Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sara Azmeh Rasmussen mener HEF gjør en for dårlig jobb i å bekjempe religiøse skoler.

Sara Azmeh Rasmussen mener HEF gjør en for dårlig jobb i å bekjempe religiøse skoler.

Styremedlem kritiserer HEFs KRL-linje

#Nyvalgt styremedlem i HEF, Sara Azmeh Rasmussen, er på kollisjonskurs med forbundet i KRL-saken. - Forbundets linje i saken har ført til svekkelse av...

Publisert:

Sist oppdatert: 11.09.2007 kl 12:26

Nyvalgt styremedlem i HEF, Sara Azmeh Rasmussen, er på kollisjonskurs med forbundet i KRL-saken. - Forbundets linje i saken har ført til svekkelse av barns rettigheter og strider mot sekulære idealer, mener hun.

Tekst: Even Gran
Publisert: 11.9.2007

- Veivalget i kampen mot KRL-faget har ikke bare ført til svekkelse av barnas rettigheter i dette landet, men har brakt ideologiske elementer i Human-Etisk Forbund som for meg og mange andre humanister strider mot sekulære idealer, skriver Sara Azmeh Rasmussen i en debatt på nettstedet Document.no.

Hun er medlem i Human-Etisk Forbunds hovedstyre, og kommentaren falt i en opphetet debatt om niqab-forbud mellom Azmeh Rasmussen og tidligere generalsekretær i HEF, Lars Gule på nettstedet Document.no.

I debatten utdyper Azmeh Rasmussen kritikken som følger:

- Det er ikke anledning til å gå i detaljer, men stikkordene er sekterisk tendens, allianse med religiøse samfunn på bekostning av å drive sunn religionskritikk, det tragiske veivalget i KRL-saken og menneskerettsdogmatismen istedenfor en åpen og kritisk-sekulær tilnærming.

Avslutningsvis understreker hun at hun først og fremst føler lojalitet overfor sine prinsipper, og at hvis HEF ikke tåler hennes kritikk er det "ikke noe som er lettere enn å finne utgangsdøren".

Er forberedt på å gå

Harde ord til tross, Azmeh Rasmussen har ingen umiddelbare planer om å trekke seg fra HEFs hovedstyre, sier hun til Fritanke.no.

- Nei, det planlegger jeg ikke, men jeg er forberedt på at min kritikk av en så innarbeidet linje som den forbundet har i KRL-saken kan møte så sterke reaksjoner i forbundet at jeg blir nødt til å trekke meg, sier hun.

Azmeh Rasmussen forteller at hun i lengre tid har planlagt å gå ut med denne kritikken av HEF. Blant annet kommer hun til å fremme kritikken på en høringskonferanse om nye formålsparagrafer i skole og barnehage den 26.9, lover hun.

Azmeh Rasmussen mener at hun med dette utspillet forsvarer humanistiske prinsipper som hun synes HEF har fjernet seg fra.

- Jeg reagerer på at HEF har alliert seg med andre trossamfunn i kampen mot KRL-faget. Dette gir inntrykk av at vi er et trossamfunn, hvilket vi ikke er. Denne linja har ført til en servilitet overfor religiøse grupperinger og har gjort at den sunne religionskritikken nærmest har blitt borte i forbundet, slår hun fast.

Spesielt synes hun HEF er alt for tannløse når det gjelder å kritisere islamisme, som ifølge henne utgjør den største trusselen mot det åpne og liberale norske samfunnet.

For stor vekt på foreldreretten
Men på hvilken måte har HEFs linje i KRL-saken ført til servilitet overfor religionene og svekket religionskritikk?

- Nøkkelen er opphøyelsen av religionsfriheten og foreldreretten, ifølge Azmeh Rasmussen.

- I kritikken av KRL-faget har HEF opphøyet religionsfriheten og foreldreretten til å være overordnet andre menneskerettigheter. Da tvinges forbundet logisk sett til også å akseptere foreldreretten til fundamentalistisk religiøse foreldre, og følgelig også deres rett til å etablere egne skoler. På denne måten har HEF malt seg inn i et hjørne, og gjort det umulig for seg selv å rette høyst berettiget kritikk mot fundamentalistisk religiøs indoktrinering av forsvarsløse barn, poengterer Azmeh Rasmussen.

Som eksempel på dette nevner hun Lars Gules reaksjon i Fritanke.no nylig på at Humanisterna i Sverige har protestert på at den svært konservative kristne sekten Plymouthbrødrene har fått etablere en egen skole.

- Svaret Gule gir i denne saken er symptomatisk for HEFs holdning. Han er kritisk til skolen, men er først og fremst opptatt av å understreke hvor problematisk det er å forby skoler av denne typen, sier Azmeh Rasmussen.

Hun understreker at det er åpenbart at skoler av denne typen bør forbys.

- Jeg mener det er antihumanistisk å tillate slike skoler. De vil jo bryte ned alt som det åpne og liberale samfunnet står for. De står for helt uakseptable holdninger, og HEF bør være klare og sterke i sin fordømmelse av dette. Vi svikter barna hvis vi tillater slike religiøse skoler, understreker hun.

Ureflektert forhold til menneskerettigheter

Azmeh Rasmussen understreker videre at det ikke alltid er foreldrene som vet barnets beste.

- Samfunnet må ta mer ansvar for barns oppvekstvilkår. Dette er ikke det samme som at staten skal bli autoritær. Det handler bare om at alle må forholde seg til en del grunnleggende sekulære prinsipper, understreker Azmeh Rasmussen.

Hun minner om at alle barn har krav på å bli forberedt på samfunnet utenfor og ikke bli isolert i en sekt.

- Men Lars Gule understreker jo at den svenske Plymouthskolen faktisk kan forbys fordi den isolerer barn?

- Jo, men han åpner for å tillate skolen hvis den retter seg etter noen formaninger fra staten, og så følge opp med tett statlig kontroll. Men det er jo helt absurd å tro at det er mulig å kontrollere noe slikt. Trossamfunnene vil alltid finne muligheter til å indoktrinere barna hvis de får lov til å drive sine egne, segregerte skoler, understreker hun.

Azmeh Rasmussen poengterer at Barnekonvensjonen setter grenser for hvor langt man kan dra foreldreretten og religionsfriheten.

Hun vil imidlertid ikke fjerne religionen fullstendig fra barnas liv.

- Foreldre bør selvsagt fortsatt kunne ta med barna sine til kirken, moskeen eller synagogen. Men de bør ikke ha noe krav på å ha egne skoler. Skolene må være nøytrale, understreker hun, og legger til at hun tar sikte på å endre HEFs holdning i denne saken.

Kjenner seg ikke igjen

Generalsekretær i HEF, Kristin Mile, kjenner seg ikke igjen i beskrivelsen Sara Azmeh Rasmussen gir av HEF.

- Den kritikken hun retter mot veivalget i KRL-saken er merkelig. Det er et veivalg som ble gjort for ti år siden, og som har gitt et flott resultat som hun også bør være enig i. Derfor synes jeg kritikken hennes blir inkonsekvent.

Mile synes Azmeh Rasmussen har et godt poeng når hun sier at foreldreretten og religionsfriheten ikke skal overstyre alt, men synes at hun tillegger HEF meninger som forbundet ikke har.

- Vi er ikke så unyanserte. Vi mener selvsagt ikke at religionsfriheten og foreldreretten skal overstyre alt. I likhet med henne mener vi at skolen skal være nøytral i forhold til religion og livssyn, slår Mile fast.

Generalsekretæren synes Azmeh Rasmussen går for langt i å redusere betydningen til foreldreretten.

- Foreldreretten er en menneskerett, og vi kan ikke late som om den ikke finnes. Derfor vil det være problematisk å kategorisk forby private, religiøse skoler, slik det later til at Azmeh Rasmussen foreslår, understreker Mile.

Mile er ikke enig i at HEFs linje i KRL-saken har ført til handlingslammelse overfor islamistene og en svekket religionskritikk, slik Azmeh Rasmussen påstår.

- Nei, det synes jeg ikke det. Det er fortsatt viktig for HEF å være kritisk til religioner, men det går utmerket godt an å gjøre det selv om vi har et samarbeid med religiøse trossamfunn. Vi skiller oss fortsatt vesentlig fra de religiøse trossamfunnene, for eksempel i den aktuelle saken om kjønnsnøytral ekteskapslov og homofiles rettigheter generelt, slår Kristin Mile fast.

Oppfølgingssaker: