Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Sharam Shaygani (nederst)
 publiserte kunngjøringen på Facebook i går kveld.

Sharam Shaygani (nederst)
publiserte kunngjøringen på Facebook i går kveld.

SSI tar avstand fra Resett, Human Rights Service og Document

– De tre oppleves ikke som konstruktive i debatten, heter det i et styrevedtak fra Senter for sekulær integrering, SSI.

Publisert:

Sist oppdatert: 24.10.2017 kl 09:58

Senter for sekulær integrering, SSI, har siden i fjor vår markert seg som en tydelig stemme mot religiøst begrunnet undertrykking i norske muslimske miljø. Kritikken av tvangsgifte, æreskultur og ideer om kollektiv ære og skam i muslimske miljø har vært klar og skarp fra debattanter som Shahram Shaygani og Shakeel Rehman.

SSI består for en stor del av personer med bakgrunn fra muslimske kulturer.

– SSI vil hjelpe til med konstruktiv islamkritikk og identitetsarbeid, fordi konservativ og radikal islam har fått en utbredelse som har skapt bekymring og økt frykt hos majoriteten. Dette skaper polarisering, understreket Shakeel Rehman overfor Fritanke.no i denne reportasjen.

I intervjuet markerte Rehman også avstand til personer og organisasjoner som fremmer «konspirasjonsteorier og antimuslimske holdninger».

Mener de tre nettstedene hindrer integrering

På søndag tok styret i SSI nok et skritt i retning av å markere avstand til dette, og peker konkret på tre nettsteder det mener påvirker debatten i negativ retning, nemlig Resett.no, Human Rights Service og Document.no.

– I dag bestemte styret i SSI at ingen av styremedlemmene skal publisere i Resett, HRS eller Document eller at deres artikler skal deles hos oss ukritisk. Grunnen til dette er at vi ikke opplever de tre ovennevnte medier som konstruktive i debatten, heter det i en kunngjøring fra styret som er publisert på Facebook.

SSI opplever at en del av de tre nettstedenes publikasjoner skader og hindrer det krevende arbeidet for integrering.

– Vi opplever at den harde og generaliserende retorikken ikke inviterer til dialog, men heller mer avstand, skriver SSI.

Styret i SSI ønsker ikke fiendebilder, verken av minoritetene eller majoriteten, samtidig som det støtter kritikk av all ukultur som bryter med individets rettigheter, uansett om den skjer i innvandrermiljøene eller i det norske samfunnet generelt.

– Vi har vært nådeløse i vår kritikk av regressive religiøse krefter og atferd, samt ukultur i innvandrermiljøet. Vi har samtidig kritisert generalisering av muslimer, innvandrere og unyansert islamkritikk. På denne måten ønsker SSI å markere seg som en moderat, konstruktiv stemme i debatten, skriver styret.

SSI opplever at aktører i debatten legger opp til frykt for islam og muslimer selv om man er klar over at det finnes et stort mangfold innad i miljøet.

– Vi vet at mange muslimer er både frihetselskere og sekulære. Vi er overbevist om at mennesker med forskjellige religioner, kultur og politisk overbevisning kan leve sammen, under sekulære rammer, heter det i SSIs kunngjøring.

OPPDATERT 24.10: Farjam Movafagh stemte imot søndagens vedtak. Han har nå trukket seg fra styret. Les Movafaghs begrunnelse her.

Etter det Fritanke.no erfarer, skal også styremedlem Linda Haugen har brutt med SSI etter vedtaket.

Avviser at to personer er ekskludert fra SSI

Helge Lurås, redaktør for nettstedet Resett.no, beskriver utspillet som resultat av en intern maktkamp i SSI.

Han hevder også at to personer som har publisert artikler på Resett.no – Shurika Hansen og Abida Akhtar Nilsen – nå skal være «ekskludert fra styreverv i SSI».

Dette avvises av Shakeel Rehman fra SSI.

– Det er helt feil at de to er ekskludert. Vedtaket vårt går på at ingen i styret skal publisere på Resett, HRS eller Document. Men verken Shurika Hansen eller Abida Akhtar sitter i styret så det gjelder ikke dem, sier han til Fritanke.no.

Vi har ikke fått kontakt med Hansen eller Akhtar i dag, men Abida Akhtar avviser selv at hun skal ha blitt ekskludert fra SSI i Facebook-debatten under kunngjøringen.

– Har ikke hørt ennå at vi er ekskludert. Isåfall er valget å gå frivillig fra SSI, skriver hun.

Ekskludert i praksis

Helge Lurås fra Resett.no presiserer at det han mente å si at de to er ekskludert i praksis, så lenge de skriver for nettstedet.

– De er ekskludert fra å sitte i styret til SSI så lenge de skriver for Resett, skriver Lurås i en sms til Fritanke.no.

Han mener SSI har misforstått når de inkluderer Resett.no som ett av nettstedene som «ikke er konstruktive i debatten».

– Jeg har egentlig ingen kommentarer ut over at vi beklager avgjørelsen og mener den må bygge på en misforståelse av hva Resett bidrar med i offentligheten, poengterer han.

Rita Karlsen fra Human Rights Service ønsker ikke kommentere kunngjøringen overfor Fritanke.no.

Document.no har ikke svart på vår henvendelse i dag.