Fri tanke - nettavis for livssyn og livssynspolitikk
Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad – som også er statsråd for tros- og livssynsfeltet – under framlegging av forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn.
 Foto: Even Gran

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad – som også er statsråd for tros- og livssynsfeltet – under framlegging av forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn. Foto: Even Gran

Ny tros- og livssynslov – oversikt

Bli oppdatert på forslaget til ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Publisert:

Sist oppdatert: 10.09.2019 kl 13:42

Her kommer en oversikt over alle Fri tankes nyeste artikler om den nye loven om tros- og livssynssamfunn:

I forkant av lov-framlegget

Regjeringen lekket til Vårt Land i forkant av lovframlegget: Dyr støtteordning til tro og livssyn blir trolig videreført

Loven legges fram

Her er de viktigste endringene i den nye tros- og livssynsloven. Nå skal Den norske kirke og de andre tros- og livssynsamfunnene styres etter samme lov.

Kirken kan overkjøre de kommunale valgstyrene, ifølge Ropstad. Hvis kirken bestemmer seg for å samkjøre valgene sine med offentlige valg, har ikke det kommunale valgstyret noe de skal ha sagt, ifølge statsråd Kjell Ingolf Ropstad.

Kommunene kan overta gravplassforvaltningen mot kirkens vilje. Nå blir det trolig slutt på det kirkelige gravferdsmonopolet.

Opplysningsvesenets fond (OVF)

Samtidig med ny lov om tros- og livssynssamfunn la regjeringen fram en stortingsmeldingen om Opplysningsvesenets fond: Regjeringen foreslår at hele Opplysningsvesenets fond på mellom 10 og 12 milliarder kroner skal komme Den norske kirke til gode.

HEF: – En storstilt privatisering av fellesskapets eiendom
– OVF er fellesskapets verdier. Fondet tilhører det norske folk. Her legger regjeringen opp til at fellesskapets eiendom skal doneres vederlagsfritt til det som nå er en privat religiøs organisasjon. Det er sterkt kritikkverdig, slår generalsekretær Trond Enger fast.

Lenker til mange av Fri tankes tidligere saker om den nye loven og relaterte tema finner du i de enkelte sakene.