Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Fri tanke 3-2021

Temanummer om døden

Her finner du oversikt over artikler fra Fri tankes temanummer om døden (utgave nr. 3-2021).

Publisert:

Sist oppdatert: 24.09.2021 kl 15:43

Fri tanke nummer 3-2021 har døden som tema. Du kan lese nummeret digitalt her.

Fri tanke nummer 3-2021 har døden som tema. Du kan lese nummeret digitalt her.


Dette nummeret handler om døden – i vid forstand. Om det å snakke om døden, om det å hanskes med tanken på døden, om det å være tett på døden, om det å lindre døden, om det å forårsake døden, om aktiv dødshjelp, om gravferd og arbeidet for livssynsåpne seremonirom.

Her er et knippe utvalgte saker fra papirutgaven, som du kan lese i pdf-format her.

Ny spalte – Eksistens – der noen av Human-Etisk Forbunds livsveiledere og filosofer reflekterer over eksistensielle tema: Kan man elske livet og samtidig forsone seg med tanken på døden?

Portrettintervju med Kari Vigeland – Talsperson for barmhjertighet: Human-Etisk Forbunds tidligere styreleder og generalsekretær Kari Vigeland synes forbundet skal ta stilling for legalisering av aktiv dødshjelp.

I Etikk-spalten tar filosof Norunn Kosberg for seg argumentet om skråplaneffekten: Skråplanargumentasjon er problematisk i etiske diskusjoner, særlig i debatten om aktiv dødshjelp. Det noen kaller skråplaneffekt mener andre er utvikling i riktig retning.

Humanistisk gravferd – på knivseggen mellom tradisjon og innovasjon: Ritualene knyttet til gravferd har viktige funksjoner og lange tradisjoner. Det er viktig å ta hensyn til, skriver Eivind Eggen, Seremonirådgiver med ansvar for gravferd i Human-Etisk Forbund.

Livssynsåpne seremonirom: Det går sakte, men det går framover. Verdig seremonirom for gravferd er mangelvare mange steder. Nitid arbeid fra HEF-lag er med og dytter utviklingen framover.

Temanummer Vis flere