Notiser

Forsker tror på valgskred for homoliberale i kirkevalget

Kategori: Kort notert - Publisert: 16.09.2015 kl 10:03

Oslo (NTB) Oppmøtet til årets kirkevalg var langt større enn ved forrige kirkevalg i 2011. Det vil Åpen Folkekirke tjene på, tror forsker.

– Vi har indikasjoner på at valgdeltakelsen var høyere, sier seniorrådgiver Anders Backer-Grøndal Eide i Kirkerådet til Dagen.

Han understreker at tallene for valgdeltakelse ikke er klare. Disse tallene offentliggjøres torsdag. I valghåndboken fra Kirkerådet ble det i år anmodet om å trykke opp minst dobbelt så mange stemmesedler som ved valget i 2011, da oppslutningen var 13,5 prosent.

Forsker Signe Bock Segaard ved Institutt for samfunnsforskning, er ikke overrasket over at valgdeltakelsen ser ut til å ha økt ved dette valget.

– Under forutsetning av at dette faktisk stemmer, er det ikke tvil om at det har vært en offentlig debatt som har mobilisert folk. Det gjelder sannsynligvis ikke bare kjernekirkegjengerne, men også de man kan kalle kulturkristne, sier Segaard til avisen.

– Debatten har ikke bare dreid seg om det mange oppfatter som kristne eller kirkepolitiske spørsmål, men også menneskerettighetsspørsmål knyttet til homofile og lesbiske, sier hun.

Hun tror Åpen Folkekirke «uten tvil» vil få en del stemmer.

– Samtidig kan det være at kjernekirkegjengerne som ble hjemme sist, ser at nå må vi gå og stemme. Men relativt sett vil jeg tro at det er Åpen folkekirke som tjener mest på det, sier Segaard. (©NTB)

6 av 10 foreldre mener det er greit å spore barna sine

Kategori: Kort notert - Publisert: 14.09.2015 kl 09:58

Oslo (NTB): Et flertall av norske foreldre synes det er akseptabelt å bruke sporingsteknologi på barna sine.

Barn kan i dag utstyres med fargerike arm- eller ankelbånd med GPS-teknologi som gjør det mulig for foreldrene å følge hver minste bevegelse.

En ny undersøkelse gjengitt i Aftenposten viser at 40 prosent av norske foreldre mener at bruk av slik teknologi er ganske akseptabelt og 20 prosent mener det er helt akseptabelt. Bare én av ti mener det er helt uakseptabelt.

Undersøkelsen er gjort av TNS Gallup på oppdrag for Teknologirådet og Datatilsynet.

Datatilsynet er skeptisk til teknologien.

– Jeg er redd det gjør noe med barnas syn på eget privatliv dersom de vet de blir sporet. Barn skal ha hemmelige steder og følelsen av å kunne bevege seg uten at mor og far hele tiden vet hvor de er, sier direktør i Datatilsynet Bjørn Erik Thon.

Barn som Aftenposten har snakket med, gir uttrykk for det samme.

– Jeg hadde ikke følt meg så fri hvis jeg visste at moren og faren min overvåket meg, sier femteklassingen Oscar. (©NTB)

Kirken ber nye velgere forberede seg godt

Kategori: Kort notert - Publisert: 11.09.2015 kl 09:13

Stavanger (NTB-Mette Estep): Debatten før årets kirkevalg tyder på stort engasjement og at mange vil avgi stemme der for første gang i år.

Kirkerådet anbefaler alle å sette seg godt inn hva og hvem de vil stemme på før de velger. Kirkevalget er annerledes enn de offentlige valgene på flere punkter, og det er mange nye velgere kanskje ikke klar over.

Kommunikasjonsdirektør Ingeborg Dybvig i Kirkerådet mener de har gjort sitt ytterste for å opplyse velgerne og håper folk har fått det med seg:

– Det har vært informert veldig tydelig fra vår side om hvordan stemmegivningen foregår. Det er sendt ut informasjon med valgkortene og på våre nettsider. Vi vet ikke hvor mange som vil stemme for første gang, men aktiviteten på sosiale medier og engasjementet tyder på at det er stor interesse og at deltakelsen vil øke, sier hun til NTB.

Nær tredobling?

Valget holdes 13. og 14. september. En undersøkelse fra Norstat for Vårt Land, antydet i august at hele 37 prosent av kirkemedlemmene vil stemme når Den norske kirke avholder valg. Det blir i så fall nesten en tredobling fra sist gang, da 13,5 prosent stemte.

Fredag er siste mulighet for å forhåndsstemme, og da kun ved menighetskontoret man sogner til. Åpningstidene variere, så det er best å ringe først.

– Det er riktig og viktig at folk er opptatt av å stemme, men slik valgordningen er nå er det etter min mening ganske stor risiko for at folk som stemmer for første gang faktisk velger inn andre kandidater enn dem de er enig med, sier leder av Åpen Folkekirke, Sturla Stålsett.

Burde organiseres bedre

Påstanden begrunner han med at ikke alle listene ved kirkevalget representerer en ensartet gruppe der kandidatene på lista står for samme syn, slik det for eksempel er med lister fra politiske partier.

– På nominasjonskomiteers lister må velgerne aktivt gå inn og finne ut hvilke kandidater de deler syn med, og deretter enten kumulere disse på listene eller skrive dem over på andre lister. Velger du bare nominasjonskomiteens liste, uten tilføyelser, betyr ikke det at personene øverst på lista rangeres først.

Stålsett mener kirkevalget burde følge modellen fra politiske valg:

– Meningsfeller bør gruppere seg, avholde årsmåter, vedta et program og stille liste sammen, slik at velgerne vet hva de stemmer på. Det har vi i Åpen folkekirke gjort. (©NTB)

Kidnappet nordmann i PSTs søkelys

Kategori: Kort notert - Publisert: 10.09.2015 kl 13:43

Ole Johan Grimsgaard-Ofstad skal ha kommet i PSTs søkelys etter ekstreme ytringer på nettet.

Det sier flere uavhengige kilder VG har snakket med. 48-åringen skal også ha blitt kontaktet av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) på bakgrunn av ytringene.

Onsdag ble det kjent at opprørsgruppen IS tidligere i år har tatt den 48-årige nordmannen som gissel i Syria i januar i år, da han ifølge sin Facebook-konto kom til landet.

«Nordisk rase»

I 2013 skrev 48-åringen på et Facebook-forum at «den nordiske rase» måtte ha førerrollen i Europa. Han skriver også at han er motstander av det han kaller «zionistisk globalisme».

Forfatteren John Færseth, som har skrevet boken «KonspiraNorge», om konspirasjonsteorier og troen på dem, har fulgt med på nordmannens innlegg på Facebook noen år:

– Han har kommet med antisemittiske uttalelser i flere innlegg, sier Færseth til NTB.

48-åringen har delt hundrevis av bilder på Facebook. En del av dem med symbolikk som også benyttes av ytre høyre. Han fremstår også som opptatt av norrøn mytologi.

– Samtidig er han positiv til den muslimske verden, og kritisk til Muhammed-karikaturer og Charlie Hebdo, som han oppfattet som forsøk på å sette folk opp mot hverandre, sier han.

– Mye tyder på at han også er opptatt av en slavisk-ortodoks konservatisme der Russland og Serbia er blant fyrtårnene.

– Og han knytter seg opp til en tankestrøm der hovedmotstanderne er diffuse eliter. Det kan gjøre at han støtter muslimer, forklarer Færseth.

Bekymringsmelding

Aftenposten erfarer det samme som VG og skriver at PST mottatt minst én bekymringsmelding om 48-åringen. Dette skal ifølge avisen ikke ha resultert i en konkret bekymringssamtale, men sikkerhetstjenesten skal ha holdt øye med Grimsgaard-Ofstad over lang tid, og også ha hatt kontakt med ham.

Han skal også ha reist til krigsområder tidligere, får Aftenposten opplyst.

Formålet med Syria-reisen er uklart, men norske myndigheter skal ikke ha hatt mistanke om at han skal ha ønsket å slutte seg til noen av partene i krigen. 48-åringen har ingen kjent tilknytning til Syria.

Koblet til FMI

På 90-tallet ble den kidnappede nordmannen knyttet opp mot Arne Myrdals gruppering Folkeaksjonen mot Innvandring (FMI).

I juni 1995 beklaget imidlertid Dagbladet at avisen hadde omtalt ham som rasist og Arne Myrdal-sympatisør ved to anledninger i 1991 og 1994.

Nå ser det ut til at han er svært opptatt av krigen i Syria, og på Facebook kaller han seg identitarist, sier en studiekamerat som har møtt 48-åringen flere ganger siden studietiden, til TV 2.

Identitarisme er et høyreorientert tankesett med sterkt engasjement for egen etnisk og kulturell identitet. (©NTB)

Oslo-moské fikk nei til asylovernatting

Kategori: Kort notert - Publisert: 09.09.2015 kl 09:34

Moskeer i Oslo får ikke huse asylsøkere. Utlendingsdirektoratet (UDI) understreker at overnattingstilbudet deres må være religionsnøytralt.

Christine Wilberg, avdelingsdirektør for region- og mottaksavdelingen i UDI, sier til Klassekampen at de er glade for alle frivillige tilbud, men presiserer at det stilles en del krav for å huse flyktninger.

– Asylsøkerne kan ikke plasseres hvor som helst hos private. Det må være ordnede former. Et annet viktig poeng er at asylmottaket må være religionsnøytralt, fordi det kommer folk fra mange ulike land og religioner. Dessuten er det å være asylsøker taushetsbelagt informasjon, forklarer hun.

Menigheten Islamic Cultural Centre (ICC) sendte i forrige uke en formell henvendelse og stilte moskeen sin på Grønland til disposisjon for midlertidig husing av flyktninger. UDI takket mandag nei.

Arshad Jamil, prosjektdeltaker for flyktningarbeid i ICC, sier han er overrasket og skuffet over responsen.

– I Norge er det en tradisjon med kirkeasyl. Å tilby husly til mennesker på flukt er også en tradisjon innen islam. Vi skulle veldig gjerne bidratt, sier Jamil til Klassekampen. (©NTB)

Paven gjør det lettere å annullere ekteskap

Kategori: Kort notert - Publisert: 09.09.2015 kl 08:33

Roma (NTB-AFP): Pave Frans vil gjøre det lettere for katolikker å annullere ekteskap. Det skal bli både billigere og gå langt raskere enn i dag.

I et brev til katolikker skriver paven at et ekteskap vil kunne annulleres etter kun én behandling i en av kirkens egne domstoler i stedet for to i dag.

Det skal utarbeides en strømlinjeformet prosess for de letteste sakene og behandlingen skal være gratis, ifølge brevet, som ble offentliggjort tirsdag.

Den katolske kirke anerkjenner fortsatt ikke skilsmisse, men i spesielle tilfeller kan et ekteskap erklæres for ugyldig hvis det viser seg å være inngått på «feil grunnlag».

Ifølge Vårt Land blir skilte katolikker ansett som ekteskapsbrytere og utestengt fra å motta sakramenter, som for eksempel nattverd. (©NTB)

Tyskland har plass til 500.000 nye flyktninger hvert år

Kategori: Kort notert - Publisert: 08.09.2015 kl 10:56

Tyskland kan ta imot 500.000 nye flyktninger årlig i flere år framover, sier visestatsminister Sigmar Gabriel.

– Jeg mener vi er fullt i stand til å håndtere rundt en halv million årlig i noen år, sier Gabriel til fjernsynskanalen ZDF.

I år regner Tyskland med at det kommer 800.000 asylsøkere til landet. Hvis dette antallet stemmer, vil det innebære fire ganger flere asylsøkere enn i fjor.

Gabriel er ikke i tvil om at Tyskland kan håndtere en halv million flyktninger hvert år og legger til at landet kan ha kapasitet til enda mer. Årsaken til det er at Tyskland «uten tvil er et økonomisk sterkt land», som han formulerer det, og viser til at Tyskland derfor er villig til å ta imot mesteparten av flyktningene og migrantene som ankommer verdensdelen.

Gabriel understreker at resten av Europa også må bidra for å håndtere bølgen av migranter og flyktninger som tar seg inn i de 28 EU-landene fra Midtøsten og Afrika.

– Vi kan ikke bare ta imot 1 million mennesker hvert år og sømløst integrere dem i det tyske samfunnet, sier Gabriel.

Han sier det er uakseptabelt at EU setter sin lit kun til noen få land som Tyskland, Østerrike og Sverige.

– Derfor må EUs politikk endres, sier Gabriel. (©NTB)

Valgekspert med kritikk av kirkevalget

Kategori: Kort notert - Publisert: 07.09.2015 kl 08:56

Stavanger (NTB-Mette Estep): Få saker og sterke motsetninger har preget kirkevalgkampen. Førsteamanuensis Svein Tuastad tror dette kan mobilisere flere velgere, men at det paradoksalt nok fører til et stort demokratisk problem.

– Det er noe prinsipielt veldig rart med kirkevalget. På en akse fra fullstendig demokrati til kaos, «demo-crazy», så er kirkevalget mer crazy enn både kommune- og fylkestingsvalg, sier valgeksperten ved Universitetet i Stavanger til NTB.

Tuastad, som er valgforsker ved Universitetet i Stavanger, tror debatten rundt homofilt samliv vil virke mobiliserende ved kirkevalget.

– Men kandidatene stiller til valg på mer enn spørsmålet rundt en åpen og inkluderende kirke, og der er nok ikke kunnskapen så stor hos medlemsmassen generelt. Det er et stort demokratisk problem om folk stemmer på noe de egentlig vet veldig lite om. Mange har stemmerett fordi de av slapphet ikke har meldt seg ut eller fordi de vil beholde retten til et sted å utføre ritualer rundt fødsel, ekteskap og død, sier Tuastad.

Liten forståelse

Det er 3,1 millioner stemmeberettigede ved kirkevalget.

– Det er ytterst få som vet hvem kandidatene er og hvem som har gjort hva. Dermed uteblir den demokratiske logikken som består i at valgte representanter skal stå til ansvar for det som de har gjort, sier Tuastad.

Leder Sturla J. Stålsett i Åpen folkekirke mener Tuastad undervurderer velgerne:

– Han synser om hva folk kan, og hva eller hvor mye de tror, bemerker han.

Tuastad fastholder at folk ved for eksempel stortingsvalg, har større kjennskap til hva kandidatene står for.

– Mange har også en klar formening om hvilke saker som er viktige for dem og stemmer ut fra det. Jo flere som stemmer, dess mer får da folkets meninger å si. Ved kommunevalgene stemmer folk i større grad ut fra hva politikerne har fått til. Det fungerer demokratisk, lokalvalg er nærmest en folkeavstemning over om man er fornøyd med politikernes innsats. Sånn er det ikke med kirkevalget. Demokratiet forutsetter egentlig opplyste velgere. Men ved kirkevalget vil sannsynligvis svært mange velgere vite svært lite om det de stemmer på.

Stålsett er uenig: – Jeg kan ikke se noe belegg for at velgerne ved kirkevalget skulle være mindre informert enn velgere ved andre demokratiske prosesser – i samfunnet eller i organisasjoner.

Listeforvirring

Alle bispedømmer har én liste fra en nominasjonskomité, der kandidatene står for ulike synspunkt i aktuelle saker. I to av bispedømmene er det bare den ene lista over kandidater.

– Det krever at folk slår opp på nett på forhånd og finner ut hva de står for. Det er jo egentlig en helt håpløs terskel, mener Tuastad.

Stålsett er delvis enig med ham i at det er betydelige demokratiske utfordringer forbundet med kirkevalget:

– Vi har en hybrid valgordning som på samme tid er liste- og personvalg, direkte og indirekte valg. Dette forvirrer både velgere og valgarrangører. Vi ser mange misforståelser. At våre valgmotstandere kaller seg Mangfoldig folkekirke og Levende folkekirke, og til overmål har fått godkjent navn som er til forveksling lik Åpen folkekirke, er også et problem.

Han fastholder like fullt fast at økende valgdeltakelse som følge av konsentrasjon rundt spørsmålet om likekjønnet vigsel, ikke svekker den demokratiske prosessen. (©NTB)

Grande tar offentlig standpunkt i kirkevalget

Kategori: Kort notert - Publisert: 03.09.2015 kl 12:13

Oslo (NTB-Fredrik Ljone Holst): Venstre-leder Trine Skei Grande håper mange vil stemme på Åpen folkekirke for å sikre en åpen og bred folkekirke. Onsdag forhåndsstemte hun i kirkevalget, som avvikles samtidig med lokalvalget.

– Det er ingen hemmelighet at jeg stemmer på lista som Odd Einar står på, sier hun til Dagsavisen idet hun putter stemmeseddelen i valgkonvolutten og viser til tidligere Venstre-leder Odd Einar Dørum.

Han står på listen til Åpen folkekirke, hvis fremste fanesak er å åpne for samkjønnet vigsel i Den norske kirke.

Lav deltakelse

– I 2008 var jeg med på å jobbe fram skille mellom kirke og stat på Stortinget. Sju år etter er det å stille til valget svært viktig for meg. Jeg er vant med en raus og inkluderende kirke, for meg er det en brist i dette dersom ikke likekjønnede kan gifte seg i kirken, forklarer Dørum.

Ved forrige kirkevalg var det bare 28.000 av de nærmere 400.000 stemmeberettigede som sa sin mening i bispedømmerådsvalget i Oslo. Det tilsvarer en deltakelse på beskjedne 7 prosent. I menighetsrådsvalget stemte 8,1 prosent. På landsbasis var deltakelsen henholdsvis 10,6 og 13,4 prosent.

– I dag er det mange som ikke føler seg hjemme i det synet kirkemøtet gir uttrykk for. Derfor vil jeg være med på å bygge et kirkedemokrati, sier Grande.

Kjendis-støtte

Også tidligere SV-leder Kristin Halvorsen støtter Åpen folkekirke. Det samme gjør helseminister Bent Høie (H) og en lang rekke kjendiser fra blant annet kultur- og næringsliv, skriver VG og viser til et opprop til støtte for gruppen.

«Vi ønsker en åpen, inkluderende og demokratisk folkekirke», åpner oppropet, som er skrevet under av over 100 samfunnstopper fra ulike felt. (©NTB)

– Vesten skyld i mye av flyktningkrisen

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.09.2015 kl 11:56

Vestlig krigføring i land som Irak, Afghanistan og Libya har bidratt sterkt til flyktningkrisen som Europa opplever i dag, mener ledende forskere.

På spørsmål fra Klassekampen om hvor mye av krisen som skyldes vestlig politikk de siste tiårene, svarer seniorforsker Henrik Thune ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) slik:

– Mye.

NUPI-kollega Morten Bøås mener at vestlige politikere ikke alene har skylden.

– Men det er klart at vi har bidratt til dette, sier han.

Også Cecilie Hellestveit ved International Law and Policy Intstitute i Oslo mener at påstanden har mye for seg.

Hun mener blant annet at den europeiske politikken overfor Syria har vært både naiv og delvis opportunistisk.

– Europa har behandlet Syria-krisen litt lemfeldig, sier hun, men understreker at det ikke først og fremst er europeiske land som har skylda for den syriske borgerkrigen, som har drevet millioner av mennesker på flukt. Hundretusenvis banker nå på Europas porter.

– Men en rekke strategiske valg, som enkeltvis har vært mer eller mindre velmente, har gjort situasjonen i Syria verre, sier Hellestveit. (©NTB)

Høyest valgdeltakelse blant somaliere

Kategori: Kort notert - Publisert: 02.09.2015 kl 09:02

Drammen (NTB): Somaliere er den minoritetsgruppen som er ivrigst etter å stemme ved valg i Norge. Personer fra Balkan ligger i motsatt ende av skalaen.

For 12 år siden var somalierne dårligst i klassen, og bare 23 prosent brukte stemmeretten. Den andelen ble mer enn doblet på åtte år, og ved forrige lokalvalg gikk halvparten av somalierne i Norge til stemmeurnene melder NRK og viser til tall fra Statistisk sentralbyrå.

– Det landet vi kommer fra er ikke som Norge. Vi brenner for å delta når vi kommer til et demokratisk land, sier somaliske Sada Sahal. Hun har brukt stemmeretten de siste ti årene og sier det er viktig for henne å stemme.

Bare 18 prosent av dem som er fra Bosnia og Kosovo stemmer ved norske lokalvalg. Tross god integrering, er valgdeltakelsen svært lav. Sylo Taraku, som er fra Balkan og står på Arbeiderpartiets liste i Drammen, tror det rett og slett skyldes at folk fra regionen er fornøyd med tingenes tilstand.

– Jeg tror ikke de ser behov for store endringer. De er ikke redde for at det blir verre hvis det ene eller andre partiet overtar, sier Taraku. (©NTB)

KrFs ordførerkandidat hevder å ha blitt helbredet gjennom bønn

Kategori: Kort notert - Publisert: 01.09.2015 kl 15:32

Bergen (NTB): KrFs ordførerkandidat i Bergen, Marita Moltu (47), forteller at hun taler i tunger, er mot kirkelig vielse av homofile og hevder å ha blitt helbredet gjennom bønn.

– Det var egentlig en liten ting i forhold til alvorlige sykdommer, men jeg hadde ofte en halsbetennelse som var plagsomt for meg. Jeg ble bedt for i et møte, og det bare forsvant uten at jeg kan forklare hva som skjedde. Jeg har faktisk ikke hatt halsbetennelse etterpå, sier Moltu i et lengre intervju med TV 2.

I den jevne valgkampen har KrF strukket ut en hånd til både Høyre, Frp og Ap. Moltu kan dermed komme til å bli Bergens nye ordfører, skriver Bergens Tidende.

På spørsmål fra TV 2 om hun vil bli Norges første tungetalende ordfører, svarer Moltu: – Kanskje, kanskje det. Jeg kan tale i tunger, ja. Det er jo et bønnespråk, ikke så komplisert. Det er en opplevelse vi har fått, så det er ikke noe mystisk med tungetale som folk tror.

Hun forteller også i intervjuet at hun er mot kirkelig vielse av homofile:

– Det er skrevet i Bibelen at Adam og Eva ble ført sammen for at de skulle være sammen. Og familien er mellom mann og kvinne. Det er mitt standpunkt. Samtidig har jeg respekt for andre, at de ønsker å leve mann og mann, kvinne og kvinne. Der må vi skille. Jeg har ingenting imot homofile eller lesbiske, sier Marita Moltu. (©NTB)

Pave Frans lar prester tilgi abort i jubileumsår

Kategori: Kort notert - Publisert: 01.09.2015 kl 15:31

Vatikanet (NTB-Reuters): Pave Frans åpner for at alle prester formelt kan tilgi kvinner som har tatt abort og søker syndsforlatelse i den katolske kirkens kommende jubileumsår.

I et brev som ble publisert av Vatikanet tirsdag, beskriver paven den «eksistensielle og moralske ildprøven» som kvinner som har tatt abort står overfor, og sier at han har «møtt så mange kvinner som har et arr i hjertet som følge av denne opprivende og smertefulle beslutningen».

Etter kirkens lære er abort en så alvorlig synd at den som tar det eller utfører det, automatisk blir bannlyst. Vanligvis kan abort bare bli formelt tilgitt av den øverste skriftefaren i et bispedømme, ifølge Vatikanets talsmann Ciro Benedettini.

Pave Frans kunngjorde i mars at det vil avholdes et hellig år med barmhjertighet som tema fra 8. desember i år til 20. november neste år. (©NTB)

Folkerettsjurist: Dublin-avtalen er misforstått

Kategori: Kort notert - Publisert: 01.09.2015 kl 08:49

Oppfatningen om at flyktninger ifølge Dublin-avtalen skal sendes tilbake til det europeiske landet man først ble registrert i, bygger på en myte, mener folkerettsjurist.

Vigdis Vevstad har arbeidet med flyktningrett i 30 år. Hun sier til Vårt Land at når politikerne snakker om å bruke Dublin-avtalen, så handler det om å sende flyktninger tilbake til ankomstlandet. Det er ikke nødvendigvis den eneste muligheten, mener hun.

– I Dublin-regelverket ligger det bestemmelser som gir mulighet til å la flyktninger bli. Det er også å bruke Dublin-avtalen. Forskning, EU-kommisjonen og FN har vist at disse sjelden brukes, sier hun.

Et land kan altså velge å behandle en asylsøkers sak selv framfor å sende vedkommende tilbake til det første ankomstlandet, påpeker hun.

Borg-biskop og tidligere Kirkens Nødhjelp-general Atle Sommerfeldt mener det å konsekvent sende flyktninger tilbake er en villet politikk og særlig kritiserer han Fremskrittspartiet.

– Norge håndhever avtalen meget formalistisk. Myndighetene benytter seg ikke av dens humanitære vindu, sier Sommerfeldt.

– Asyl handler om beskyttelsesbehov, understreker han.

Statssekretær Jøran Kallmyr (Frp) i Justisdepartementet påpeker på sin side at Norge tar imot en større andel flyktninger enn folketallet skulle tilsi, og at det er uaktuelt å endre praksis. (©NTB)

Oslo domkirke vil ha bort 22. juli-hjerte

Kategori: Kort notert - Publisert: 01.09.2015 kl 08:48

Kirkelig fellesråd vil ha bort et stort rødt hjerte som ble satt opp ved Oslo domkirke etter terroren 22. juli. Trist, mener kunstneren og den nasjonale støttegruppen.

Dermed står hovedstaden i fare for å miste sitt eneste 22. juli-minnesmerke, skriver Dagbladet. Kunstner Espen Hilde har fått brev om at hjertet, som står i Domkirkeparken, må fjernes innen 1. september. Parken skal rustes opp, og hjertet med teksten «…og størst av alt er kjærligheten» må bort. Men Robert Wright i Kirkelig fellesråd sier tidsfristen ikke er absolutt, og rådet vil ikke selv fjerne hjertet.

– Men det skal ikke stå der til evig tid. Det er vi veldig klare på.

Rådet ønsker i stedet at etterlatte kan bruke et lite landskapsrom i den nye parken. Rommet får navnet «Blomster og lystenningsstedet».

– Jeg syns det er skikkelig trist, og det viser en manglende innsikt i viktigheten av budskapet, sier kunsteneren om pålegget om å fjerne hjertet. Også lederen i Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene, Lisbeth Kristine Røyseland, synes det er «leit og veldig rart» hvis minnesmerket blir fjernet.

AUF-leder Mani Hussaini håper hjertet eventuelt kan settes opp et annet sted, så folk fortsatt kan tenne lys og legge ned blomster ved skulpturen. (©NTB)

2.000 år gammelt tempel totalødelagt i Palmyra

Kategori: Kort notert - Publisert: 01.09.2015 kl 08:47

En av de viktigste bygningene i oldtidsbyen Palmyra i Syria er blitt jevnet med jorden, ifølge FN.

Satellittbilder sendt ut av FNs institutt for opplæring og forskning, UNITAR, bekrefter det mange har fryktet: Bel-tempelet i oldtidsbyen Palmyra i Syria er jevnet med jorden. Opprørere står trolig bak.

Det 2000 år gamle tempelet var regnet som den religiøse hovedbygningen i Palmyra og var kjent for å være i svært god stand.

– Vi kan bekrefte at hovedbygningen i Bel-tempelet er blitt ødelagt, samt en rad med søyler i umiddelbar nærhet til tempelet, opplyser UNITAR.

Jevnet med jorden

FN har sendt ut et satellittbilde fra 27. august som tydelig viser strukturen av tempelet. Men på et bilde tatt mandag er nesten ingenting igjen, bortsett fra noen søyler i utkanten av tempelområdet.

De første meldingene om at Bel-tempelet var ødelagt kom søndag kveld. Eksilgruppa Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) gjenga informasjon fra kilder i Palmyra om at ekstremister hadde ødelagt deler av tempelet. Dette ble senere avkreftet av syriske myndigheter, før det nå altså er kommet en endelig bekreftelse fra FN om at tempelet er gått tapt

IS sprengte tempel

Opprørsgruppen IS har tidligere lagt ut bilder av ødeleggelsen av andre bygninger i oldtidsbyen, blant andre det mindre Baal Shamin-tempelet. Bildene viste eksplosiver bli båret inn og plassert langs veggene i tempelet, en stor eksplosjon og ruinene av oldtidstempelet.

IS erobret Palmyra fra de syriske regjeringsstyrkene i mai. For to uker siden halshogde IS-jihadister den 82 år gamle arkeologen Khaled Assad, som i over 40 år var sjef for oldtidsmyndighetene i Palmyra.

Oldtidsbyen Palmyra står på UNESCOs verdensarvliste og omtales ofte som «ørkenens perle». Byen ligger 210 kilometer nordøst for Damaskus, og før borgerkrigen brøt ut i Syria ble den besøkt av 150.000 turister årlig. (©NTB)

Østerrike skjerper grensekontrollen i øst

Kategori: Kort notert - Publisert: 31.08.2015 kl 09:50

Wien (NTB-Reuters): Østerrike har skjerpet grensekontrollen av kjøretøy som kan brukes til menneskesmugling ved grensen i øst.

Mandag morgen er det en 20 kilometer lang kø langs motorveien M1 i Ungarn som følge av den skjerpede grensekontrollen, melder ungarske veimyndigheter.

– Vi vil gjennomføre kontroller ved de viktigste grenseovergangene i øst på ubestemt tid. Vi vil se etter alle kjøretøy som har mulige gjemmesteder for mennesker som blir smuglet, sier innenriksminister Johanna Mikl-Leitner til radiokanalen ORF.

Forrige uke ble en lastebil funnet langs motorveien med 71 døde flyktninger i lasterommet. Lastebilen sto forlatt i Østerrike, i nærheten av grensen til Ungarn.

De siste tre dagene har 8.792 migranter blitt stanset ved Ungarns grense, som også er den ytre grensen for Schengen-området. De fleste av dem kom fra Serbia.

Østerrike har grenser til Ungarn, Slovakia, Slovenia og Tsjekkia i øst. (©NTB)

Vebjørn Selbekk og Flemming Rose får Fritt Ords Honnør

Kategori: Kort notert - Publisert: 31.08.2015 kl 09:49

Oslo (NTB): Avisredaktørene Flemming Rose og Vebjørn Selbekk får Fritt Ords Honnør for prinsippfast forsvar for ytringsfriheten gjennom ti år med karikaturstrid.

Danske Rose og norske Selbekk får Fritt Ords Honnør i anledning tiårsdagen for starten på karikaturstriden, som stiftelsen mener de to mennene er blitt selve symbolene på.

– Gjennom kontinuerlig og modig deltakelse i offentligheten har de fremmet forståelsen av ytringsfriheten som den mest fundamentale menneskerettighet, og grunnlaget for andre friheter. De har begge betalt en meget høy personlig pris for sin innsats og har fått sitt liv forandret, skriver Fritt Ord i en uttalelse.

Da den danske avisen Jyllands-Posten den 30. september 2005 publiserte karikaturtegninger av profeten Muhammed startet det som Fritt Ord beskriver som «en av de viktigste ytringsfrihetsdebatter i vår tid».

Rose var på denne tiden kulturredaktør i avisen. Selbekk var sjefredaktør i avisen Magazinet da den i 2006 trykket Jyllands-postens tegninger.

Honnørmottakerne får 100.000 kroner hver. Tildelingsarrangementet finner sted i løpet av september, opplyser stiftelsen. (©NTB)

Bjørnson-akademiet vurderer å gi Snowden-pris ved russergrensen

Kategori: Kort notert - Publisert: 28.08.2015 kl 10:12

Oslo (NTB): Bjørnson-akademiet vurderer å gi varsleren Edward Snowden Bjørnsonprisen på grensen mellom Norge og Russland for å unngå at han blir utlevert til USA.

– En slik prisutdeling vil jo unektelig være spesiell. Det er så vidt jeg forstår ikke tillatt med direkte kontakt over grensen. Så vi vil i så fall måtte sette prisen på grensen, og Snowden vil måtte gå fram på russisk side og plukke den opp. Det vil jo i så fall bli en ganske symboltung seremoni, sier presidenten i Bjørnstjerne Bjørnson-akademiet, Hege Newth Nouri, til NRK.

Neste helg er Edward Snowden invitert til Norge for å motta Bjørnsonprisen i Molde. Nouri sier til NRK at Snowden ikke kommer fordi han ikke har fått garantier for at han kan reise til Norge uten å bli utlevert til USA, hvor han er siktet for spionasje.

Bjørnson-akademiet ser på ulike løsninger for å få overlevert prisen og vurderer altså overleveringen på grensen. (©NTB)

Dansk universitet tilbyr mastergrad i islamsk teologi

Kategori: Kort notert - Publisert: 27.08.2015 kl 13:09

Danmark får snart sin første islamske teologiutdannelse på universitetsnivå.

Teologisk fakultet ved Københavns Universitet tilbyr fra januar en såkalt fleksibel master i islamsk teologi. Deltakere på åpent universitet kan selv sette sammen ulike undervisningsmoduler, som skal avsluttes med en masteroppgave.

Universitetet skal tilby kurs i blant annet sosial etikk, sjelesorg og forkynnelse i islam, og målgruppen blir imamer, sjelesørgere og faggrupper tilknyttet muslimske menigheter, institusjoner og i samfunnet generelt.

Slik kunnskap kan fylle et stort behov i offentlige institusjoner, påpeker initiativtakerne bak masteren i en kronikk i Politiken.

– Islam har en stor plass i debatten, og det er behov for en dypere innsikt i islamsk teologi som for eksempel kan fremme forståelse for hvordan man kan hjelpe mennesker i forskjellige livssituasjoner, forklarer imam Naveed Baig, som skal undervise i masterprogrammet.

Utdanningen er praktisk orientert og henvender seg blant annet til faggrupper som sykepleiere, politi, skolelærere, sosialrådgivere og andre som jobber med etniske minoritetsgrupper i Danmark.

Programmet er ikke direkte rettet inn mot avradikalisering, men har som mål å utvikle kompetente islamkjennere, skriver Politiken. Undervisningen skjer fortrinnsvis på dansk, og Baig ser for seg at graden på sikt kan bane vei for en dansk imamutdannelse på muslimske læresteder. (©NTB)

Politimanns Tajik-uttalelse granskes nærmere

Kategori: Kort notert - Publisert: 26.08.2015 kl 12:09

Oslo (NTB): Hedmark politidistrikt skal gjøre nærmere undersøkelser av politimannen Stein-Robin Kleven Berghs krasse uttalelse om Ap-politiker Hadja Tajik.

Politidistriktets Ansettelsesråd behandlet saken tirsdag, og besluttet å gå videre med den. Det melder VG og avisa Glåmdalen.

– Rådet besluttet enstemmig at saken skal behandles videre, sier politimester Tormod Bakke til Glåmdalen.

Kleven Bergh skal nå innkalles til et møte hvor han kan forklare seg, før rådet gjør en ny vurdering. Selv ønsker ikke politimannen å kommentere saken overfor Glåmdalen.

Det var i slutten av juli at Kleven Bergh på Facebook spurte om Tajik er tilhenger av Anders Behring Breivik.

Også for to år siden vakte politimannens uttalelser på Facebook oppmerksomhet. Etter at han kalte Jens Stoltenberg for et «krapyl», ble han først avskjediget, før avgjørelsen ble opphevet av politiets sentrale ansettelsesråd. I stedet fikk han ordensstraff og en såkalt skriftlig tilrettevisning.

Kleven Bergh er også styremedlem i Eidskog Frp. (©NTB)

Ultraortodoks jøde tiltalt for drap etter knivstikking i homoparade

Kategori: Kort notert - Publisert: 25.08.2015 kl 14:07

En ultraortodoks jødisk mann er tiltalt for drap etter at en Shira Bank (16) og fem andre ble knivstukket under en homoparade i Vest-Jerusalem forrige måned. Jenta døde av skadene hun fikk.

Den tiltalte Yishai Schlissel ble løslatt fra fengsel bare tre uker før knivstikkingen fant sted. Han hadde da sonet ferdig en dom på ti år for et lignende angrep, der tre fikk alvorlige skader.

– Homoparadene må stanses før sjelen til Shira Bank kan stige til himmelen. Hvis dere bryr dere om henne, må dere slutte å forbanne gud, sa Shlissel i et rettsmøte mandag.

Shlissel ble også tiltalt for grov legemsbeskadigelse og drapsforsøk. (©NTB)

Muslim hadde for langt skjegg til å bli Nokas-vekter

Kategori: Kort notert - Publisert: 25.08.2015 kl 14:06

Likestillings- og diskrimineringsnemnda har gitt Nokas medhold i at det er greit med forbud mot religiøse symboler og krav om at vektere har kort skjegg.

En muslimsk mann mente seg diskriminert da han ikke ble ansatt etter fullført sikkerhetskurs i Nokas. Han klaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda der Nokas vant fram med sine argumenter, skriver Aftenposten.

Klageren hadde først kort skjegg, men lot det gro. Da Nokas ba ham om å klippe det, nektet han fordi det er «stor synd å klippe skjegget kortere enn dette», altså en knyttneve langt, ifølge nemndvedtaket.

Nokas, som har ansvaret for sikkerhetskontrollen på Gardermoen, påpekte at flere passasjerer klaget på at ansatte i sikkerhetskontrollen hadde et skjegg som ga assosiasjoner til ekstreme grupper. De argumenterte videre for at sikkerhetskontrollører skal fremstå som nøytrale og fordomsfrie.

Likestillingsnemndas flertall var enig, og konkluderte med at et forbud mot religiøse symboler, deriblant lange skjegg, var «nødvendig og saklig på grunn av behovet for nøytralitet, og behovet for at det skapes respekt og ro.»

Etter konflikten endret Nokas uniformsreglementet for skjegg fra «velpleiet» til «kort og velpleiet».

– Langt skjegg er ikke i tråd med vårt uniformsreglement, uansett om det er snakk om langt bikerskjegg, hipsterskjegg eller religiøst skjegg, sier Harald Gjengstø, organisasjons- og utviklingssjef i Nokas til Aftenposten.

Nokas tillater heller ikke religiøse symboler eller synlige tatoveringer eller piercing i ansiktet.

Flere henrettelser i Saudi-Arabia

Kategori: Kort notert - Publisert: 25.08.2015 kl 14:05

Amnesty International fordømte Saudi-Arabias rettssystem da organisasjonen utga en ny rapport om det økte antallet henrettelser i kongedømmet.

Minst 102 henrettelser har funnet sted i Saudi-Arabia i første halvår i år, sammenlignet med 90 henrettelser i hele fjor, ifølge den London-baserte organisasjonens nye rapport.

Der kritiserer Amnesty rettsvesenet som organisasjonen mener «åpenbart gir blaffen i internasjonale standarder».

Amnesty skriver om hemmelige rettssaker hvor tiltalte har blitt nektet tilgang til advokater og hvor folk er blitt dømt basert på tilståelser som ifølge rapporten er «innhentet under tortur».

Familiene til fanger som har fått en dødsdom, blir ofte ikke informert om henrettelsen før etter den har funnet sted, ifølge organisasjonen.

– Saudi-Arabias sharialov-baserte rettssystem mangler en straffelov, noe som gjør definisjoner av forbrytelser og straffer vage og vidåpne for fortolkning, sier Amnesty tirsdag.

Mesteparten av dem som blir dømt til døden i Saudi-Arabia, blir halshogd.

Ifølge tall som nyhetsbyrået AFP har hentet inn fra innenriksdepartementets uttalelser, er 123 personer henrettet i Saudi-Arabia så langt i år, mot 87 i fjor. (©NTB)

Slovakia vil bare ha kristne syrere, Jagland raser

Kategori: Kort notert - Publisert: 21.08.2015 kl 12:06

Bratislava (NTB-Ritzau): Slovakia mottar snart 200 syriske flyktninger fra leirer i Tyrkia, Italia og Hellas, men krever at de er kristne og ikke muslimer. Åpenlys diskriminering, mener Europarådets sjef.

200 er kvoten Slovakia gikk med på å ta imot da EU fordelte 32.000 syriske flyktninger blant medlemslandene for å avhjelpe krisen i Sør-Europa.

Men lenge etter at dette var godtatt, kom slovakiske myndigheter med det nye kravet om at flyktningene ikke skal være muslimer.

– I Slovakia har vi ingen moskeer. Derfor vil vi kun velge kristne, sier Ivan Metik, som er talsmann for Slovakias innenriksdepartement, til Wall Street Journal.

Det får Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland til å se rødt.

– Må stå sammen

Det er ikke rom for diskriminering eller fremmedhat i dagens flyktningkrise i Europa, slår Jagland fast i en uttalelse.

– Å avvise flyktninger på grunn av deres religion vil åpenbart være diskriminerende, sier han.

Generalsekretæren slår fast at det i den spesielle situasjonen Europa nå opplever, ikke er rom for slike holdninger.

– Europa må vise solidaritet med disse sårbare menneskene. Alle Europarådets medlemsland har et felles ansvar for å respektere og beskytte menneskers rettigheter og verdighet, sier Jagland.

– Kristent land

Overfor BBC unnskylder talsmann Metik seg med at Slovakia bare er et transittland, og at ingen ønsker å bli i landet.

Men Slovakias statsminister Robert Fico har uttalt seg enda mer kompromissløst.

– Slovakia er et kristent land, og vi vil ikke tåle en tilstrømning av 300.000-400.000 muslimske innvandrere som ville begynne å bygge moskeer over hele landet og forsøke å endre vår levemåte, sa han nylig til en østerriksk avis.

Slovakia har 5 millioner innbyggere, hvorav 0,2 prosent er muslimer.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har bedt landene ha en inkluderende holdning når det gjelder flyktninger med annen kultur og religion.

Antall flyktninger ved EUs grenser er de siste månedene steget til 107.000, de fleste syrere, afghanere eller afrikanere.

Bare Tyskland regner med å ta imot rundt 800.000 asylsøkere i år. 10.500 av dem i henhold til den samme avtalen som har forpliktet Slovakia til å ta imot 200. (©NTB)