Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Westmister Abbey (i forgrunnen) er en av de viktigste katedralene til The Church of England. Den ligger ved siden av parlamentsbygningen i London. Nå ser det ut til at det folkelige fundamentet rakner.
 Foto: Google earth

Westmister Abbey (i forgrunnen) er en av de viktigste katedralene til The Church of England. Den ligger ved siden av parlamentsbygningen i London. Nå ser det ut til at det folkelige fundamentet rakner. Foto: Google earth

Storbritannia: Nå er de ikke-religiøse i flertall

52 prosent sier de ikke har noen religion. Tro og religiøs praksis svekkes kraftig. – Dette må få konsekvenser for kirken, sier Humanists UK.

Publisert:

Sist oppdatert: 14.09.2018 kl 13:35

Tilslutningen til Church of England er halvert siden 2002. Dette viser nye tall fra den siste «British Social Attitudes»-undersøkelsen som ble offentliggjort sist fredag.

Kun 14 prosent svarer samlet sett at de identifiserer seg med Church of England – den engelske statskirken med Dronning Elisabeth som overhode.

Bare to prosent oppslutning blant de yngste

Det er stor aldersforskjell i kirketilknytning. De yngste er klart minst religiøse. I den yngste aldersgruppen (18-24 år) svarer bare to prosent at de tilhører Church of England.

Oppslutningen er lav blant de eldre også. I aldersgruppen 45 til 54 år har elleve prosent en slik tilknytning, mens tilsvarende tall for de over 65 år er 30 prosent.

Tallene er sterkt redusert fra forrige gang samme spørsmål ble stilt, i 2002. Sterkest er nedgangen for den midterste aldersgruppa, fra 45 til 54 år. Her har Church of Englands tilslutning blitt langt mer enn halvert, fra 35 til 11 prosent.

Church of Scotland har marginalt høyere totaloppslutning i 2017 enn sin søsterkirke i sør, 18 prosent (mot 14). Ellers ser vi den samme nedadgående trenden her også, med de yngste som de svakest tilknyttede.

Over halvparten sier de ikke har noen religion

Mer enn halvparten av befolkningen i England, 52 prosent, svarer i 2017 at de ikke har noen religion ifølge «British Social Attitudes»-undersøkelsen. I Skottland er andelen å ikke-religiøse enda høyere; 56 prosent.

Også dette tallet har økt fra 2002. 41 prosent i England svarte at de ikke var religiøse for 16 år siden, i 2002. Andelen har med andre ord styrket seg med rundt 25 prosent.

Andelen ikke-religiøse er høyere blant menn (57%) enn blant kvinner (48%), og er høyere blant unge (70% blant 18-24 år) enn blant eldre (34% blant de over 65 år).

Katolikkene mer ivrige kirkegjengere

Samtidig som Church of England og Church of Scotland får svekket sin oppslutning, er tallene for andre trossamfunn ganske stabile, heter det i pressemeldingen fra NatCen Social Research.

Åtte prosent av befolkningen erklærer seg som katolikker. Ti prosent sier de tilhører kristne trosretninger utenfor Church of England, mens åtte prosent tilhører samlet sett alle de ikke-kristne religionene.

Det ser også ut til at medlemmene i Church of England møter opp i kirken sjeldnere enn katolikkene. Hvis man ser bort fra kirkebesøk som skyldes familiære forhold (bryllup, gravferd), svarer 21 prosent at de går i kirken minst en gang i måneden. Tilsvarende tall for katolikkene er 42 prosent.

I Skottland vet vi også hvordan kirkeoppmøtet har utviklet seg. Mens 33 prosent av medlemmene i Church of Scotland svarte at de møter opp i kirken minst en gang i måneden i 2002, svarer bare 25 prosent det samme nå.

– Dette må få konsekvenser

Humanists UK, Human-Etisk Forbunds søsterorganisasjon i Storbritannia, mener de nye tallene må få konsekvenser.

– Når bare to prosent av unge voksne sier at de tilhører Church of England er det ikke lenger holdbart at kirken fortsetter å drive rundt en fjerdedel av alle våre offentlige skoler, at elever i disse skolene utsettes for kristen forkynnelse eller at kirken gis andre privilegier som for eksempel at Overhuset har 26 biskoper, sier kommunikasjonssjef i Humanists UK, Richy Thompson, i en pressemelding.