter Golfkrigen i 1991 ble det inngått en våpenhvileavtale med Irak, og en av betingelsene i denne var at Irak skulle dokumentere overfor FN at de hadde destruert sine MØV. Irak la aldri frem slike bevis, og i ti år lekte de katt og mus med FN-inspektørene som skulle kontrollere at destruksjonen hadde skjedd. I denne perioden truet FN en rekke ganger med krig mot Irak, og i denne perioden var alle - FN, Frankrikes politiske ledelse, amerikanske politikere som Hillary Clinton, John Kerry, mfl. - overbevist om at Irak fortsatt hadde MØV.

Som alle vet ble det ikke funnet MØV i Irak etter USAs invasjon i 2003, men å si at USAs ledere, eller CIA, derfor løy om Iraks MØVer ikke riktig, å lyve er ikke det samme som å ta feil. Og å drepe presidenten er høyforræderi, å starte en krig mot et aggressivt diktatur med det formål å avsette diktatoren og å innføre demokrati er noe annet - de to sakene er helt forskjellige. De som skriver slik Bakke Andresen gjør her glemmer også som regel å ta med i regnestykket det antall irakere som mistet livet pga Saddams politikk; og de aller fleste som er drept i Irak etter USAs frigjøring er jo drept av militante muslimske terrorister, ikke av USA.

Jeg påstod at Bugliosi har undersøkt alle kilder, mens Bakke Andresen bestrider dette:

«Dette fungerer ikke som et saklig argument. På samme måte som alle andre som skriver om emnet må Bugliosi hele tiden gjøre sine egne vurderinger av hva han skal vektlegge, hva han ser på som troverdig og hva han avviser. Slike vurderinger bør ikke fremstilles som noe objektivt målbart. Det er ikke tilfelle at Bugliosi gir alle kilder og teorier samme behandling. Dessuten finnes det fortsatt en enorm mengde dokumenter om JFK-saken som er unndratt offentligheten. Bugliosi har ikke hatt tilgang til noen definitiv samling dokumentasjon, og sannhet er et mål i bevegelse, slik Kennedy var det. Det virker som om Bugliosi innser dette i større grad en Martinsen.»

Når jeg sa at Bugliosi har undersøkt alle kilder så mente jeg selvsagt ikke at han har hatt tilgang til kilder som fortsatt er hemmeligstemplet, men slik jeg ser det er det ingen skribent eller teori om saken som Bugliosi ikke gjennomgår på en grundig måte. Nei, ikke alle blir like grundig gjennomgått, de mer useriøse blir gitt liten oppmerksomhet. Og etter mitt syn er Fetzer, som Bakke Andresen tydeligvis er opptatt av, blant de mest useriøse. At han får liten plass hos Bugliosi er etter mitt syn helt greit. Som sagt, det er han som mener at Zapruderfilmen er forfalsket, uten at han kan si noe verdifullt om når det skjedde og av hvem. Fetzer landet antagelig på dette standpunktet fordi det som filmen viser er forenlig med at det ble avfyrt kun tre skudd, og at alle skudd som traff Kennedy og Connally kom bakfra.

Som jeg nevnte innledningsvis henviser konspirasjonsteoretikerne til enkelte ting som kan gi grunn til mistanke om at det var en konspirasjon. Men deres arbeid om å finne holdbart bevismateriale på basis av dette har så langt ikke gitt noe som helst som kan begrunne eller bevise at det var en konspirasjon.

Å tro at det materiale de fremlegger, og som Bakke Andresen baseres seg på, er tilstrekkelig til å sannsynliggjøre eller bevise at det var en konspirasjon, er helt feil.

Skal jeg gi et eksempel på hvordan en etterforskning av denne typen skal utføres kan jeg henvise til Robert B. Stinnets bok Day of Deceit som hevder at president Roosevelt til en viss grad (for å sette det noe på spissen) på forhånd visste om at Japans angrep på Pearl Harbor skulle skje, men lot være å ta passende forholdsregler. Dette for at et kraftig angrep på Peerl Harbor skulle vekke befolkningen og få den med på at USA skulle gå inn i på Englands side i krigen mot Tyskland. (Roosevelt og hans folk ønsket dette, men befolkningen var imot.)

Her benytter Stinnet den vanlige vitenskapelige metode og finner holdbart bevismateriale. Jeg sier ikke her at Stinnets teori er korrekt, jeg sier bare at han forsøker å forankre den i fakta. Hadde de som tror at president Kennedy ble drept som resultat av en konspirasjon benyttet samme metode ville man kunne ta deres synspunkter på alvor; men det gjør de ikke. De baserer hele sin sak på noe som kun er grunnlag for mistanke. Og de som benytter vanlig vitenskapelig metode i denne saken, de kommer til at det ikke var noen konspirasjon:

Konspirasjonsteoriene mangler virkelighetsforankring, det konspirasjonsteoretikerne farer med er kun spekulasjoner.

Jeg er en sterk tilhenger av den vanlige vitenskapelige metode: man må ta utgangspunkt i fakta, og så benytte logikk. Man observerer, induserer, og danner teorier som så igjen testes mot virkeligheten/bevismaterialet. I dette tilfellet må utgangspunktet være: Hva skjedde da Kennedy ble skutt i Dallas? Mitt syn er at alt bevismateriale viser at han ble truffet av to skudd som kom bakfra.

Konspirasjonsteoretikerne hevder at det også kom skudd forfra. I mitt forrige innlegg spurte jeg Bakke Andresen om hvor det skuddet som visstnok traff Kennedy i halsen gikk ut - det var jo intet utgangssår i nakken/ryggen. Bakke Andresen svarte ikke på dette. Og hvis det var et skudd som traff Kennedy i hodet forfra - hvorfor viser da Zapruder-filmen og obduksjonsfotografiene utgangssår foran og inngangssår i bakhodet? Hvis det var skudd forfra og utgangssår i bakhodet må mengden forfalskninger og usanne vitnemål være svært stor - og at noe slikt er tilfelle finnes det ingen rasjonell begrunnelse for.

Det er med det som skjedde i Dallas man må begynne hvis man skal finne ut hva og hvem som lå bak. Det blir helt feil hvis man tar utgangspunkt i at sterke krefter i den politisk/administrative elite mislikte Kennedys nye politikk og at en eller flere generaler sa at de ville bli kvitt Kennedy og at det derfor må ha vært en konspirasjon. For å følge opp dette utgangspunktet må konspirasjonsteoretikerne hevde slike ting som at alt bevismateriale som viser at det kun var en skytter er forfalsket, at betydelige mengder med bevismateriale som viser at det var en konspirasjon er underslått og/eller kanskje kan komme for en dag en gang i fremtiden. Og dette er uholdbart.

Det finnes også et motiv for å tro på konspirasjonsteoriene som kan nevnes her: hvis det var en «lone nut» som skjøt får presidentens død ingen mening, men hvis det var en konspirasjon så blir den derved viktig, da viser det at presidenten sto imot mektige krefter og at disse til slutt ble hans ende: han kjempet en stor kamp og tapte. Hvis det kun var Oswald som skjøt blir det hele meningsløst. Dette er noe som gjør at konspirasjonsteorier virker tiltrekkende på enkelte mentaliteter.
Dette er blitt langt og jeg bør vel avslutte, men la meg ta med et par poenger til slutt:

Bakke Andresen skriver at jeg mener «at det er et samfunnsproblem at det ytres alternative meninger om hendelsesforløpet ... i den saken». Alternative meninger er ikke et problem, det som er et problem er at prominente og velutdannede personer ikke vet hvordan teorier skal begrunnes, dvs. at de ikke er kjent med den vanlige vitenskapelige metode meget kort skissert ovenfor, og derfor slutter opp om teorier som ikke er velbegrunnet. Et aktuelt eksempel på at prominente personer godtar slikt er tidligere SV-topp og professor Berit Ås' utspill om at det var USA selv som sto bak angrepene 11. september 2001.

Til slutt: Bakke Andresen har besøkt min hjemmeside og sier at der vil man finne «en mengde artikler som beskriver hvordan vestlige medier og intellektuelle konspirerer i kamp mot USA og Israel, og til støtte for diktaturer og ekstremisme. Martinsen er altså i en underlig posisjon når det gjelder å kritisere konspirasjonstenkning. Vi har alle våre konspirasjonsteorier.»

Her er det nok en misforståelse mht hva en konspirasjon er. En konspirasjon finnes når en gruppe personer organiserer seg og i hovedsak arbeider i det skjulte mot et mål som vanligvis innebærer lovbrudd (og dette inkluderer slike ting som å kaste en politisk leder på illegitimt vis). Det viktige ved en konspirasjon er altså at den er organisert, at de involverte arbeider i det skjulte og at målet er lovstridig. At vestlige medier og intellektuelle i dag i det store og hele ikke deler de verdier USA opprinnelig sto for er opplagt, og at de derfor har det politiske syn de har er derfor ikke noe vanskelig å forstå.

Men dette gjøres ikke på en organisert måte, det skjer ikke i det skjulte, og det handler ikke om å skape en omveltning på en lovstridig måte. Da er det helt feil å omtale dette som en konspirasjon eller at mitt syn er en form for konspirasjonstenkning. Så når Bakke Andresen hevder at også jeg har min «konspirasjonsteori» så er også dette direkte feil.

Jeg lar dette bli siste ord i denne omgang, selv om jeg kunne tatt opp flere punkter. Men kjenner jeg Bakke Andresen rett vil jeg om ikke lenge få anledning til å komme tilbake til disse punktene.

Vegard Martinsen

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.