Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Giovanni Gaetani er fra Italia og flyttet nylig til London for å jobbe i IHEU. Hovedoppgaven hans er å bidra til vekst i antallet humanistorganisasjoner verden rundt.
 Foto: Even Gran

Giovanni Gaetani er fra Italia og flyttet nylig til London for å jobbe i IHEU. Hovedoppgaven hans er å bidra til vekst i antallet humanistorganisasjoner verden rundt. Foto: Even Gran

På besøk hos IHEU:

Satser nesten alle andre steder enn i Midtøsten

IHEU - den internasjonale humanistiske paraplyorganisasjonen – har ekspansive planer. Men noen steder er det vanskeligere enn andre.

Publisert:

Sist oppdatert: 17.10.2017 kl 16:55

LONDON: – Det er veldig vanskelig å starte en ikke-religiøs organisasjon i mange land i Midtøsten. Det finnes en organisasjon i Iran, men organisasjonene lever farlig. Så Midtøsten er en region vi har bestemt oss for å vente litt med å satse på, sier IHEUs informasjonssjef Bob Churchill.

Sammen med generalsekretær Gary McLelland og vekst/utviklingsansvarlig Giovanni Gaetani tar han imot Fritanke.no på kontoret de deler med Humanists UK, Human-Etisk Forbunds britiske søsterorganisasjon, i London.

IHEU har i dag mer enn 130 tilknyttede humanistorganisasjoner i over 50 land. De har fire ansatte. Dette er Gary, Bob og Giovanni som vi snakker med i London, samt Elizabeth O’Casey som jobber for IHEU med lobbyvirksomhet og har base i Brüssel.

Alle grupper som ser på seg selv som humanistiske, og som kan slutte seg til den humanistiske minimumserklæringen er velkommen som medlem:

«Humanismen er et demokratisk, ikke-teistisk og etisk livssyn som fremholder menneskets rett til og ansvar for å forme og gi mening til sitt eget liv. Humanismen avviser overnaturlige oppfatninger av virkeligheten».

Vil knytte til seg eksisterende humanistorganisasjoner

IHEU jobber for tiden med å utvide medlemsgrunnlaget. Og selv om det er en del ikke-religiøse og sekulære aktivister i Midtøsten, er det altså ikke her IHEU har valgt å rette innsatsen i sin pågående kampanje for å bygge opp humanistbevegelsen verden rundt.

Hovedinnsatsen har i det siste blitt mest rettet mot Latin-Amerika.

– Vi jobber etter en treårsplan. I Latin-Amerika har vi økt fra sju til 13 medlemsorganisasjoner. Spesielt har vi greid å få et fotfeste i Guatemala. Nå har vi begynt å rette oppmerksomheten også mot Afrika og Asia, forteller Giovanni Gaetani.

– Er det ikke litt lite spesifikt «å rette oppmerksomheten mot Afrika og Asia»?

– Jo, det er sant, men mye av det vi gjør er å undersøke om det allerede finnes humanistgrupper i de ulike landene, og så tar vi kontakt med dem og tilbyr dem å bli medlemmer i IHEU, sier Gaetani.

– Det målrettede innsatsen vi gjør overfor disse eksisterende gruppene er selvsagt viktigst, legger Bob Churchill til.

Generalsekretær Gary McLelland presiserer at det er allerede er en sterk humanisttradisjon i mange latinamerikanske land for eksempel, og at målet til IHEU har vært å knytte seg an til denne.

IHEU-gjengen har et lite hjørne i lokalene til den britiske humanistorganisasjonen Humanists UK. Fv: Giovanni Gaetani, Gary McLelland og Bob Churchill.
 Foto: Even Gran

IHEU-gjengen har et lite hjørne i lokalene til den britiske humanistorganisasjonen Humanists UK. Fv: Giovanni Gaetani, Gary McLelland og Bob Churchill. Foto: Even Gran

Har senket terskelen for å knytte seg til IHEU

Det koster minst ca. 15.000 kroner i året for organisasjoner å være fullt medlem i IHEU, noe som er nødvendig for å sikre IHEU inntekter. Men for mange små humanistorganisasjoner blir dette veldig dyrt. Derfor har IHEU innført et såkalt assosiert medlemskap, der man knytter seg til IHEU, men betaler mindre kontingent og følgelig får mindre medbestemmelse.

– Målet er ganske enkelt å bli mer inkluderende for mindre grupper. Vi vil senke terskelen for å knytte seg til IHEU, men samtidig uten å svekke statusen til det å være fullverdig medlem, sier McLelland.

– Hva får de små humanistgruppene ut av å knytte seg til IHEU?

– De blir del av et internasjonalt nettverk. Det gir styrke å vite at du er del av et større felleskap. Vi hjelper dem med enkle praktiske ting når det gjelder drift av organisasjonen. I tillegg kan de søke reisestøtte. IHEU fungerer på mange måte som et spleiselag, der store organisasjoner som for eksempel Human-Etisk Forbund i Norge hjelper de små, forteller McLelland.

Håper flere vil arrangere Cafe Humaniste

For å skape lokalt engasjement har IHEU blant annet lansert tilbudet «Cafe Humaniste». Dette er et opplegg der IHEU og en lokal organisasjon samarbeider om å arrangere offentlige møter der humanister kan samles og diskutere ulike tema. IHEU har satt opp en veileder for hvordan slike møter kan arrangeres, og hva som skal til for å få pengestøtte fra IHEU. Så langt har det bare blitt avhold to slike møter – ett i Milano og ett i Guatemala city.

– Hensikten er å bringe humanister sammen lokalt og knytte nettverk. Vi håper flere lokale grupper vil benytte seg av dette tilbudet, understreker Gaetani.

En annen mulighet tilknyttede grupper har, er å søke støtte for å bli en såkalt «Regional Humanist Hub» – en slags regional motor for lokale humanistgrupper der pengestilskuddet øker jo mer aktivitet man greier å få satt igang. Det er også mulig å søke støtte til enkeltstående aktiviteter.

Et annet og mer nettbasert prosjekt IHEU har satt i gang er Humanist prism, der hovedhensikten er å oppfordre folk til å sende inn et sitat fra en person, gjerne seg selv, pluss bilde, som IHEU deretter sprer på sosiale medier hvis det godkjennes.

Når det gjelder lobbyvirksomhet har IHEU anerkjent status som NGO hos FN i New York, Wien og Genève og deltar på møter i FNs menneskerettighetsråd og barnerettighetsråd, samt Europarådet i Strasbourg.

– Vi merker at lobbyvirksomhet bærer frukter. Vi er en viktig bidragsyter for FNs spesialrapportør for religionsfrihet, og nå nylig ble vi bedt om å orientere den amerikanske delegasjonen før et møte. Generelt, vi bli sett og hørt, understreker generalsekretær Gary McLelland.

Giovanni Gaetani, Gary McLelland og Bob Churchill jobber på heltid med å fremme humanisme i hele verden.
 Foto: Even Gran

Giovanni Gaetani, Gary McLelland og Bob Churchill jobber på heltid med å fremme humanisme i hele verden. Foto: Even Gran

Freedom of thought report gis ut årlig

I tillegg til kontingenten de fullverdige medlemmene betaler, finansieres IHEU av donasjoner.

De har fått en del store pengegaver til lobbyvirksomheten sin, men donasjonene kommer også inn via kampanjer, som for eksempel kampanjen «Humanists at risk».

– Målet med Humanists at risk er å hjelpe humanister og ateister som forfølges på grunn av sine ytringer, samt å bekjempe blasfemiforbud og annen diskriminerende lovgiving, forteller Bob Churchill.

Kampanjen er en naturlig forlengelse av IHEUs årlige Freedom of thought report, som går gjennom status for menneskerettigheter, ytringsfrihet og livssynsfrihet over hele verden, og rangerer land etter hvor frigjorte og likestilte de er.

Det mest kjente eksempelet på overgrep er Raif Badawi som i 2014 ble dømt til ti år i fengsel og tusen piskeslag i Saudi-Arabia for å ha «fornærmet islam på nettet». Freedom of thought report ramser opp mange andre eksempler fra land som Bangladesh, Pakistan, India og Maldivene, og har fått stor medieoppmerksomhet gjennom årene. Årets utgave er ventet i desember.

Les Fritanke.nos artikkel om fjorårets rapport.

– Hva er humanistorganisasjonene verden rundt mest opptatt av? Er det kamp for det sekulære, eller er det livssynet og seremoniene som opptar dem mest?

– Jeg tror det starter med kamp for en sekulær stat for de fleste, og så blir folk mer opptatt av den bredere humanismen, livssynet og humanistiske seremonier etterhvert. I humanistbevegelsen vil det alltid være en diskusjon om hva det vil si å være menneske, hva vi legger i menneskeverdet og så videre. Men på kort sikt er det lettere å bli opptatt av konkrete og mer presserende problemer. Husk at mange av medlemsorganisasjonene våre lever i samfunn der religionen har sterke privilegier. Enhver humanist vil reagere på en slik forskjellsbehandling, sier Bob Churchill.

Ikke noe problem med dobbeltroller på kontoret

IHEU deler kontor med Humanists UK – Human-Etisk Forbunds britiske søsterorganisasjon. Gary McLelland mener det er en fordel å samle flere humanistressurser på ett sted.

– Vi har vurdert å være for oss selv, men konkludert med at det er mye bedre for oss å leie lokaler av Humanists UK og være sammen i et stort humanistisk arbeidsmiljø, sier han.

– Generalsekretær i Humanists UK, Andrew Copson, er også president/styreleder i IHEU. Skaper det noen problematiske dobbeltroller på kontoret?

– Nei, det gjør det ikke. Vi er veldig bevisste på å holde disse tingene adskilt. Når jeg snakker med Andrew om jobbrelaterte ting, har han alltid «president i IHEU»-hatten på. Da er alltid Humanists UK «de andre». For eksempel vil jeg aldri diskutere leieforholdet her på kontoret med Andrew. Det er det andre fra Humanists UK som tar seg av, sier Gary McLelland.

Det kommer en reportasje om Humanists UK også, om kort tid. Følg med.

Huset IHEU og Humanists UK holder til i var opprinnelig en baptistkirke. Huset ble bygget om til kontorer for rundt femten år siden.
 Foto: Even Gran

Huset IHEU og Humanists UK holder til i var opprinnelig en baptistkirke. Huset ble bygget om til kontorer for rundt femten år siden. Foto: Even Gran