Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk

Ole Peder Kjeldstadli: Kristne for voluntær eutanasi

Også kristne kan være tilhengere av eutanasi, forteller Ole Peder Kjeldstadli. Publisert: 26.5.2010 Vi er ikke så vant med at organiserte kristne me...

Publisert:

Sist oppdatert: 26.05.2010 kl 16:12

Også kristne kan være tilhengere av eutanasi, forteller Ole Peder Kjeldstadli.

Publisert: 26.5.2010

Vi er ikke så vant med at organiserte kristne mennesker engasjerer og tilslutter seg at mennesket selv skal ha rett til selvbestemmelse ved livets slutt. Her vil jeg derfor presentere en australsk organisasjon som består av kristne mennesker som ønsker voluntær eutanasi og foreningen er nylig blitt medlem den internasjonale rett til å dø organisasjonen, The World Federation of Right To Die Societies som ble grunnlagt i 1980. Den internasjonale foreningen har 44 medlemsorganisasjoner i 25 land. Organisasjonen arbeider for å sikre eller beskytte individenes rett til selvbestemmelse når livets slutt nærmer seg. Som leder av Foreningen Retten til en verdig død ønsker jeg vår kristne søsterorganisasjon velkommen inn i vårt fellesskap i kampen for en verdig død.

Foreningen Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia ble grunnlagt av Rev. Trevor Bensch, tidligere Minister av North Adelaide Baptist Church i Australia. ( til opplysning: Rev. er verdig tittel for engelske prester). Trevor Bensch støtter ut fra sitt kristne perspektiv retten til voluntær eutanasi. Sammen med sin kristne venn Ian Wood, skrev de to et brev til alle parlamentsmedlemmene i Australia og dette brevet er gjengitt i Parliamentary Hansard, det australske Stortingstidende.
Så gikk de to i gang med å etablere en forening som tok sikte på å kanalisere kristne som ville forkynne sin tilslutning til retten til å velge voluntær eutanasi.
Foreningens primære målsetning er å skrive brev til parlamentarikerne i Sydney for å bekjentgjøre at engasjerte kristne støtter voluntær eutanasi og de hevder at det er i overensstemmelse med Jesus sitt budskap om nestekjærlighet.

Deres intensjon er å holde en moderat linje, preget av ærbødighet og basert på fakta. Foreningen er uavhengig men vil utfylle og samarbeide med South Australian Voluntary Euthanasia Society (SAVES) og andre foreninger med det formål å oppnå støtte for å få til nødvendig endring i lovgivningen om eutanasi.

Foreningen skriver på sine hjemmesider at det ironisk nok er det i hovedsak motstand fra kristne i de fundamentale kirkene som er deres utfordring. Etter foreningens oppfatning er disse kirkenes dogmatiske tilnærming forstyrrende for deres arbeid, men de vil arbeide for å nøytralisere dette. Mange moderat kristne fra alle kirkesamfunn og støtter opp om foreningens arbeid.

Det er essensielt for disse kristne å bli aktive og stolt forankret i sin tro å hevde sitt standpunkt for voluntær eutanasi sammen med et signifikant flertall av kristne som har støttet saken i meningsmålinger de siste 15 åra.

Foreningen sier på sine hjemmesider at den er en økumenisk gruppe bestående av katolikker, anglikanere, lutheraner, baptister og andre kristne kirker, også Jehovas vitner og andre kirkesamfunn.

Christians supporting choice for Voluntary Euthanasia bestreber seg også med å skolere offentligheten gjennom mediene. Her legger de vekt å få frem at det er en sterk offentlig støtte blant opplyste og kristne for en legal rett til å ta eget liv og tar til motmæle mot den feilinformasjonen som mange religiøse talsmenn hevder i forhold til å ha rett til en rettferdig og smertefri død.

Denne foreningen er åpen for alle. Medlemskapet er gratis, men foreningen trenger penger så de ønsker velkommen alle som sponser slik at de kan ha ressurser til å makte å gjennomføre det viktige arbeidet som de står ovenfor.

Foreningen sier at medlemskapet er et uttrykk for medlemmenes interesse og villighet til å støtte deres arbeid, og de har så langt fått betraktelig støtte også fra ikke-kristne og frafalne kristne i sitt arbeid

Foreningen viser sitt kristne sinnelag gjennom å håpe og å be, og dette innebærer at de håper og ber for at:


  • folk fra alle kirkesamfunn er villige til å ta åpent standpunkt

  • foreningen skal motta støtte av noen prominente borgere for å oppnå mer interesse fra medienes side.

  • du skal føle deg inspirert til å diskutere saken voluntær eutanasi med venner og å bli medlem skjønt foreningen innser at det ikke alltid er så lett.

Måtte de bli hørt!

Ole Peder Kjeldstadli
Leder av Foreningen Retten til en verdig død.

Debatt Vis flere

DEBATT: Trenger alle livssyn å være gjensidig ekskluderende?

– Forsvarer jeg en bredere livssynsdefinisjon enn Gran? På en måte, ja, på andre måter, ikke nødvendigvis, skriver Arild Tornes.