Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Utdanningsdirektoratet vil ha innspill på en ny veileder for gudstjenester i skoletiden.
 Foto: Pxhere.com

Utdanningsdirektoratet vil ha innspill på en ny veileder for gudstjenester i skoletiden. Foto: Pxhere.com

Snart blir det nye statlige retningslinjer for skolegudstjenester

Utdanningsdirektoratet vil ha innspill på Facebook.

Publisert:

Sist oppdatert: 08.10.2018 kl 16:03

I april i år vedtok Stortinget at det skal utarbeides «en nasjonal veileder for skolene om hvordan det best kan legges til rette for at elevene skal kunne delta på skolegudstjeneste i forbindelse med julehøytiden».

Vedtaket var et kompromiss mellom Krf og regjeringspartiene, og kom som resultat av førstnevntes ønske om å få et stortingsvedtak som forplikter alle skoler til å arrangere skolegudstjenester.

Krf prøvde etter vedtaket å framstille det som om skolene nå var forpliktet til å arrangere skolegudstjenester, en tolkning som ble bestridt av Venstre.

Regjeringspartiene og Krf ble etterhvert enige om tolkningen. Venstre fikk gjennomslag for sitt syn. «Enkeltskoler kan formelt sett velge å se bort fra veilederen», stod det i et leserinnlegg i Vårt Land 17. april, signert alle partiene.

Ber om innspill på Facebook

I forrige uke gikk Utdanningsdirektoratet ut på Facebook og ba om innspill til den nye veilederen for skolegudstjenester, som stortingsflertallet altså har gitt dem i oppdrag å utarbeide.

– Er det lov med skolegudstjenester? Må elevene melde seg på? Og hva med juletregang? Vi jobber med en veileder og er interessert i å vite mer om hva dere som jobber i skolen lurer på, og hvilke dilemmaer dere står overfor, skriver kommunikasjonsmedarbeider Linda Sørfjord på Facebook.

Hun har fått en rekke innspill i kommentarfeltet, hovedsakelig fra folk som er skeptisk til skolegudstjenester.

Det finnes allerede en veileder

Det finnes allerede retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet når det gjelder gudstjenester i skoletiden.

Sentrale punkter her er at alle har full fritaksrett og at det skal arrangeres et likeverdig ikke-diskriminerende alternativ. Direktoratet anbefaler også at elevene på likeverdig vis får melde seg aktivt på det alternativet de ønsker.

Ser det som en presisering av dagens ordning

Avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet, Hilde Austad, bekrefter overfor Fri tanke at det er Stortingets vedtak som ligger til grunn for direktoratets ønske om innspill.

– Stortinget vedtok at de ønsker en veileder, og da setter vi selvsagt igang med det, sier hun.

– Kan vi vente at Utdanningsdirektoratet nå vil anbefale at skolene arrangerer skolegudstjenester, i tråd med den politiske intensjonen i stortingsvedtaket?

– Vi jobber med de føringene som ligger i stortingsvedtaket. Jeg kan ikke forskuttere dette nå. Men jeg kan si at vi først og fremst ser den nye veilederen som en presisering av det regelverket vi allerede har. I den grad det har vært tvil om dagens retningslinjer, skal vi prøve å gjøre disse klarere. Det er tankegangen vi jobber ut fra, sier hun.

Austad forteller at de har frist til å levere en anbefaling til Kunnskapsdepartementet den 15. oktober. Den nye veilederen bli trolig gjort kjent kort tid etter dette.