Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Harde angrep fra kommentariatet på Dagens nettsider.

Harde angrep fra kommentariatet på Dagens nettsider.

Harde utfall mot HEF:

– Skaff dere en egen radio- og tv-kanal!

Leserne i Dagen vender tommelen ned for HEFs ønske om å avskaffe forkynnelse i NRK.

Publisert:

Sist oppdatert: 05.09.2014 kl 08:14

Kunnskapsdepartementet sendte i juni ut NRK-plakaten på høring. Bakgrunnen som oppgis er at mediebildet er i endring, og at NRKs formålsdokumenter bør oppdateres i tråd med dette.

Det har de senere år vært mye debatt om kristenforkynnende programmer i NRK. Debatten har gått både i og utenfor rikskringkastingen. Human-Etisk Forbund har hele tiden presset på for at NRK skal slutte å drive kristenforkynnelse på en mediekanal som skal være for alle.

Regjeringen foreslår ingen endringer i den retningen.

Human-Etisk Forbund mener regjeringens høringsnotat burde ha gått mye lenger i å avskaffe kristen forkynnelse på NRK. Forbundet ser ikke noe poeng i å fjerne formuleringen «NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv» som overskrift i punkt 14i. Denne kan godt stå uten at det må innebære at NRK jevnlig må sende kristenforkynnende programmer, mener forbundet og foreslår heller, i sin høringsuttalelse, en ny setning inn i plakaten som kort og godt sier: «NRK skal ikke sende faste forkynnende programmer».

En annen mulighet Human-Etisk Forbund skisserer, er at ordet «religiøse» legges inn i opplistingen i NRK-plakatens §1d. Dermed kan formuleringen bli slik: «NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, religiøse, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet».

Human-Etisk Forbund gjør unntak for spesiell tilfeller som ved gravferder for fremtredende personer, høytider og sorgmarkeringer. Da kan forbundet akseptere at NRK sender kristen forkynnelse, men det må være unntaksvis, heter det i høringsuttalelsen.

Human-Etisk Forbund mener NRK vil være tjent med at det tas en grundig gjennomgang av hvordan religiøs arv og mangfold formidles i et samfunn der hver fjerde innbygger ikke er medlem i Den norske kirke og der langt færre enn det regner seg som religiøse.

Henholdsvis 51 og 30 liker disse innleggene.

Henholdsvis 51 og 30 liker disse innleggene.

Vi er i flertall, så vi bestemmer!

Den kristne avisa Dagen er blant de som har dekket Human-Etisk Forbunds høringsuttalelse. Det har de blant annet gjort ved å hente inn en kommentar fra stortingsrepresentant Anders Tyvand fra Krf.

Han er sterkt uenig med Human-Etisk Forbund.

- Vi må ikke være så desperat opptatt av å være nøytrale at vi slår en strek over alle egne røtter og tradisjoner. Det er utrolig mange som setter pris på morgenandakten, og jeg tror NRK ville møte massive protester hvis de valgte å fjerne den, sier Tyvand til Dagen.

Pressesjef i Human-Etisk Forbund, Jens Brun-Pedersen, liker onsdagens oppslag i Dagen dårlig.

– Artikkelen er renset for referat av hvilke argumenter som ligger bak standpunktet. Det resulterte i massive og uforsonlige hatytringer mot forbundet på nettsider og på Facebook. HEF ble sammenliknet med både Goebbels og ISIL, skriver Brun-Pedersen i en kommentar publisert i går, torsdag,

Man skal dra det langt hvis man vil hevde at leserkommentarene under de to Dagen-artiklene var preget av noen særlig grad av medforståelse, kristelig raushet og ydmykhet.

«Det er forferdeleg at ei slik lita 2% sekt som Humanetisk Forbund skal diktere det store fleirtalet. Minner mykje om ISIL», skriver en innsender og legger til et surt ansikt :-(

«Maken til intolerant hykleri! Hvis alle skal ha sin frihet og behandles likt,- som de sier, så skal vi ha våre andakter og gudstjenester i fred! Humanetisk forbund er det mest intolerante og maktsyke jeg vet om! Skru bare av det dere absolutt ikke vil høre. Og vit at uten Gud og Frelsen i Jesus er dere fortapt», skriver en annen.

«Jens Brun-Pedersen bør merke seg at Norge og Norges verdier grunnlagt på kristne verdier, så hvorfor skal vi fjerne dem? Nå må HEF slutte med tullet sitt og finne på noe nyttig å drive med» skriver en tredje.

«Vi er flest så vi bestemmer»-argumentet kommer også fram:

«Human-etisk Forbund er, om de vil det eller ei, i mindretall - nokså kraftig mindretall etter hvert: Både Den norske kirke, katolikkene og muslimene er vel flere enn HEF nå... Likevel mener HEF at de skal diktere programkonseptet til vårt felles NRK», skriver en innsender under Brun-Pedersens kommentar.

«Norge er et demokrati. Det er flertall av kristne. Flest lyttere vil høre et kristent budskap enn et budskap med islams innhold. Vi har korset i flagget, ikke en halvmåne. Vi feirer felles høytider som jul, påske, pinse, ikke ramadan. Å ha et "nøytralt" samfunn er å lure seg selv.» skriver en annen.

Bør ateistene få forkynne ateisme på NRK når de er i flertall?

I debatten på under sin egen kommentar i Dagen, spør Brun-Pedersen den siste debattanten om han vil synes det er ok at ateistene daglig forkynner at det ikke finnes en gud i en mediebedrift som også kristne er med på å finansiere, den dagen de er i flertall?

Brun-Pedersen slår ellers fast at mange av Dagens lesere – når de har fått kjølt seg ned litt – neppe vil mene at det er å utvise respekt for det valget andre har gjort når NRK tar et standpunkt for, gir særrettigheter til, og eksklusivt markedsfører det kristne livssynet framfor alle andre.

– Jeg har forståelse for at kristne mener det er i sin skjønneste orden at et felleseie som vi alle betaler lisens til, i retur favoriserer de kristne. Og at de ikke ser hvordan mennesker som ikke har en kristen overbevisning, reagerer på at NRK i sine distriktsprogram integrerer forkynnelse for en utvalgt religion. Vi synes ikke det er så greit. Derimot unner vi kristne mennesker all den forkynnelse de kan ønske seg i menigheter, på gater og torg – og i private radio- og fjernsynskanaler, presiserer Brun-Pedersen.

NRK-forkynnelsen stopper ikke med andakter og gudstjenester for voksne. Også barna skal påvirkes. Skjermbildet er fra juleserien Jesus og Josefine som er sendt mange år på rad. Les mer her.

NRK-forkynnelsen stopper ikke med andakter og gudstjenester for voksne. Også barna skal påvirkes. Skjermbildet er fra juleserien Jesus og Josefine som er sendt mange år på rad. Les mer her.

Vær velkommen til å delta i debatt på Fritanke.no. Vi ønsker en saklig og begrunnet debatt. Skarp kritikk må gjerne fremmes, men vi forventer at debattanter overholder alminnelig folkeskikk og norsk lov. Kommentarer som bryter med dette, kan bli slettet uten varsel eller begrunnelse. Fri tanke forbeholder seg retten til å svarteliste brukere ved spamming, personangrep, usaklige kommentarer og lignende.

Vi forbeholder oss retten til å sitere kommentarer fra Fritanke.no i Fri tankes papirutgave.

blog comments powered by Disqus