Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Midler som dette er nå i praksis forbudt å selge i Norge, til tross for at apotekene har leveringsplikt på det, fastslår Norges Naturmiddelsentral.

Midler som dette er nå i praksis forbudt å selge i Norge, til tross for at apotekene har leveringsplikt på det, fastslår Norges Naturmiddelsentral.

Naturmiddelsentral raser over påstått salgsforbud:

«Tollvesenet opphøyer seg selv til medisinske eksperter»

Tollvesenet sier de må forholde seg til hva midlene faktisk inneholder. Derfor får du ikke lenger kjøpt alternative midler som inneholder alkohol på norske apotek.

Publisert:

Sist oppdatert: 21.05.2014 kl 18:59

Homøopatiske og antroposofiske midler er klassifisert som legemidler i Norge, og kan bare selges på apotek. Hovedårsaken er paradoksalt nok at midlene må selges på apotek fordi effekten ikke er dokumentert. Les mer her.

Men til tross for at midlene altså er klassifisert som legemidler og bare kan selges på apotek, stikker Tollvesenet kjepper i hjulene til alternativbransjen, nærmere bestemt Norges Naturmedisinsentral som importerer slike alternative remedier til Norge.

Naturmedisinsentralen hevder at Tollvesenet skaper så mange problemer for dem at de nå har bestemt seg for å kutte ut all import av homøopatiske og antroposofiske midler som inneholder alkohol.

Tollvesenet klassifiserer alkoholholdige alternativmidler som teknisk sprit ved import, ikke som legemidler. Det kan Norges Naturmedisinsentral i utgangspunktet leve med. Årsaken til at det hele låser seg, er at midlene plutselig klassifiseres som legemidler igjen etter at de er godkjent for import til Norge. Da kan de bare selges på apotek. Og så kommer spikeren i kista: Apotek har ikke lov til å selge teknisk sprit.

Norges Naturmedisinsentral mener dette i praksis fører til at alternative midler med alkohol ikke kan selges i Norge. De har derfor stanset importen av disse midlene.

«Tollvesenet har en stor sekk med skattebetalernes penger»

Naturmedisinsentralen fortviler over situasjonen.

– Situasjonen er åpenbart helt uholdbar både for oss, apotek, leger, Statens Legemiddelverk og ikke minst for pasientene som ikke får tak i medisinene de trenger, heter det i en nyhetsmelding på nettsiden deres.

I pressemeldingen beskylder de Tollvesenet for å «opphøye seg selv til medisinske eksperter og vende det døve øret til» og at Tollvesenet «nekter å godta at våre produkter er medisiner».

Naturmedisinsentralen antyder også at Tollvesenet har et lemfeldig forhold til bruken av de offentlige midlene de blir tildelt.

– Tollvesenet er ikke det grann bekymret for å bli dratt til retten. De har jo en stor sekk med skattebetalernes penger til sin disposisjon. Det har ikke vi, heter det i nyhetsmeldingen.

Må betale sukkeravgift

Naturmedisinsentralen er også provosert over at Tollvesenet heller ikke klassifiserer homøopatiske piller og ampuller som legemidler.

Homøopatpillene klassifiseres som sukker. Det betyr at Naturmedisinsentralen må betale sukkeravgift ved importen. Ampullene klassifiseres under kategorien Tariff 38.24.

Dette er samme kategori som sement, og Norges Naturmedisinsentralen gjør et retorisk poeng ut av at straks «sementen» er godkjent for import, så er den et legemiddel igjen som bare kan selges på apotek.

Naturmedisinsentralen skriver at de allerede har «brukt en formue på advokater», men til ingen nytte. De mener Tollvesenet nekter å lytte til dem.

– Både fornuft og gode argumenter preller av som vann på gåsa. Vi snakker for døve ører, skriver de.

Naturmedisinerne forsikrer imidlertid om at siste ord ikke er sagt i saken. De lover å fortsette kampen sammen med sin advokat, Statens Legemiddelverk, Antroposofiske legers forening, Norske Homeopaters Landsforbund og pasientforeningen.

Krav om dokumentert terapeutisk eller forebyggende effekt

– Vi kan ikke gjøre annet enn å forholde oss til gjeldende regelverk, sier underdirektør hos Toll og avgiftsdirektoratet, Liv Kristin Rundberget, til Fritanke.no

Hun avviser beskyldningen om at «Tollvesenet opphøyer seg selv til medisinske eksperter».

– Vi har andre regler enn Statens legemiddelverk når det gjelder klassifisering av varer. Dette fordi tolltariffen bygger på en internasjonal nomenklatur, HS-nomenklaturen, hvor målet blant annet er harmonisering av klassifisering av varer internasjonalt. Vi er nødt til å forholde oss til disse, og vår praksis er i tråd med dette, sier hun.

I Tollvesenets regler er det et krav at et «legemiddel» må ha virkestoffer som har en dokumentert terapeutisk eller forebyggende effekt. Først da kan det klassifiseres som et legemiddel. I tillegg må produktet ha de nødvendige tillatelser i henhold til Statens legemiddelverks sin definisjon av legemidler, forklarer Rundberget.

– Alternative midler har jo ikke virkestoffer med dokumentert effekt. Dermed har vi ikke annet valg enn å klassifisere disse tingene etter hva preparatet faktisk inneholder. Homøopatpiller inneholder nesten 100 prosent sukker. Da er det riktig å klassifisere dette som sukker. På samme måte blir det riktig å klassifisere alkoholholdige alternativpreparater som teknisk sprit, forklarer Rundberget. ¨

Hun avviser at dette er nye regler eller ny praksis.

Vi får også vite at Tollvesenets linje når det gjelder dette tidligere har blitt klaget inn til Sivilombudsmannen, og at Tollvesenet fikk medhold. Hun presiserer imidlertid at når det gjelder homøopatiske legemidler med innhold av alkohol, så har ikke dette vært til klagesaksbehandling.

– Hva tenker du om klagen fra Norges Naturmedisinsentral? Har de et poeng?

– Det kan jeg ikke uttale med om, men jeg vil presisere at Toll og avgiftsdirektoratet bare er en av flere etater som har ansvar for dette området. Vi følger de gjeldende reglene som er gitt. Hvis Naturmedisinsentralen mener ulike statlige regelverk gir urimelige utslag, burde de heller ta opp saken med de ulike myndighetene, slik at vi kan få en helhetlig vurdering av problemet og kan komme frem til gode løsninger. Hvis man finner at samspillet mellom ulike statlige regelverk gir urimelige utslag, utover det som var hensikten med reglementet, så vil man kunne vurdere dette. Henvendelsen må sendes til Tollvesenet eller Statens legemiddelverk. Da vil dette bli fulgt opp videre, sier hun.

– Tollvesenet feilinformerer

Erling Moxness, informasjonsansvarlig ved Norges Naturmedisinsentral, mener Liv Rundberget fra Tollvesenet feilinformerer.

– Det er riktig at Tollvesenet har sitt eget regelverk, men der står det ingenting om virkestoffer eller krav om dokumentert effekt. Det står kun at midlene skal være tilberedt for terapeutisk eller profylaktisk (forebyggende) bruk, og det må man jo i høyeste grad si at våre alternative legemidler er, sier han.

– Tollvesenet sier at de tolker regelverket i tråd med internasjonale overenskomster. Hva tenker du om det?

- Det er også feil. Jeg har ikke full oversikt over alle land i verden, men jeg vet at ihvertfall EU importerer disse medisinene som legemidler. Så her er det Norge som skiller seg ut fra de andre. Dette er noe Tollvesenet plutselig har funnet på av seg selv, sier han.

Moxness avviser også påstanden fra Rundberget om at praksisen har vært den samme hele tiden.

– Vi har importert disse tingene i alle år, og det har ikke vært noe problem før. Konflikten startet for noen år siden, da Tollvesenet begynte å kreve at homøopatpiller måtte importeres som sukker fordi de ikke har dokumentert effekt. Samme problem fikk vi med med injeksjonsampullene.

– Forbyr noe apotekene er forpliktet til å selge

Men det gikk jo greit, i og med at Norges Naturmedisinsentral uansett fikk lov til å importere midlene. Det var først da Tollvesenet, kun for noen få måneder siden, begynte å kreve at alkoholholdige homøopatiske midler måtte importeres som teknisk sprit at det virkelig ble problemer.

– Apotek har salgsmonopol på legemidler, men de har ikke lov til å selge sprit. Dermed har Tollvesenet i praksis innført et salgsforbud mot lovlige legemidler i Norge – legemidler apotekene attpåtil er forpliktet til å føre, sier han.

Moxness mener motviljen mot å klassifisere homøopatiske og antroposofiske midler som legemidler er spesielt oppsiktsvekkende når det gjelder lave fortynningsgrader i alkoholbaserte miksturer og injeksjonsampuller.

– Noe av dette er blandet ut bare én eller to ganger og inneholder absolutt virkestoffer. Injeksjonsampullene i tillegg reseptbelagt og må foreskrives av lege. Likevel nekter Tollvesenet å klassifisere det som legemidler.

Han forklarer at injeksjonsampullene inneholder ulike former for væske, vanligvis virkestoffer oppløst i vann, som er laget for å bli injisert i kroppen med sprøyte. Det er årsaken til at de er reseptbelagt.

– Har dere vurdert muligheten for å søke om et fast unntak, som Rundberget nevner?

– Det kjenner jeg ikke til personlig, men vi har hatt dyktige advokater som har jobbet inngående med dette så jeg vil tro alle muligheter er vurdert, sier han.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus