Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Politisk rådgiver Elisabeth Løland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statssekretær Julian Farner-Calvert tilhører alle Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø.

Politisk rådgiver Elisabeth Løland, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og statssekretær Julian Farner-Calvert tilhører alle Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø.

Politisk ledelse i Barne- og familiedepartementet tilhører samme frimenighet

Tre av de fire KrF-erne som skal utarbeide norsk religionspolitikk, tilhører samme lille frimenighet i Oslo.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.01.2019 kl 12:44

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad og to av de tre statssekretærene i departementet – Elisabeth Løland og Julian Farner-Calvert – tilhører Oslo Misjonskirke Betlehem på Abildsø, en frimenighet med om lag 550 medlemmer, melder Vårt Land.

Den siste i den politiske ledelsen, statssekretær Jorunn Hallaråker, er medlem i Den norske kirke.

Det betyr at Oslo Misjonskirke Betlehem er sterkt overrepresentert i arbeidet med en ny og samlet lov for tros- og livssynsektoren i Norge, som etter planen skal vedtas i løpet av våren.

Stortingsrepresentant fra SV, Freddy André Øvstegård, er kritisk til at Oslo Misjonskirke Betlehem på Abilsø er så sterkt overrepresentert i departementet.

– Den nye tros- og livssynsloven vil bli avgjørende for religions-Norge. Det sår vesentlig tvil når et så lite miljø setter et så stort fotavtrykk i departementet som har ansvar for tros- og livssynsspørsmål, sier Øvstegård til Vårt Land.

Han sitter i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Vil jobbe for et bredt mangfold

SV-representanten mener dette kan føre til spørsmål om hvorvidt den politiske ledelsen i det ansvarlige departementet kan ta uhildede avgjørelser i tros- og livssynsspørsmål. Han mener den politiske ledelsen må bekrefte at det er tilfeldig at disse tre tilhører den samme menigheten, for å gjenopprette tilliten.

Han vurderer å sende inn et skriftlig spørsmål til statsråd Kjell-Ingolf Ropstad om saken, og be ham klargjøre forholdene.

Statssekretær Julian Farner-Calvert svarer slik på Vårt Lands henvendelser via epost:

– Vi er glad for å ha ansvaret for tros- og livssynspolitikken. Vi ønsker å jobbe for et bredt mangfold av tros- og livssynssamfunn og vi vil ha en åpen dør til alle miljøer.

Enger: — Ingen grunn til å dramatisere

Generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger, er ikke veldig bekymret over at Oslo Misjonskirke Betlehem ser ut å være svært godt representert i Barne- og familiedepartementet.

– Jeg stoler på at det politiske systemet og habilitetsreglene vi har håndterer dette. Jeg ser ingen grunn til å dramatisere det. Jeg tror det er viktigere at de kommer fra samme parti enn hvilken menighet de er medlem av, sier han.

Joys ikke bekymret

Generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssyn (STL), Ingrid Rosendorf Joys, er heller ikke veldig bekymret.

– Vi skal ikke diskriminere på bakgrunn av religion i Norge, heller ikke i dette tilfellet. Det er ikke så lenge siden man måtte være medlem i Den norske kirke for å inneha visse regjeringsposisjoner. Det er heldigvis historie, sier hun til Vårt Land.

Joys råder departementet til å sørge for å få inn kompetanse og impulser fra andre steder, slik at avgjørelsene gis troverdighet.

– Departementet skal lage politikk for hele tros- og livssynsfeltet, og ikke for sin egen menighet. Men det regner vi selvsagt med at toppolitikerne er klar over, sier hun.